Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu biedrības pilnsapulce Pertā

Iespēju robežās jāturpina pastāvēt un jāuztur Latviešu Centrs Pertā

Laikraksts Latvietis Nr. 479, 2017. g. 12. okt.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

2017./18. gada Pertas Latviešu biedrības valde. No kreisās: Jānis Kukuls, Rita Džonsona, Austra Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis Purvinskis (iztrūkst Nikolājs Džonsons). FOTO Jānis Purvinskis.

Pagājušā svētdienā, 24. septembrī, bija pulcējušies Pertas Latviešu biedrības biedri, lai savā gadskārtējā Pilnsapulcē, pārrunātu biedrības pagājušā gada notikumus un plānotu nākamā gada darbību.

Atklājot sapulci, Latviešu Biedrības priekšnieks Jānis Kukuls aicināja ar klusuma brīdi atcerēties pagājušā gadā mūžībā aizgājušos biedrus: Vilhelmīnu Ridūzi, Ausmu Jones (dzim.Tirzmale), Gunāru Kaģi, Imantu Gūtmani un Hildu Gūtmani. Pēc klusuma brīža priekšnieks īsumā apskatīja, ko biedrība pagājušā gada gājumā bija veikusi. Latviešu biedrība turpina darboties ar mums jau pierastajiem sarīkojumiem: Draudzīgo Aicinājumu janvārī, Jāņu sarīkojumu jūnijā un ar zupu pusdienām un filmu izrādēm no Latvijas.

Par sapulces vadītāju ievēlējām Jāni Vucēnu, kuram šis postenis liekās jau norādīts uz visiem laikiem. Tad, kad ievēlējām Jāni Purvinski sekretāra amatā, sanāksme varēja iet uz priekšu.

Pēc Ritas Džonsonas pagājušā gada pilnsapulces protokola Nr.73 nolasīšanas un protokola pieņemšanas, sekoja darbības pārskats, kur galvenie notikumi bija: $7 000,00 iemaksa par Centra auto novietnes jauno pārklājumu un, tā kā grāmatu galds vairs nedarbojas, jo nav vairs neviena lasītāja, telpas varējām dot jaunās bērnu spēļu grupas Zīļuks, lietošanā.

Sekoja Revīzijas Komisijas ziņojums, ka pēc dokumentu pārbaudes visi ieraksti ir bijuši kārtīgi vesti, labi iegrāmatoti un saskan ar uzrādītiem dokumentiem. Revīzijas komisijas priekšsēde Aina Timmermane izteica pateicību valdei par labi veiktu darbu.

Sekoja biedrības priekšnieka un valdes vēlēšanas. Tā kā priekšnieka amatam bija tikai viens kandidāts, tad aklamācijas kārtībā par biedrības priekšnieku atkal ievēlējām Jāni Kukuli, bet biedrības valdē tāpat aklamācijas kārtībā ievēlējām pagājušā gada valdi: Rutu Auziņu, Austru Kaģi, Ritu Džonsonu, Nikolāju Džonsonu un Jāni Purvinski.

Pieņēmām nākamā gada budžetu ar iztrūkumu, jo mūsu ienākumi arvien samazinās. Tomēr mūsu iespēju robežās jāturpina pastāvēt un jāuztur Latviešu Centrs Pertā, jo bez tā nebūs arī latviešu kopienas. Nākamā gada darbībai, sanāksme nolēma atbalstīt mūsu parastos biedrības rīkotos sarīkojumus.

Pēc sanāksmes slēgšanas biedrības dāmas bija pagādājušas arī par trīs dažādu zupu, pildītiem šķīvjiem, kurus varējām piepildīt vēl vairākas reizes. Kad nu beidzot bijām paēduši un padzēruši, Vucēnu Jānis rīkojās ar filmu aparātu un mums rādīja Jāņa paša sastādītas īsfilmas, starp tām arī Čikāgas Piecīšu dibinātāja Alberta Legzdiņa Mežaparka koncerta izvilkumus.

Tā nu kad bijām ēduši, dzēruši, sprieduši un ņēmuši arī kaut ko no gara vērtībām, tad bija jāauj kājas uz māju pusi. Paldies, kaut mazam, tad omulīgajam draugu bariņam un čaklajām dāmām par pilnu vēderu un jauki pavadītu pēcpusdienu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com