Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Maiņas draudzes un sabiedrības garīgā aprūpē

Melburnas latviešu evanģēliski luteriskā draudze

Laikraksts Latvietis Nr. 545, 2019. g. 7. jūnijā
Kārlis Kasparsons -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Pēc astoņu gadu kalpošanu Melburnas latviešu ev. lut.draudzei un Melburnas latviešu sabiedrībai mūsu mācītājs Dainis Markovskis iesniedza draudzes valdei lūgumu viņu atbrīvot no mācītāja amata, sākot ar 2019. gada 24. jūniju.

Mācītājs Dainis pēc draudzes valdes aicinājuma sāka kalpot Melburnas draudzē 2011. gada aprīlī.

Mācītājs ir aktīvi darbojies sabiedrības organizācijās. Pasniedzis MLB Daugavas skolā ticības mācības stundas, gādājis par garīgo aprūpi Tērvetes bērnu nometnē, noturējis Ciema baznīciņā dievkalpojumus, gādājis Ciema ļaudīm garīgo aprūpi, apciemojis slimniekus slimnīcās un mājās, noturējis lūgšanas skolu un sabiedrības svētku sarīkojumos un aktīvi piedalījies DV Melburnas nodaļas saietos.

Mācītājs nekad nav atteicis aicinājumus noturēt dievkalpojumus, kā arī citus ticības pakalpojumus latviešu sabiedrībām ārpus Melburnas.

Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes un Melburnas latviešu sabiedrības vārdā izsaku lielu paldies mācītājam Dainim Markovskim par padarīto un paveikto darbu, strādājot ticības laukā.

Valde piedāvā draudzei, kā arī sabiedrībai atvadīties no mācītāja Daiņa 23. jūnijā baznīcas zālē pēc dievkalpojuma. Lūdzu paņemiet līdzi groziņu.

Piezīme: Lūdzu ņemiet vērā, ka dievkalpojumu kalendārs, kas uzrādīts Draudzes Vēstīs Nr.22 tiks mainīts, sākot ar 1. jūliju.

Tuvāku informāciju par dievkalpojumiem meklējiet: laikrakstā Latvietis, sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi, MLOA un LAAJ kalendāros, radio 3ZZZ raidījumos un Draudzes mājas lapā – www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com