Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Trīsreiztrīs pasaulē

2019. g. un 2020. g. pārskats

Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.
Līga Ruperte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Austrālijā – saiets notika no 2018. gada 31. decembra līdz 2019. gada 6. janvārim un to vadīja Vizma Boag un Daila Mohr. Saietā bija 89 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Vecpiebalgā no 7. – 14. jūlijam Ineses un Aināra Grīnvaldu vadībā. Saietā bija 317 dalībnieki, 59 no tiem bija no ārzemēm.

Otrais saiets notika Jaunpilī no 21. – 28. jūlijam Ievas un Eduarda Krūmiņu vadībā. Šai saietā piedalījās 328 dalībnieki, ap 45 no ārzemēm. LV Kultūras ministrs Nauris Puntulis saieta daudzinājumā uzrunāja dalībniekus un solīja arī turpmāku KM atbalstu 3x3. Bijusī Kultūras ministre Dace Melbārde saietā vadīja ievirzi Latviskā daudzveidība. Abos saietos piedalījās 50+ vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijā nometne angļu valodā notika no 28. jūlija līdz 4. augustam. To vadīja Ingrīda Dzeriņa ar palīgiem, un tur piedalījās 66 dalībnieki. Saiets latviešu valodā notika no 4. – 11. augustam ar 68 dalībniekiem Avitas O'Donnell vadībā.

Norvēģijā pirmo reizi notika saiets, no 3. – 8. augustam. To vadīja Inese Krūmiņa un Ilga Švāne, un tajā bija 126 dalībnieki.

ASV Garezerā nometne notika no 4. – 11. augustam Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā. Nometnē bija 159 dalībnieki. Katskiļos nometne notika no 18. – 25. augustam Ingrīdas Jansones vadībā ar 92 dalībniekiem.

Īrijā saiets notika no 19. – 25. augustam Zanes Kažotnieces vadībā ar 111 dalībnieku.

Kanādā notika mini 3x3 nometne no 29. augusta – 2. septembrim Daces Veinbergas un Ināras Paliepas vadībā ar 100 dalībniekiem.

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2019. gada rudenī ir 257, un kopējais dalībnieku skaits – 38 625.

www.3x3.lv ir atrodama informācija par 3x3, ieskaitot visu nometņu avīzes, kā arī Latvijas un Norvēģijas saietu ikrīta video ziņas.

3x3 pateicās LV Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē. Vislielākais paldies visiem 3x3 darbiniekiem, kuri bez finansiāla atalgojuma veic savus pienākumus ar apbrīnojamu atbildības sajūtu, atdevi un sajūsmu. Un, protams, pateicība pienākas arī daudzajiem dalībniekiem, bez kuriem 3x3 nevarētu notikt.

2020. gada nometnes/saieti

Austrālijā no 2. – 8. janvārim; vad. Artūrs Landsbergs.

Vācijā no 7. – 14. augustam; vad. Egija un Ingus Krūmiņi, Lelde un Indulis Bērziņi.

Kalnos no 12. – 19. jūlijam; vad. Anna Gobzeme Nulle un Guntis Nulle.

Maltā no 26. jūlija – 2. augustam; vad. Ilze un Lauris Cekuli.

Lielbritānijā angļu val. no 26. jūlija – 2. augustam; vad. Ingrīda Dzeriņa.

Lielbritānijā latviešu val. no 2. – 9. augustam; vad. Inga un Armands Ozoliņi.

Īrijā no 9. – 16. augustam; vad. Zane Kažotniece.

Garezerā no 9. – 16. augustam; vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa.

Katskiļos no 16. – 23. augustam; vad. Ingrīda Jansone.

Līga Ruperte,
Globālā 3x3 koordinatore,
PBLA IP locekleAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com