Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas doktorante Didrihsone-Tomaševska Kanberā

Referāts – Latvijas valsts konsulārās attiecības 1921. – 1991.

Laikraksts Latvietis Nr. 567, 2019. g. 19. nov.
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Ineta Didrihsone-Tomasevska un Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Juris Jakovics. FOTO Andrejs Grigulis.

Šī gada oktobra, novembra mēnešos Kanberā viesojās Latvijas Universitātes vēsturniece, doktorante Ineta Didrihsone-Tomaševska.

Dzimusi un augusi Jaunpilī, vēstures maģistre, LU Vēstures un filozofijas fakultātē Vēstures doktora grāda pretendente, dzīvo un strādā Rīgā un ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece.

Didrihsone-Tomaševska ieradās Kanberā pētīt un vākt Austrālijas valsts arhīvos materiālus par Latvijas un Austrālijas konsulārām attiecībām un personību lomām laikā no 1921-1991.

Šī gada 15. novembrī Dzintras un Kārļa Briežu mājās, Weetangera notika Kanberas Latviešu biedrības rīkotais saiets, kurā Ineta stāstīja par saviem pētījumu rezultātiem, par goda konsulu darbību Austrālijā.

Ievadā viņa pastāstīja par Kārli Miķeli Alksni (darbības laiks 1921-1923), kurš kā konsulārais pārstāvis, gan arī kā vicekonsuls veicināja sazināšanos starp Austrālijā esošiem latviešiem un Latvijas pārstāvjiem Londonā. Šajā kapacitātē viņš veicināja izmaiņu tirdzniecības jomā starp Latviju un Austrāliju, kā arī palīdzot Austrālijas latviešiem saziņā ar vajadzīgajām izziņām Latvijā.

No Latvijas valsts toreizējiem austrāliešu izcelsmes goda konsuliem Austrālijā, Ineta sevišķi pieminēja divus: Normans Maklauds (Norman McLeod) Sidnejā un Roberts Galbreits Makkomass (Robert Galbraith McComas) Melburnā un šo divu goda konsulu augsti vērtēto darbību šejienes latviešu skatienā. Līdztekus šiem diviem goda konsuliem, viņa pieminēja, ka tajā pat laikā Maklauda paspārnē darbojās Kārlis Nīcis, kurš ļoti palīdzēja vietējiem latviešiem viņu jautājumos sakarā ar Latviju.

Līdz ar Makkomasu Melburnā konsulātā jau no 1951. gada strādāja sūtņa Kārļa Zariņa (Londona) deleģētais darbinieks Oļģerts Rozītis. Viņa darbība izteicās dažādos konsulāros pakalpojumos latviešiem.

Sākot ar lielajiem politiskajiem notikumiem 1970. gados, latviešu politiskajā dzīvē parādījās laikraksta Austrālijas latvietis redaktors Emīls Dēliņš. Kā ar savu diplomātisko prasmi iegūt austrāliešu politiskās aprindās latviešiem labvēļus, tā arī ar savu laikrakstu, viņš informēja latviešus visā Austrālijā par notikumiem politiskajā laukā. 1979. gadā viņš tika apstiprināts par pirmo Latvijas goda vicekonsulu Austrālijā un, 1982. gadā pēc konsula Makkomasa nāves, Dēliņš tika iecelts par Latvijas goda konsulu Austrālijā.

Inetas teiktā citējums: „Starptautisko tiesību izpratnē tas bija būtisks panākums Latvijas pārstāvniecībai Vašingtonā, jo ar šo žestu Austrālijas valdība atkārtoti parādīja, ka tā atzīst ne tikai neatkarīgās Latvijas ieceltos pārstāvjus, bet arī ģenerālkonsula A. Dinsberga pilnvaras. Līdzās Latvijas sūtniecībai Vašingtonā, Latvijas konsulāts Melburnā bija vienīgais, kas padomju okupācijas gados baudīja pilnu atzīšanu, proti, Austrālijas varas iestādes pret to attiecās līdzīgi kā pret citu valstu konsuliem (saskaņā ar Vīnes konvenciju) – konsuls bija iekļauts Ārlietu ministrijas konsulārajā sarakstā, notika notu apmaiņas, konsuls apmeklēja diplomātiskās pieņemšanas u.c.“

KLB priekšnieks Juris Jakovics pateicās Inetai par augstvērtīgo referātu, un visi pakavējās kopīgās sarunās.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com