Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Tilta celšana

Ko dara latviešu kultūras sabiedrība „Tilts“?

Laikraksts Latvietis Nr. 471, 2017. g. 10. aug.
Andris Padegs -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
TILTS

Iļģu ansamblis. No kreisās: Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde, Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks un Egons Kronbergs. FOTO Kristaps Kalns.

Latviešu kultūras sabiedrība TILTS, ar sēdekli Ņujorkas štata Pokipsijā, nesen izdeva pārskatu par 2016. gada darbību. Te ir īss ieskats organizācijas vēsturē un darbībā.

TILTS, kas darbojas jau kopš 1969. gada, tagad ir galvenā organizācija, kas gādā par latviešu teātru, koncertu un citu kultūras turneju rīkošanu Amerikā. Tai pašā laikā biedrība vienmēr ir uzskatījusi, ka diasporas tautas daļa ir tikai zars, kas nevar pastāvēt bez saknēm Latvijā. Latviskās apziņas uzturēšanai mums ir nepieciešams apzināties mūsu saknes, un biedrība uzsāka neformālus kontaktus ar tautiešiem Padomju Latvijā jau 1980. gados, kad trimdas latviešu sabiedrībā šādi sakari vēl nebija atzīti. Pirmās trimdinieku vizītes Latvijā arī atklāja, cik svarīgi šādi sakari ir latviešu morāles un cerību stiprināšanai Latvijā. Biedrība sāka darboties kā Pokipsijas Latviešu biedrība, tad, paplašinot darbību, kļuva par Hudzonas ielejas latviešu biedrību, bet 1993 .gadā mainīja vārdu uz Latviešu kultūras biedrība TILTS, saīsinājumā – TILTS, lai formālāk atspoguļotu tās raksturu un jaunos centienus, sadarboties pāri jūrām ar Latviju kultūras jomā.

Pirms Atmodas laika TILTA rīkotie koncerti un teātra izrādes bija ar māksliniekiem no rietumu zemēm – parasti no ASV, lai gan 1980. gados TILTS sarīkoja plašu sarīkojumu Austrālijas Saules Jostas ansamblim. Liela interese vienmēr ir bijusi par no Latvijas izbraukušo pretestības kustības dalībnieku stāstiem. Atmodas laikā TILTS uzņēma sakarus ar Kultūras fondu un Latvijas folkloras ansambļiem un rīkoja viņu priekšnesumus, tostarp – Skandiniekiem.

1991. gadā TILTS sagādāja un nosūtīja Kultūras fondam avīzes spiestuvi $39 000 vērtībā. Viens no lielākajiem TILTA projektiem bija grāmatu sūtīšanu uz Latviju; TILTS savāca un nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem (kopā pāri par 100 000), ko Kultūras fonds izdalīja skolām un bibliotēkām.

Turpinot Atmodas laika sadarbību ar Latviju, 1994. gadā TILTS uzsāka Latvijas skolu uzlabošanas projektu. Turpmākajos 15 gados, sadarbībā ar Latvijas skolu vadību, nosūtīja, apmēram, 150 Latvijas skolām, kā arī trim latviešu skolām Sibīrijā, ap 500 datorus un citus mācību līdzekļus $350 000 vērtībā. Sākumā TILTA vienošanās ar Latvijas Izglītības ministriju paredzēja, ka TILTS piegādās datorus, un Izglītības ministrija gādās par to uzstādīšanu. Vēlāk TILTS sūtīja datorus tieši skolām, kas tos pieprasīja, sevišķi rūpējoties par mazturīgākiem apvidiem ārpus lielajām pilsētām.

TILTA Izcilo jauno talantu fonds, kas sāka darboties 1997. gadā, ir atbalstījis vairāk nekā 30 jaunu Latvijas mākslinieku izglītību rietumu universitātēs un konservatorijās, kopā piešķirot tiem pāri par $150 000. TILTS ir iesaistījies arī dažādos citos projektos, piemēram, tas regulāri atbalsta Starptautiskos jauno latviešu mūziķu meistarkursus, kas notiek katru otro gadu Latvijā, kā arī neatkarīgo pretkorupcijas organizāciju DELNA. Tas atbalstīja Annas Žigures grāmatas par dīpīšu nometnēm izdošanu. Vairākus gadus TILTS rīkoja pasaules latviešu saietus Rīgā vasaras vidū, kas ir pulcējis līdz 400 Latvijas apciemotāju un viņu radus un draugus.

TILTS sarunā māksliniekus un noorganizē viņu turnejas pa latviešu centriem; par sarīkojumu atbildīga ir vietējā latviešu organizācija. Pēdējos gados sarīkojumi ir galvenokārt ar māksliniekiem no Latvijas. Ziemeļamerikā ir ap 20 latviešu centru, kas var kandidēt uz TILTA teātra turnejām, bet, lielo attālumu un ierobežotā mākslinieku laika dēļ, visus nekad nevar iekļaut vienā turnejā. Parasti sagaidām, ka kopējais skatītāju skaits turnejai ar teātra izrādi būs pāri par 1000. Viens no lielākajiem pēdējos gados bija 2013. gada turnejai ar Anšlava Eglīša lugas Bezkaunīgie veči Valmieras Drāmas teātra izpildījumā, kur izrādi 14 pilsētās redzēja ap 1600 tautiešu.

Austrumu piekrastes centri: Bostona, Ņujorka, Priedaine, Filadelfija, Vašingtona – ir dažus simtus km vai mazāk viens no otra, un ir viegli izbraukājami ar automobili. Ar auto no Ņujorkas var tikt arī uz Čikāgu un tās apkārtni, kaut jārēķinās ar to, ka 1270 km brauciens prasa vismaz pilnu dienu. Lai no Ņujorkas apciemotu Linkolnu, Denveru un rietumu krasta pilsētas, kā arī St. Pētersburgu Floridā, ir jālido. Tas stingri palielina izmaksas. Ņemot vērā lielos attālumus, tipiskā viena mēneša garā turnejā nevar sarīkot izrādes vairāk nekā 14 vai 15 latviešu centros.

No 2016. gadā TILTS organizētajām klasiskās mūzikas turnejām trīs bija ar izciliem Latvijas talantiem. Populārā latviešu komponista Ērika Ešenvalda lekciju turneja Mana mūzikas pasaule – vārdos un skaņās notika oktobrī un iekļāva Klīvlandi, Mineapoli, Filadelfiju, Bostonu un Ņujorku. Viņa saistošās audiovizuālās lekcijas iepazīstināja klausītājus ar viņa lielās formas skaņdarbiem. Komponists īpaši pievērsa uzmanību savai Ziemeļu gaismas simfonijai, kuras pamatā bija viņa organizētā ekspedīcija uz zemēm aiz polārā loka zemēm (šo ekspedīciju TILTS bija finansiāli atbalstījis). Ērika Ešenvalda lekcijas katrā pilsētā papildināja kori, kas dziedāja viņa komponētās dziesmas. Sarīkojumi bija ļoti apmeklēti ar caurmērā 75 klausītājiem katrā, izņemot Klīvlandi, kur bija 125.

Slavenās folkloras mūzikas grupas Iļģi turneja notika novembrī un iekļāva sešus latviešu centrus: Ņujorku, Bostonu, Klīvlandi, Toronto, Filadelfiju un Priedaini. Visās vietās, izņemot Klīvlandi, koncerti bija daļa no valsts svētku sarīkojuma. Iļģi ir Latvijas postfolkloras kustības aizsācēji. Viņi savu darbību uzsāka 1981. gadā, apmeklējot vēl dzīvos teicējus Latvijā un mācoties dziesmas un tradicionālo instrumentu spēli. Kopš paša sākuma viņi uzskata sevi ne tikai kā folkloristus, bet vairāk kā jaunradi alkstošus mūziķus. Piecu mūziķu ansamblis, kas eksistē jau 35 gadus, ir mācējis pasniegt senās skaņas un melodijas jaunā ietērpā un tagad ir viens no pazīstamākajiem folkloras ansambļiem Latvijā. Visiem ir skaistas, skanīgas balsis, un visi spēlē vienu vai vairākus instrumentus: vijoli, akordeonu, kokli, ģitāru, mandolīnu, dūdas vai dažādas bungas.

Visi koncerti bija ļoti labi apmeklēti, un par koncertiem bija ļoti labas atsauksmes. Kopā turnejā bija ap 1100 klausītāju, un Ņujorkā bija neparasti daudz – 325.

Kokles virtuoze Laima Jansone 2015. gada novembrī koncertēja ASV austrumu krastā; 2016. gadā viņa atgriezās Ziemeļamerikā un, atkal TILTA izkārtojumā, oktobrī uzstājās sešos latviešu centros Amerikas rietumu pusē: Linkolnā, Denverā, Sietlā, Portlandē, Sanfrancisko un Losandželosā. Publikas un kritiķu atsauksmes – tikpat jūsmīgas un patiesa apbrīna pilnas kā gadu iepriekš: „Laimas rokās kokle skan kā jauns, vēl nedzirdēts instruments. Laima kokli spēlē ar tādu enerģiju, ka stīgām ir kārtīgi jāturas līdzi viņas pirkstu ātrumam.“ „Pārsteidza, ka to visu spēj viens mūziķis. Skanējums vairāk atgādināja ansambļa izpildījumu, jo tik bagāta bija atskaņotā mūzika.“ „Vienreizēji.“ „Nedzirdēti.“ „Apdvēseļots instruments, apdvēseļota spēlētāja.“ Kā pērn, viņa spēlēja tautasdziesmu aranžējumus, kā arī pašas kompozīcijas un apbrīnojami izteiksmīgas stāstošas improvizācijas.

Četrpadsmit latviešu centri Ziemeļamerikā, sākot ar Toronto, 2016. gada septembrī sagaidīja TILTA rīkotu teātra turneju ar Mārtiņa Valzera komēdiju Kauja četrās sienās Māras teātra iestudējumā. Turneja, diemžēl, bija jāatsauc, jo aktieriem noraidīja atļauju iebraukt ASV.

Viens no ķēpīgākajiem turneju rīkošanas darbiem ir aktieru ASV iebraukšanas vīzu pieprasīšana – jāpilda garas anketas, jāsavāc atbalsta dokumenti un neziņā jāgaida mēnešiem ilgi uz atbildi. Līdz šim TILTAM vienmēr šis process ir laimīgi beidzies, lai gan pirms gada pēdējos braukšanas papīrus aktieri saņēma minūtes pirms lidmašīnas atiešanas. Šogad beigas nebija tik laimīgas, un nepalīdzēja ne Latvijas sūtņa ASV, ne kultūras ministrijas, ne ASV kongresmeņa argumentācija. Valsts drošības iestāde lūgumu noraidīja, jo TILTS neesot pierādījis, ka teātra izrāde ir kulturāli unikāla (culturally unique). Kaut arī visas atbalsta vēstules uzsvēra teātra kulturālo unikalitāti, tā esot moderna vācu rakstnieka luga, kuras pamatā nav tradicionālās latviešu kultūras vērtības.

Runājot par TILTA pašreizējo darbību, gribas vēl pieminēt Informācijas projektu. Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negatīvo politisko propagandu Latvijas informācijas telpā, TILTS 2015. gada pilnsapulcē nodibināja Informācijas izplatīšanas projektu, kura mērķis ir sameklēt un izsūtīt valsts vadošiem cilvēkiem un medijiem Latvijā rakstus par Latvijai potenciāli svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analītiķu un autoru uztveres un analīzes.

Projekta vajadzībām, ar ieinteresētiem palīgiem, TILTS abonē vai citādi seko kādam ducim nozīmīgāko pasaules laikrakstu un žurnālu, kā arī aplūko vairāku domnīcu publikācijas un citus avotus. Informācija tika izsūtīta ar epastu, lietojot vairākus adrešu sarakstus, vadošiem cilvēkiem Latvijā un ārzemēs. Daži saņem nozīmīgākos rietumu pasaules komentatoru rakstus un līdzīga veida informāciju pāris reizes nedēļā, citi retāk. Saņēmēji ziņo par savas adreses maiņu; arī citas reakcijas norāda, ka informācija tiek novērtēta.

Turneju rīkošanu, kā arī visu atbalsta darbu un politiskās propagandas atspēkošanu veic TILTA valde, nesaņemot nekādu atlīdzību par savu darbu. Valdē ir ap 40 cilvēku, no tiem 7 – Latvijā. Plašā valde palīdz koordinēt darbību pa visiem latviešu centriem un izmeklēt māksliniekus Latvijā. Bet, sarūkot diasporas latviešu sabiedrībai, kam interesē latviešu kultūra, arvien grūtāk ir finansēt latviešu kultūras sarīkojumus. Plānojot turneju, TILTS mēģina iesaistīt maksimālo latviešu centru skaitu pieejamā laika sprīdī, nerēķinot, vai katrā centrā ar izrādi saistītie ienākumi segs izdevumus. Agrāk turnejas tika plānotas tā, lai kopējie turnejas ienākumi segtu izdevumus, bet pēdējos gados tas parasti nav iespējams. Amerikas Latviešu apvienība ir atbalstījusi TILTA darbību ar $5000 vai $10000 gadā; dažām turnejām Latviešu Fonds ir piešķīris pabalstu, un dažus gadus TILTS ir saņēmis pabalstu caur PBLA no Kultūras ministrijas. Bet lielākais finansiālais atbalsts 2016. gadā TILTA darbībai nāca no TILTA kases – ap $15000 no biedru gada maksām un ziedojumiem un $16393 no Kārļa Cīruļa testamentārā novēlējuma.

Andris Padegs
„TILTS“ izpildu priekšnieka vietnieks
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com