Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


PBLA un LR Ārlietu ministrija sadarbosies

Parakstīts memorands

Laikraksts Latvietis Nr. 126, 2011. g. 12. janv.
-


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LVMazaisPap

PBLA

PBLA

No kreisās: Mārtiņš Sausiņš, Ģirts Valdis Kristovskis.

6. janvārī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis un Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš ar parakstiem apstiprināja Ārlietu ministrijas un Pasaules brīvo latviešu apvienības sadarbības memorandu.

Memoranda mērķis ir pilnveidot Ārlietu ministrijas sadarbību ar diasporu, stiprinot tās piederības sajūtu savai etniskajai dzimtenei, kā arī kopīgiem spēkiem veicināt Latvijas valstij un tautai pienācīgu vietu pasaules politiskajos, ekonomiskajos un kultūras procesos. Abas puses vienojās par sadarbības pamatprincipiem, lai veicinātu latviešu valodas un kultūras uzplaukumu un ciešu informatīvo saišu veidošanu starp ministriju un diasporu, lai sekmētu Latvijas tautas kultūras, ekonomisko un politisko interešu īstenošanu.

„Mēs skaidri pasakām, ka Latvijas valsts interesēs ir uzturēt iespējami ciešas saites ar ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem. Tāpat esam devuši augstu novērtējumu lielajam ieguldījumam, ko devuši tautieši ārzemēs, saglabājot un kopjot valodu un kultūru, stiprinot nacionālo pašapziņu un aizstāvot latviešu tautas tiesības uz savu neatkarīgu valsti. Tālākie soļi būs ilglaicīga Ārlietu ministrijas un PBLA kopīgas rīcības plāna izstrāde. Diaspora ir ciešāk jāiesaista visos Latvijas procesos,” uzsvēra ārlietu ministrs.

Memorands ir pamatdokuments, kura ietvaros pieejamo resursu apjomā tiks izstrādāts stratēģiskais plāns, kas ietver sadarbības principus un galvenos darbības virzienus, lai nodrošinātu sadarbību ilgstošam laika periodam. ■Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com