Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lai mūžam nerimst Lāčplēša gars!

DV Adelaides nodaļas Lāčplēšu piemiņas sarīkojums

Laikraksts Latvietis Nr. 623, 2020. g. 11. nov.
Astra Kronīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Karoga sardze. Karognesējs Agris Ezeriņš; karoga sardze – vanadžu kopas vadītāja Ilze Mūsiņa un atv. majors Juris Ābols. FOTO Pēteris Strazds.

DV Adelaides nodaļas priekšniece Ilga Vēvere un DV nozīmes zeltā saņēmējs Juris Jaudzems. FOTO Pēteris Strazds.

DV Adelaides nodaļas priekšniece Ilga Vēvere un DVAV Atzinības raksta saņēmēja Mārīte Rumpe. FOTO Pēteris Strazds.

Jaunie DV Adelaides nodaļas biedri. No kreisās: Andris Jaudzems, Raimonds Jaudzems. FOTO Pēteris Strazds.

Sarīkojuma dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Sarīkojuma dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Vanadžu balvas saņēmēja Ingrīda Grēviņa un Vanadžu kopas vadītāja Ilze Mūsiņa. FOTO Pēteris Strazds.

DV vīru koris „Daugava“ ar diriģentiem Inesi Laini un Matīsu Reinhardu. FOTO Pēteris Strazds.

Šī gada atceres sarīkojumam, sestdien, 7. novembrī, Daugavas Vanagu namā piemita svinīgums un precizitāte, sākoties ar nodaļas karoga ienešanu un priekšnieces Dr. Ilgas Vēveres aicinājumu – Daugavas Vanagi sasauksimies!

Priekšnieces uzrunai sekoja Prāv. Dr. Jāņa Priedkalna svētruna, kurā viņš mudināja vienmēr atzīt un paust Latvijas kareivju varonību, īpaši leģionāru, kaut gan nelabvēļi cenšas leģionāru vārdu apmelnot.

Pēcpusdienas tēma bija Latvijas Aizsardzība, ko priekšniece ilustrēja, parādot trīs īsfilmas par Latvijas Bruņoto Spēku (LBS) apmācībām, kritušo karavīru godināšanu Ādažu bāzē, karoga iesvētīšanas ceremoniju un referātu. Visās trīs filmās uzsvēra LBS gatavību aizsargāt Latviju gan ar modernu tehniku, gan ar drosmi un profesionalitāti ne tikai karā, bet arī miera laikos, sargādami valsts stabilitāti visādās krīzes situācijās. Trešajā filmā rādīja Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 3. kājnieku bataljona karoga svinīgo iesvētīšanu un pasniegšanas ceremoniju. Ceremonijā runāja LR Prezidents Egils Levits. Aizkustinoši bija LR Ārlietu ministra Arta Pabrika vārdi: „Karogs ir kā karavīru dvēsele, kas simbolizē visu par ko karavīrs iestājas. Kamēr eksistē karogs, kamēr eksistē šī dvēsele, mūsu armija nav uzvarama. Sargājiet to kā savu acuraugu,un vienmēr un visos gadījumos rīkojaties saskaņā ar tām vērtībām, kuras šis karogs pārstāv.“

Tradicionāli Lāčplēša atceres sarīkojumā pasniedz apbalvojumus. Šogad visaugstāko atzinību saņēma Juris Jaudzems, kurš saņēma Daugavas Vanagu organizācijas nozīmi zeltā. DVCV atzinības rakstu saņēma Dr. Toms Kļavenieks. Toties DVAV atzinības rakstu saņēma Adelaides pamatskolas pārzine un Laimas senioru aprūpes koordinatore Mārīte Rumpe. Īpašo Adelaides nodaļas Vanadžu nozīmi par čaklu rosību saņēma Ingrīda Grēviņa. Beidzamajā gadā nodaļā iestājušies četri jauni biedri: Dace Eigena, Zinta Dohertija (Docherty), Raimonds Jaudzems un Andris Jaud­zems.

Dr. Ilga Vēveres referāts bija par Valsts aizsardzību. Referātā viņa uzsvēra, ka valsts aizsardzība attiecas uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju un ir katra pilsoņa atbildība. Aizsardzība nozīmē būt gataviem pārvarēt krīzes: pandēmijas, ekonomiskās krīzes, dabas katastrofas un visu to, kas apdraud valsts stabilitāti.

Mūsdienās uzbrukumi vairs nav tikai bruņotos konfliktos. Vēl draudīgāki ir kiber un dezinformācijas kari, kuri slepeni darbojās sabiedrības informatīvās telpās un mēģina destabilizēt suverēnas valstis. Privātas militāras un drošības kompānijas ir kļuvušas par mūsdienu bruņoto konfliktu daļu.

Attiecībā uz Latviju, referente pievērsās Krievijas militārajai stratēģijai Baltijā. Krievu militārajās mācībās liels uzsvars tiek likts uz spēku mobilitāti, augstas gatavības vienībām un Baltijas jūras un gaisa ceļu bloķēšanai.

Latvijas aizsardzības stratēģijas mērķi pamatojas uz četriem punktiem. Viens no svarīgākajiem ir visaptverošā valsts aizsardzība: jaunatnes pilsoniskas apziņas audzināšana, vadības un fizisko spēju attīstība. Patlaban valsts aizsardzības mācība tiek ievesta vidusskolās 10. un 11. klasē.

Svarīgi ir arī komersantiem spēt noturēt tautsaimniecības struktūras un svarīgākos pakalpojumus krīzes situācijās. Valdībai arvien nopietnāk ir jāpārrauga kibertelpu tehnisko sistēmu drošība, jo tā ir kļuvusi par stratēģiskas drošības jautājumu ikvienai valstij.

Vēl viena ievirze valsts aizsardzībā ir bruņoto spēku resursu uzturēšana. Aizsardzībai tiek veltīti ne mazāk kā 2% no iekšzemes kopprodukta, un liela loma tiek uzticēta Zemessardzei. Līdz 2024. gadam skaitam jāsasniedz 10 000. Latvijai, kā mazai valstij, ir ļoti svarīgi būt starptautiskos kolektīvos, kā piemēram NATO.

Pēc referāta sekoja vīra kora Daugava priekšnesums, nodziedot trīs dziesmas: R. Paula Pacel galvu, baltā māt', Jāz. Mediņa Krāc jūrmalas priedes un Draugu sveiciens, ko sabalsojis A. Vīgners. 13 vīru ansamblis, Ineses Laines un Matīsa Reinharda apmācīts, dzied arvien saliedētāk. Basu gals dzied iemanīgi un šoreiz deva visām dziesmām skaistu harmonizāciju. Vīriem manāmi uzlabojas dikcija un intonācija. Oficiālo daļu slēdza, visiem kopā nodziedot tradicionālo Jēk. Graubiņa Lāčplēšu dziesmu, un karoga sardze iznesa nodaļas karogu.

Visiem apmeklētajiem jau priekšlaicīgi bija jāpiesakās pie vadības, lai varētu piedalīties sarīkojumā, jo dēļ pandēmijas noteikumiem, skaits vienā telpā vēl ir ierobežots. Vanadzes, lai izpildītu higiēnas noteikumus, katram klātesošajam pienesa klāt personīgu šķīvīti ar smalkmaizītēm un katram individuāli krūzītē ielēja kafiju. Tātad, saviesīgā pēcpusdiena arī noritēja veiksmīgi.

Īsfilmā, kurā kareivji godināja savus kritušos, viņi katrs atnesa svecīti pie akmens pieminekļa, kurā iekalti vārdi Vienotībā spēks. Līdzīgi, šajā sarīkojumā galda dekorācija, Dainas Ezeriņas veidota, – bija trīs svecītes Latvijas karoga krāsās un ziedu pušķītis apsiets ar sarkanbaltsarkanu lentīti nolikts starp svecītēm. Nozīmīgs un sakarīgs bija arī programmas vāks, uz kura redzami bija 5 Austrālijas Daugavas Vanagu dāvātie karogmasti ar plīvojošiem valsts karogiem Likteņdārzā.

Paldies Dainai un Ilgai par skaisto simbolisko veltījumu visiem Lāčplēšiem, visiem varoņiem.

Daugavas Vanagi Sasauksimies!

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“
7.11.2020

Sarīkojuma video ieraksts >>Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com