Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sveiks Svētkos Pertā!

Pulcējās divās dienās

Laikraksts Latvietis Nr. 627, 2020. g. 9. dec.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pertas Latviešu centrs 2020. g. 18. novembrī. FOTO Jānis Purvinskis.

Latviešu valodas klase goda konsulāta telpās mācās par 18. novembra nozīmi. FOTO Jānis Purvinskis.

Kā jau Pertā ierasts, mēs mūsu Valsts Svētkus svinam vienmēr tieši 18. novembrī. Tā arī šogad jau plkst. 7.00 no rīta kopiņa Pertas latviešu bija pulcējusies Pertas Latviešu Centra priekšā pie augstajiem karogmastiem, lai svinīgi sveiktu mūsu dzimteni, viņas 102. dzimšanas dienā, karogmastos uzvelkot mūsu sarkanbaltsarkanos karogus, kuri visu dienu rādīs tuvākā apkārtnē, ka šodien šeit ir kaut kas sevišķs. Jā gan, šeit Pertas latviešu kopiņa svin savas dzimtenes Latvijas Valsts svētkus.

Pēc Uzmanību karogiem! Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi lēni un svinīgi uzvijās mūsu abos augstajos mastos. Pēc Daugavas Vanagu Pertas nod. valdes priekšsēdis Ilmāra Rudaka īsas uzrunas, sveicot klātesošos, Ilmārs aicināja visiem vienoties mūsu valsts himnā: Dievs, svētī Latviju! Ar to tad Pertas latvieši bija iesākuši svinēt Latvijas 102. dzimšanas dienu. Atkal nāksim šeit kopā ar saulrietu plkst. 18.00., Latvijas karogus svinīgi atkal noņemt no karogmastiem.

Sveiks Svētkos! mēs sveicām viens otru jau ar saulrietu, mūsu Valsts svētkos 18. novembrī. To tagad jau bieži dzirdējām, skanot Pertas Latviešu Centra pagalmā, otrdienas pievakarē, kad visi atkal salasījāmies ap mūsu augstu plīvojošo karogu mastiem, kad Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi šoreiz lēni slīdēja zemē no Nama abiem karogmastiem. Vēl turpinot pēc mūsu pertiešu tradīcijas nodziedājām jau pierasto korāli: Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils un ar to tad Pertas kopienas Valsts svētku svinības bija beigušās. Tas bija drusku neparasti, bet tikām aicināti uz Daugavas Vanagu klubu, kur tad nākamajā svētdienā svētki turpināsies ar svētku aktu.

Saulrietā Latvijas karogu nolaišanu šogad mūs kuplināja pieaugušu latviešu valodas klases audzēkņi, kuri bija ieradušies druscīt agrāk nekā parastajos plkst. 18.30 uz savu valodas stundu, bet bija aicināti ierasties agrāk, lai redzētu un piedalītos Latvijas valsts svētkos, jo arī viņi visi ir Latvijas pilsoņi. Ar to mums radās iespēja divām tautumeitām asistēt pie mūsu diviem karogiem. Šoreiz klātesošie nevis devās uz DV klubu, bet mājās, un valodas klase devās mācīties par to, ko viņi nupat bija redzējuši un piedzīvojuši.

Arī Pertā notika 18. novembra Atceres akts

Svētdien, 22. novembrī, plkst. 13.00, DV kluba telpās notika 18. novembra veltītais Svinīgais akts, kurš iesākās, kad mācītājs Gunis Balodis ieveda DV Pertas nod. priekšsēža Ilmāra Rudaka pavadībā un Jāņa Vucēna nesto Latvijas Valsts karogu.

Gandrīz visus mūsu sarīkojumus esam vienmēr iesākuši ar Svētbrīdi, kad pateicamies Dievam par to, ko Viņš mums ir devis un izlūdzamies Viņa palīdzīgo roku arī mūsu nākotnes darbos. Mācītājs Balodis iesāka Svētbrīdi, uzaicinot mūs nodziedāt pirmo dziesmu: „Bez krāšņiem vainagiem un ziediem.“ Dziesmai sekoja mācītāja lasījums no Bībeles un lūgšana, kur viņš sevišķi uzsvēra pateicību par Dieva svētību mums un mūsu tautai un izlūdzās, lai mūs visus vienu vienotības spēks darbā mūsu tautas un valsts labklājībai. Svētbrīdi beidzām, nodziedot: Šī zeme Tava Dievs.

Svētbrīdim sekoja DV Pertas nodaļas priekšsēža Ilmāra Rudaka atklāšanas runa, kurā Ilmārs apskatīja viedokli, ka Latvija nav maza, bet ir gan neliela. To viņš atspēkoja ar statistiskajiem skaitļiem, kuri nekur nerādīja Latviju pēdējā vietā, bet gan kaut kur pa vidu vai vietām pat tuvāk augšai. Statistika rādīja gan zemes platību, ļaužu skaitu, produktu ienākumus uz cilvēku un jo daudz, daudz citu. Tātad, Latvija un latviešu tauta nemaz tik niecīga nav un jo sevišķi Eiropas mērogā dažreiz ar savu darbu pat pārsniedz lielākas tautas un izceļas vēl vairāk ar dažādiem panākumiem – kā ekonomiku, datorzinībām u.c. Jā, Latvija tiešām nemaz nav tik maza citu tautu saimē.

Sekoja LAAJ vicepriekšsēža Rietumaustrālijā Jāņa Vucēna Svētku uzruna, kurā viņš mums stāstīja par ASV diplomātijas lomu Latvijas liktenim mūsu 50 gadu Latvijas valsts okupācijas sākumā un okupācijas laikā. Savā runā viņš jo sevišķi uzsvēra lielo nozīmi Rietumvalstu, it sevišķi ASV, nostāju mūsu Latvijas de jure statusa uzturēšanā un atzīšanā, bez kura mums būtu bijis visai grūti atgūt mūsu valsts statusu uz 1918. gada Valsts Statūtu pamatiem.

Pēc Jāņa Vucēna uzrunas dzirdējām Valsts Prezidenta Egila Levita uzrunu tautiešiem ārzemēs, kuras beigās vienojāmies, nodziedot Latvijas Valsts himnu Dievs, svētī Latviju!

Pēc himnas sekoja LAAJ vicepriekšsēža Pertā ziņojums par LAAJ Atzinības rakstiem, kuri bija piešķirti tautiešiem Austrālijā. Bijām saņēmuši apsveikumu arī no PBLA priekšsēdes Kristīnes Saulītes. Tad Latvijas goda konsuls Jānis Purvinskis nodeva arī savu sveicienu un vēlējumu Latvijai un nolasīja Latvijas vēstnieces Austrālijā ar rezidenci Japānā Daces Treijas-Masī apsveikumus un sveicienus Valsts svētkos. Goda konsuls arī nolasīja Speciālo uzdevumu vēstnieces diasporas jautājumos Elitas Gaveles sveicienu tautiešiem plašajā pasaulē, kur vēstniece sevišķi uzsver, un es citēju: „Šajā svētku laikā aicinu mūs visus – atbalstīsim savu valsti, priecāsimies par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un sadarbojoties, mēs saglabāsim svarīgo, kas mums pieder, mūsu zemi – Latviju.“

Akts beidzās, kad mēs, kājās piecēlušies, pavadījām Latvijas karogu no telpas. Tad viesi tika aicināti noskatīties filmu par Latvijas Valsts himnas autoru Baumaņu Kārli un himnas gaitu caur tās vēsturiskiem posmiem, kura tiešām bija mums vēl nezināma un ļoti interesanta. Pēc filmas tikām aicināti uz glāzi vīna un uzkodām, un vēl pasēdējām, parunājāmies un tad uz mājām.

Paldies Daugavas Vanagiem par labi sarīkotajām 18. novembra atceres svinībām!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“
2020. g. 22. novembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com