Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


20 gadu kalpošanas jubileju

Kvīnslandes latviešu draudzes diakonei Brigitai Saivai

Laikraksts Latvietis Nr. 121, 2010. g. 2. dec.
Māra Siksna -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Saiva1

Diakone Brigita Saiva 20 gadu darba atceres dievkalpojumā. FOTO Arnis Siksna.

Māra Siksna apsveic Brigitu Saivu 20 gadu darba jubilejā. FOTO Arnis Siksna.

Parasti ļaudis pēc gara darba mūža sev slodzi samazina un meklē atpūtu, bet Brigita Saiva tad uzsāka otru darba mūžu diakones lomā, nezinot, ka tas ilgs vēl 20 un vairāk gadus. Ar 1990. gada 18. novembra dievkalpojumu sākās Brigitas darbs mūsu draudzē un paralēli tam arī darbs vairākās draudzēs Latvijā. Dievs viņai ir dāvājis neticamu izturību un arī skaistu balsi.

Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudze svētdien, 21. novembrī kuplā skaitā nāca uz dievkalpojumu Nācaretes baznīcā, lai atzīmētu gan Latvijas valsts svētkus, gan Brigitas Saivas 20 gadu darba atceri. Sprediķī Brigita runāja par Dieva Vārda spēku un teica, ka pārliecināta Dieva vārda sludināšana ir bijusi lielākā dāvana, ko viņa ir varējusi dot savai draudzei. Dievkalpojumu kuplināja Brisbanes Latviešu biedrības koris Beverīna, dziedot Dāvida 19. dziesmu Em. Melngaiļa apdarē un Fr. Šuberta Svēts ir!

Pēc tam pie balti klātiem galdiem ar ziediem un kliņģeri, pulcējāmies svinībās, lai pateiktos Brigitai par viņas ilggadīgo darbu un pieminējām viņas vairāk kā 200 vadītos dievkalpojumus, neskaitāmus apsveikumus ar Dieva vārdu draudzes locekļiem dzimšanas dienās, sadraudzību un harmonisku sastrādāšanos ar draudzes valdi.

Mēs esam arī lepni uz Brigitas nenogurstošo darbu Latvijā, kur viņa ik gadus pavada 3 mēnešus. Ir jauki Latvijā, runājot ar draugiem dzirdēt, ka viņi ar prieku atpazīst Brigitu no kāda dzirdēta sprediķa vai dziesmas. Pilnīgāka informācija par Brigitu ir atrodama: http://www.gramata21.lv/users/saiva_brigita/. To pārlasot saprotam, ka viņa Latvijā ir kalpojusi vairāk kā daudzi citi ārzemju latviešu mācītāji. Rīgā viņa ir runājusi vai dziedājusi visās lielajās draudzēs un ārpus Rīgas – Cēsis, Valmierā, Jelgavā un vēl duci mazākās vietās Vidzemē.

Katru gadu kā Ziemsvētku dāvanu mēs no viņas saņemam skaistus dziedājumus un priecājamies par viņas dziedāšanas sasniegumiem Latvijā. Tur viņai bijuši 6 patstāvīgi koncerti un neskaitāmas piedalīšanās koncertos ar izciliem māksliniekiem un pavadītājiem.

Svinību skaistākā dāvana Brigitai bija Jānas Vanagas vijoles solo, vēl jo vairāk tāpēc, ka Brigita bija dziedājusi Jānas vecāku – Dainas un Raimonda kāzās!

Lai Dievs viņai bagātīgi atlīdzina garo darba posmu un dod spēku un veselību to turpināt!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com