Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Baltijas Universitāti Pinebergā (3)

Guntara Saivas atmiņas

Laikraksts Latvietis Nr. 622, 2020. g. 4. nov.
Guntars Saiva -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Otrais turpinājums. Sākums LL620, LL621.

Diferenciāl un integrālrēķini

Šo kursu lasīja asociētais profesors Eižens Leimanis. Kurss bija kopīgs inženierzinātņu un mehānikas jaunajiem studentiem, varbūt arī matemātiķiem. Pirmais iespaids, kas palicis atmiņā, ir, ka ienācis klausītavā, profesors iedod baltu papīra lapu, uz kuras mums jāparakstās un jāuzraksta matrikulas numurs. Lekciju apmeklēšana BU bija obligāta. Saņēmis lapu atpakaļ, to apskatīja. Ja kādreiz parakstu uz lapas bija vairāk nekā studentu klausītavā, tad diezgan dusmīgi teica: Meine Herren! un laida lapu vēlreiz apkārt.

Pilnīgi saprotams, ka prof. Leimaņa lasītais kurss bija daudz plašāks un dziļāks par ģimnāzijā mācīto Algebrisko analīzi. Pēc daudz gadiem ir grūti atcerēties, ko tad mēs īsti mācījāmies 1. semestrī. Lekciju piezīmes pēc daudzām dzīvesvietas maiņām sen noklīdušas. Noteikti mācījāmies integrēšanas pamatprincipus, noteiktos un nenoteiktos integrāļus, racionālo, iracionālo un trigonometrisko funkciju integrēšanu. Varbūt arī par vienādojumu ar diviem vai trīs mainīgiem lielumiem integrēšanu. Leimaņa ļoti labā vācu valodā akadēmiski pasniegtā viela toreiz šķita vairāk piemērota matemātiķiem, mazāk praktizējošiem inženieriem.

Šajā laikā Eižens Leimanis vai nu vēl strādāja pie sava doktora grāda Hamburgas Universitātē, vai arī jau to bija ieguvis.

Manā studiju grāmatiņā lasāms, ka esmu noklausījies Leimaņa lasīto kursu līdz 1. semestra beigām 14.5.48.

Diferencēšanas un integrēšanas vingrinājumus (exercises) vadīja lektors Kačenkas, kurš tos pieņēma 14.5.48.

Daži vārdi par Eiženu Leimani

Dzimis 1905. gada 10. aprīlī Kocēnu pagastā. Mācījies Rīgas Pilsētas ģimnāzijā. 1924. gadā sācis studijas LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē, un tajā pašā gadā uzņemts Selonijā. 1930. gadā ieguvis cand. math grādu un ievēlēts par prof. J. Vītola jaunāko asistentu Tēlotājas ģeometrijas katedrā, 1932. gadā – par asistentu, 1935. gadā, pēc habilitācijas darba Plaknes augstāko pakāpju algebriskās līknes ar kārtu p=0 izstrādāšanas, ievēlēts par privātdocentu. Habilitācijas darbā Leimanis bija matemātiski apskatījis kādu Vītola konstruētu līkņu klasi un no tās atvasinātas četras jaunas līkņu klases, lietojot dažādas transformācijas. 1937. gadā Leimani ievēlēja par docentu Teorētiskās astronomijas un analītiskās mehānikas katedrā.

Kopā ar profesoriem Frici Gulbi un Edgaru Dunsdorfu viņš bija viens no Latviešu Akadēmisko kursu ierosinātājiem, no kuriem vēlāk izauga Baltijas Universitāte.

Pēc Baltijas Universitātes slēgšanas 1949. gadā viņš izceļoja uz Kanādu, kur strādāja par profesoru Vankūveras Britu Kolumbijas Universitātē. Bija arī Lockheed Missiles & Space Co kosmosa izpētes programmas zinātniskais padomnieks. 1991. gadā, Latvijas apmeklējuma laikā, Leimani ievēlēja par LU goda doktoru un LZA ārzemju locekli.

Aizgāja mūžībā 1992. gada 4. decembrī.

Analītiskā ģeometrija

Šo priekšmetu lasīja profesors K. Kirde. Nav nekā īpaša, ko par šo priekšmetu varu atcerēties. Vielas līmenis varbūt tikai nedaudz augstāks par Saules ģimnāzijā mācīto. Jāņa Esera vidusskolām rakstītā Analītiskā ģeometrija bija ļoti noderīga, jo profesora vācu valodā lasītās lekcijās bija grūti visu pierakstīt.

Analītiskās ģeometrijas vingrinājumus vadīja lektors Saldukas. Tie ir pieņemti 24.5.48.

Vispārējā fizika

Vispārējo fiziku (General Physics) 1947./48. mācību gada 1. semestrī lasīja profesors Fricis Gulbis. Domāju, ka šīs lekcijas klausījās mehānikas, matemātikas, dabas un inženierzinātņu jaunie studenti.

Profesora galvenais nolūks bija attīstīt mūsu izpratni par fizikas fundamentāliem procesiem un to savstarpējo sakarību. Nedaudz apskatījām Ņūtona mehāniku, bet ar specifisku problēmu atrisināšanu lekcijās nenodarbojāmies.

1948. gada sākums universitātei un profesoram Gulbim, kā universitātes prezidentam, bija ļoti grūts. Mēs, jaunie studenti, par to maz zinājām.

Jau 1947. gada otrā pusē majors Barels 17. DPACCS (Displaced Persons Assembly Centre Control Staff) vadītājs bija sācis akciju universitātes slēgšanai. Tikai gada pašās pēdējās dienās bija atcelts rīkojums studentu izsūtīšanai no Pinebergas. 14. janvārī Pinebergā bija sākusies plaša konference, kurā rektorātam paziņots jaunais universitātes pārveidošanas process. Rektorāts bija visus pārveidošanas procesus atspēkojis, un tam bija dots viens mēnesis izstrādāt savus priekšlikumus, kuri tika pieņemti. Drīz pēc tam majoram Barelam nelikumību dēļ bija Pineberga jāatstāj.

Ļoti iespējams, ka bija reizes, kad profesoram Gulbim bija jāatstāj konference, lai ieskrietu pie mums nolasīt lekciju.

27.7.48. esmu nolicis Vispārējās fizikas 1. semestra eksāmenu pie prof. Gulbja ar Maxime Sufficit. Eksāmenā, kas latviešu valodā notika profesora dzīvoklī, bija jāizskaidro kāda fizikas likuma demonstrēšana.

Par profesoru Frici Gulbi

Dzimis 1891. gada 19. janvārī Priekules pagastā. Mācījies Aizputes pilsētas skolā un Liepājas reālskolā. No 1911. līdz 1916. gadam studējis fiziku Pēterburgas Universitātē. Strādājis vairākās vietās Krievijā. 1919.g. atgriezies Latvijā un ievēlēts par fizikas docentu, vecāko docentu un ārkārtas profesoru. Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes dekāns un LU prorektors. LU Fizikas institūta dibinātājs.

Baltijas Universitātes prezidents no paša sākuma līdz 1948. gada oktobrim. Pēc tam Makmāstera (MacMaster) Universitātes profesors Hamiltonā, Kanādā.

Miris 1956. gada 14. janvārī.

Tehniskā zīmēšana

Lektors A. Mittenbergs. Nepaspēju pabeigt un iesniegt pirmo zīmēšanas lapu.

Angļu valoda

Mēs, daži bijušie Saules ģimnāzisti, gan ar nokavēšanos, pieteicāmies pie neobligātā kursa – angļu valodas. Bijām iepriecināti, ka varējām mācību vielai sekot līdzi. Studiju grāmatiņā rakstīts, ka skolotājs E. Apkalns, bet mums skolotāja bija Lūcija Felsberga Bērziņa. Bija jāanalizē darbs: Small profits, quick returns. Liktos vienkārši, bet mazajā stāstiņā bija daudz angļu idiomu.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēlAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com