Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mirušo piemiņas diena – kapu svētki

„Kas man tic, tas dzīvos, kaut miris“

Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Centennial kapu lielajā kapličā. FOTO Rūdis Dancis.

DV Vīru koris diriģentes Ineses Laines vadībā. FOTO Rūdis Dancis.

No kreisās: Diak. Ivars Ozols, prāv. Jānis Priedkalns. FOTO Rūdis Dancis.

Amerikāņi, kuriem visu vajag lielāku, greznāku, bezgaumīgāku un krāsaināku, to sauc par Halloween (no All Hallows eve – Visu Svēto priekšvakars), un 31. oktobrī pat bērni, ģindeņu maskās saģērbušies, staigā apkārt, saldumus ubagodami, nemaz neapzinādamies, kā tas viss iesākās un ko īsti nozīmē. Šī paraša beidzamos 5-10 gados strauji pārnāk uz Austrāliju, un vietējie to pieņem ar lielu sajūsmu.

Toties latvieši un dažas citas Eiropas tautas pieturas pie savu mirušo svinīgas pieminēšanas un tajā dienā iet baznīcā un uz kapiem ar aizlūgumiem. Tā arī Adelaides latvieši, ievērojot gadus ilgo tradīciju, 5. novembrī pulcējās Centennial kapu lielajā kapličā uz Mirušo piemiņas dienas dievkalpojumu. Sanākusi bija diezgan liela saime.

Adelaidē varam lepoties ar diviem garīdzniekiem un uzticīgu ērģelnieci. Arī šoreiz visi bija uz strīpas. Korāļi bija izmeklēti pazīstami un iemīļoti; tā, ka dziedot ar prieku varēja izvingrināt plaušas: To mīlestības spēku sveicu, Tuvāk pie Dieva kļūt, Kādā nu mierā un Ved mani, Dievs uz iemīļoto Finlandia meldiņu. Parastajām liturģijām un lūgšanām pa vidu klausījāmies gadījumam piemērotus lasījumus no Svētajiem rakstiem, un DV Vīru koris, ievērojot vēl vienu mirušo Piemiņas dienas tradīciju, nodziedāja divas dziesmas – Dievam slava un Valles Lūgšana, diriģentes Ineses Laines vadībā.

Vairāki baznīcēni, izmantoja gadījumu, apmeklēja savus zemes klēpī guldītos radus un draugus, noliekot ziedus un pakavējoties atmiņās. Kaut ar dzestru vēju, diena bija saulaina un skaista.

Pieminēja gan sen aizgājušos, gan arī šogad mirušos draudzes locekļus. Pēc dievvārdiem turpat blakus telpās, pirms doties mājās, bija iespēja iebaudīt kafiju un cepumus.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com