Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pēdējie un vienīgie

Augustdorfas Latviešu ģimnāzija

Laikraksts Latvietis Nr. 456, 2017. g. 19. apr.
Pēteris Purmalis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Priecīgie bērni Augustdorfas Latviešu ģimnāzijā.

Pēdējie un vienīgie – Tā saucas 500 lappušu garais stāsts tīmeklī par Augustdorfas Latviešu ģimnāziju. Kā ikvienas atmiņas, tās ir gan personiskas, gan arī nepilnīgas. Velta Bajāre-Skujiņa, kura mīt Francijā, ir apzinājusi un sakārtojusi atmiņu stāstus par pēdējo un vienreizējo latviešu nometņu laiku skolu. Publicējot Veltas stāstīto, aicinu – Šķetināsim kamolu kopā!

Velta Bajāre-Skujiņa:

„Pati esmu augustdorfiete, tur 1957. gadā pabeidzu pamatskolu un vēlāk ģimnāziju Minsterē (MLĢ).

Pirmai augustdorfiešu tikšanās reizei Rīgā sekoja otra, ko 2012. gadā pašā Augustdorfā noorganizēja vairākas bijušās skolnieces – Māra Blūmiņa, Aija Lasmane, Rūta Sieceniece, Ieva Rituma u.c. Dalībnieki ne vienmēr atpazina baltās galvas un skumji izjuta bijušo līdzgaitnieku tukšās vietas. Mani iesaistīja Augustdorfas bēgļu nometnes dokumentācijas sakopošanā, jo likās, ka nu ir pdēais laiks saglabāt nometnes un, it sevišķi, Augustdorfas Latviešu ģimnāzijas – ALĢ – ārkārtējo vēsturi. Tāpēc vien, ka mēs toreiz palikām pēdējie un vienīgie.

1948.  gadā Vācijā darbojās 52 latviešu ģimnāzijas ar 2362 skolēniem! Bet, kad skarbie kara vēji bija izsvaidījuši latviešus no Sibīrijas līdz Austrālijai, kad dīpīšus pārņēma Vācijas Iekšlietu ministrija, kas sāka tukšot barakas un kazarmas, pēdējo Latviešu ģimnāziju ietupināja Augustdorfas priedēs. Varbūt arī tāpēc, ka tur palika Vācijas latviešu centrālās organizācijas. Drīz vien kļuvām par vienīgo pilna kursa latviešu ģimnāziju brīvajā pasaulē!

No vienas puses, uz mūsu pleciem gūlās lielas prasības: saglabāt valodu, neasimilēties, vest politisku cīņu par brīvu Latviju. Uzdevums visai dzīvei! Manā izlaidumā 1962. gadā ALĢ direktors Ansis Dreimanis savā runā piekodināja turēties pie savas skolas un tautas, jo citādi cilvēks esot viens pats kā mežā. No otras puses, dzīve nometnē biaj jautra un raiba kā dzeņa vēders!

Skola dzīvoja galvenokārt no tautiešu ziedojumiem. ASV jauniešiem tika ieteikts nedzert kokakolu, bet ziedot ietaupīto naudiņu ALĢ! Arī mārtiņzoss loterijas ienākumi atceļoja uz skolu. Tiesa, vēl 1956. gadā Lalita Lāce Jaunā Gaitā apraksta skolēnu uzturu: Brokastīs trīs šķēles maizes un margarīna gabaliņš, pusdienās – šķīvis zupas ar maizi, vakariņās plkst.17.00 – pāris šķēles maizes ar sviestu, tas arī viss. Zenta Mauriņa pēc ciemošanās rakstīja, ka skolai nepieciešama bibliotēka, jo bez tās tā esot kā tukša klēts.

Daudz dokumentu atradu trimdas presē, pateicoties LNB digitālai bibliotēkai. Tikai ļoti žēl, ka trimdas laikrakstu Latvija, ko izdeva Latviešu Centrālā komiteja, internetā nevar atvērt autortiesību ierobežojuma dēļ. Iebāzts kā maisā. Kas to varētu nokārtot? Dokumentus meklēju arī Rīgas arhīvos (LVA), kas bija ļoti pretimnākoši. Bet 50 gados skolas arhīvi bija jāsūta uz Hūvera Institūtu ASV. Vai kāds jebkad to pētīs?

Fotogrāfijas galvenokārt ienākušas no pašiem augustdorfiešiem. Visjaukāk lasīt atmiņu stāstus. Visiem mīļš paldies! Vietni www.augustdorfa.org uzbūvēju, pateicoties meitai Mārai Zviedrijā, pie kuras mācījos divas nedēļas.

Mūs, dīpīšus, DP – Displased Persons, tagad dēvē par Dieva putniņiem. Pati to agrāk nekad nebiju dzirdējusi. Bet viena lieta droša: tie, kas Augustdorfas skolas baraciņā mācījās latviešu valodu, Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kā gājputni atrod ceļu uz Latviju un nemaldās vieni svešos mežos.“

* * *

Velta Skujiņa tulkojusi franču valodā Sandras Kalnietes grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos (En escarpins dans les neiges de Siberie, 2003, ed. Syrtes). Latvijas Okupācijas muzeja biedrības izdevniecības grāmatu Latvijas Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varā 1940 –1991 (La Lettonie sous la Domination de l'Union Sovietique et l'Allemagne National-Socialiste, Riga, 2007).

Pēteris PurmalisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com