Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pirmo reizi Austrālijā!!!

Nepalaid garām iespēju kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu

Laikraksts Latvietis Nr. 488, 2017. g. 20. dec.
Daina Grosa un Ļena Rumpe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

PBLA

PBLA

Nākamā gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrālijā viesosies trīs personas – Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva no Latvijas. Viņas pārstāv Valsts izglītības satura centru (VISC), un viņām ir tiesības pieņemt latviešu valodas prasmes pārbaudes. Jebkurš, kam interesē uzzināt savu latviešu valodas prasmes līmeni, ir aicināts pieteikties.

Kāpēc kārtot eksāmenu?

1. Tu domā, ka varētu studēt Latvijā.

2. Tev ir doma Latvijā dzīvot un strādāt.

3. Tev vienkārši interesē uzzināt, kāds ir Tavs latviešu valodas līmenis.

Valsts valodas prasmes pārbaudes jau divus gadus ir bijusi iespēja kārtot Garezeŗā, ASV un tajās piedalījušies gan skolēni, gan skolotāji.

Lai varētu Latvijā studēt valsts finansētajās vietās (t.i. – par valsts budžeta līdzekļiem), reflektantiem (applicants), kuri ieguvuši vidējo izglītību ārpus Latvijas, ir jāapliecina latviešu valodas prasme noteiktā līmenī. Katra augstskola ik gadus publisko uzņemšanas noteikumus, kuros apraksta studiju iespējas ārvalstu reflektantiem. Augstskolu prasības attiecībā uz latviešu valodas prasmi ir atšķirīgas: piemēram, Latvijas Universitāte izvirza prasību zināt latviešu valodu vismaz A2 līmenī.

Ja augstākā, vidējā vai pamatizglītība nav iegūta Latvijā, tad, stājoties darbā, darba devējs ir tiesīgs topošajam darba ņēmējam prasīt valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu. Latvijā ir speciāls normatīvais akts, kurā profesijas grupētas atbilstoši valodas prasmes līmeņiem. Piemēram, B1 līmenis nepieciešams, ja cilvēks vēlas strādāt apkalpojošajā sfērā – par pārdevēju, frizieri, masieri, manikīru, taksometra vai autobusa vadītāju, pavāru u.tml.;

B2 līmenis nepieciešams inženieriem, mehāniķiem, farmaceitiem, masieriem; C1 līmenis nepieciešams dažādu jomu vadītājiem, direktoriem, ārstiem, medicīnas māsām, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, juristiem, policistiem.

Vairāk informācija pieejama internetā

Interneta vietnē Saziņas tilts (http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/) atrodamie interaktīvie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi var palīdzēt noteikt savu valodas prasmes līmeni.

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugus, tai skaitā, klausīšanās uzdevumus kopā ar audioierakstu, var atrast Valsts izglītības satura centra mājaslapā http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Izvēlies pats, kurā līmenī vēlies eksāmenu kārtot

Ja nav skaidrs, kura valodas prasmes līmeņa pārbaudi varētu kārtot, ikviens laipni aicināts vērsties pie Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem.

Vislabāk rakstīt elektronisko pastu uz adresi anta.lazareva@visc.gov.lv

Kā pieteikties?

Ja vēlies pieteikties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, lūdzu rakstiet pirms 2018. gada 12. janvāra:

Antai Lazarevai: anta.lazareva@visc.gov.lv

vai

Airai Semjonovai: aira.semjonova@visc.gov.lv

Ir arī valsts nodeva, kas jāsamaksā par šo pakalpojumu. Tie ir 14,22  eiro. Tos var veikt vai nu ar bankas pārskaitījumu, vai naudu samaksāt uz vietas (Austrālijā, kad kārtosit eksāmenu), ko tad kopīgi pārskaitīs uz Latviju.

Maksājuma bankas rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38
Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Kods: TREL LV 22
Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ja maksājumu veic cita persona, maksājuma mērķī jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kura kārtos pārbaudi.

Orientējošie datumi eksāmeniem:

  1. AZVV skolēni un darbinieki aicināti pieteikties eksāmenam, kas notiks AZVV telpās vasaras vidusskolas pēdējā nedēļā;
  2. Jebkurš interesents, kas ir plānojis apmeklēt AZVV koncertu 20.janvārī, ir aicināts likt eksāmenu pirms koncerta dienā vai nākamajā dienā Adelaidē;
  3. Eksāmens būs pieejams arī Melburnā dzīvojošajiem, orientējošie datumi – 26.-28. janvāris;
  4. Sidnejā – 2. – 4. februāris.

Sekojiet informācijai par precīziem datumiem un pasākuma norises vietām Austrālijas latviešu laikrakstos. Viss atkarīgs no interesentu skaita. Eksāmena ilgums katram cilvēkam – vidēji 90 minūtes. Rakstiet laaj.izglitiba@gmail.com

Nepalaid garām šo iespēju – varbūt būsi patīkami pārsteigts par sava eksāmena rezultātu!

Daina Grosa,
PBLA Izglītības nozares v.i.

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītājaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com