Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnas Latviešu ev. lut draudzes pilnsapulce

Par draudzes turpmāko darbību

Laikraksts Latvietis Nr. 567, 2019. g. 19. nov.
Kārlis Kasparsons -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SvKrustaDraudze

Draudzes pilnsapulcē, Sv. Krusta baznīcas zālē svētdien, 27. oktobrī, no 275 mūsu draudzes locekļiem piereģistrējās 53 draudzes locekļi. Prāvests Dr. J. Priedkalns noturēja svētbrīdi, draudzes priekšnieks ziņoja, ka kvorums ir sasniegts, un atklāja pilnsapulci. Pilnsapulce pieņēma darba kārtu latviešu valodā ar vienu grozījumu.

Draudzes priekšnieks savu ziņojumu iesāka ar 2016. gada pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Draudzes mērķis: Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā pēc LELBĀL noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt jaunatnei latviešu luterāņu tradīcijas. Publicēt periodisko biļetenu „Draudzes Vēstis“ latviešu valodā (un pēc vajadzības arī alternatīvu tekstu angļu valodā). Nodrošināt garīgo aprūpi draudzei; arī tiem locekļiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL). Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes misija: Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas pakalpojumus.

Draudzes priekšnieks informēja pilnsapulci, ka vairāku iemeslu dēļ draudze vairs nevar atļauties algot pilna laika mācītāju. Valde pieņēma, un pilnsapulce apstiprināja valdes lēmumu:

Aicināt viesu mācītājus, kas reizi gadā vai pāris reizes gadā noturētu pret samaksu latviešu valodā pēc LELBĀL noteiktās kārtības dievkalpojumus Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā, kas atspoguļo draudzes mērķus un misiju.

Draudzes priekšnieks paskaidroja, ka gatavojot apvienotās draudzes statūtus, nevarējam ievietot daudzos valdes un draudzes locekļu ikdienas darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam aprakstījuši vadlīnijās – Guidelines, kas tiek apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

Draudzes priekšnieks proponēja un pilnsapulce apstiprināja draudzes vadlīnijas, kas attiecas uz draudzes turpmāko darbību. Svētdienās reizi mēnesī, noturēt divus dievkalpojumus vienā dienā, t.i., Sv Krusta baznīcā un Melburas Latviešu ciemā. Var arī noturēt dievkalpojumu Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā sestdienās vai piektdienās.

Kārlis Kasparsons,
draudzes priekšnieks
2019. gada novembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com