Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLNK gadskārtējā pilnsapulce – 2020

Šogad – Zoom

Laikraksts Latvietis Nr. 627, 2020. g. 9. dec.
Ilze Nāgela -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLNK_Jauns

MLNK_1

MLNK_2

Svētdien, 29. novembrī, Melburnas Latviešu nama kooperatīva (MLNK) valde tika aicinājusi uz savu gadskārtējo pilnsapulci. Šogad, kā tas gadiem bija ierasts, nepulcējāmies Melburnas Latviešu nama Mazajā zālē, bet gan palikām katrs savās mājās pie datora un piedalījāmies pilnsapulcē, izmantojot ZOOM.

Sapulci atklāja un vadīja Ēriks Cīrulis. Viņš iepazīstināja ar pilnsapulces dienas kārtību.

Pilnsapulces sākumā Jānis Dēliņš angļu valodā nolasīja pagājušā gada MLNK pilnsapuces protokolu, kas tika vienbalsīgi pieņemts.

Turpinājumā pilnsapulces valoda bija latviešu.

Bite Švolmane sniedza 2019./2020. gada darba pārskatu

„Kas par gadu! Došu pārskatu par 2019./2020. gadu darbību Melburnas Latviešu namā. Daudzi no klātesošajiem bija klāt 23. Jaunatnes dienu noslēguma Vecgada ballē 2019. gada nogalē. Kas par sekmīgiem svētkiem, ko mūsu pašu jaunieši novadīja un kurā viņi piedalījās ar lielu prieku. Visi sarīkojumi notika Dickens ielā 3. Ne tikai šie sarīkojumi bija vērtīgi mūsu jauniešiem, bet arī plašākai latviešu sabiedrībai. Šajos svētkos kafejnīcas Rīga darbība palielinājās, un tādēļ arī ienākumi MLN kooperatīvam. Priecājos redzot, ka mūsu jaunieši gandrīz uzskata Melburnas Latviešu Namu par savām otrajām mājām.

Noslēguma ballē ievadījām 2020. g. ar priecīgām sejām un cerību uz sekmīgu Nama 2020. g.darbību. Nākamie mēneši tomēr neizveidojās tā, kā mēs bijam sagaidījuši. Iesākam darbību Namā, Daugavas skolā, MLV, Rīgas kafejnīcā.

Sakarā ar Covid-19 izplatīšanās Melburnā, darbība Namā strauji izbeidzās marta beigās. Līdz ar to arī izbeidzās daudzi Nama ienākumi no telpu īrēm un kafejnīcas darbības. Bija jāatliek vairāki kapitālremonta projekti, par ko Henrijs pastāstīs. Tomēr izdevumi Namam ir turpinājušies, par ko mūsu kasieris Juris Drēziņš pastāstīs.

Bet šim stāstam ir arī pozitīvas beigas. Ar prieku paziņoju, ka vakar atsākās Nama darbība pēc Covid-19 ierobežojumu atvieglināšanas.

MLV noturēja savu gadskārtējo noslēguma sarīkojumu nama priekšdārzā, un Daugavas skola atgriezās Brighton ielas nama telpās. Pirms varējām atsākt darbību, bija cītīgi jāpiestrādā pie Covid safe plāna, lai mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem, Nama pārvaldniekam un Nama apmeklētājiem būtu droša vide, ko apmeklēt. Pagaidām mums visiem būs jāpieņem un jāpierod pie Covid-cautious apstākļiem arī mūsu Namā, bet varam cerēt, ka nākotnē tie lēnam atkritīs.

Ceram, ka varēsim atgriezties uz mūsu iepriekšējiem plāniem, piemēram, noturēt Nama Labad – 2021. gadā un turpināt ar kapitālremonta darbus.

Ar to nobeigšu savu pārskatu, pateicoties visiem Nama labvēļiem un darbiniekiem. Liels paldies.“

Henrijs Pacers sniedza pārskatu par Nama projektiem 2019./2020. gados

„Patreiz galvenais uzdevums mums ir iekārtot Namu, lai to varam atvērt sabiedrības lietošanai un mums sāktu nākt ienākumi.

Labi, ka Viktorijas valdība sāka atcelt daudzos Covid 19 vīrusa ierobežojumus. Nams ir tagad izstrādājis vīrusa Covid safe plānu, un varam sākt lēnām atvērt Namu.

Nams ir izdzīvojis gandrīz gadu, lietojot savu kapitālu. Esam apturējuši visus kapitālos Nama uzlabošanas darbus līdz laikam, kad Nams atkal sāks pelnīt naudu. Projektus plānojam atsākt pakāpeniski, cik atļaus Nama finanses. Turpināsim strādāt bez parādiem.

Pagājušā finansiālajā gadā veicam tikai dažus uzlabošanas darbus; viss apstājās, kad sākās vīrusa ierobežojumi.

Daži darbi, ko varējām veikt, bija:

1. Uzlabot Nama drošības sistēmu, jo nama Key safe tika nozagta un bija jāmaina atslēgas. Iekārtojām paplašinātu CCTV sistēmu. Tagad namam ir divas kameras iekšā un četras ārā, kopā 6 aktīvas kameras, kuras strādā 24/7. Ir arī jauns Key safe drošā vietā.

2. Ūdens pievads Fire Hydrant, kurš atradās zem skatuves, saplīsa, un ūdens pludoja zem nama grīdas/pamatiem. Bija diezgan sarežģīts darbs, lai atrisinātu problēmu. Vajadzēja iekārtot jaunu Fire Hydrant, lai ievērotu ugunsdrošības likumus. Tagad viss kārtībā.

3. Nams ir iegādājies jaunu High quality portable skaņu sistēmu, piemērotu augsti kvalitatīviem muzikāliem sarīkojumiem.

4. Iesākām projektu atjaunot veco filmu projektoru un ekrānu, kopā ar skatuves apgaismošanu. Projekts apstājās Covid 19 vīrusa dēļ, bet ceram to drīzi atsākt.

5. Tāpat sākām kopā ar skolu uzlabot bērnudārza telpu un iekārtu. Šo projektu arī drīz ceram atsākt.

Ir daži citi nākotnes projekti, veiksim tos, kad finanses to atļaus, tie ir: pievienot namu pie NBN un iekārtot liftam mobilo telefona sistēmu; uzlabot saimnieka ļoti veco virtuvi un vannas istabu; pārbūvēt Lielās zāles virtuves skapīšus; nomainīt vecos sarūsējušos Coolroom plauktus ar s/s plauktiem; turpināsim uzlabot Nama dārzu; atvietosim vecos krēslus ar ērtākiem... utt. Projektu Namam nepietrūks.“

Nama finanses un budžets

Juris Drēziņš nolasīja Revīzijas komisijas ziņojumu, detalizēti iepazīstināja ar MLNK pašreizējo finansiālo situāciju, kā arī ar nākamā gada budžetu. Nama ienākumi cieta Covid-19 dēļ, bet, pateicoties jaunatnes dienu ienākumiem, ziedojumiem un ieguldījumiem, varējām izdzīvot Nama darbības pārtraukumu.

Sekoja direktoru un revīzijas komisijas vēlēšanas. MLNK direktori ir: Beatrise Švolmane, Gita Pūpēde, Henrijs Pacers, Jānis Dēliņš, Juris Drēziņš, Ēriks Cīrulis un Ivars Neiburgs.

Revīzijas komisijā ir divi revidenti – Gunta Vagare un Gunta Delvere.

Pilnsapulces noslēgumā tika pārrunāti nākamā gada plāni, cerot, ka Covid–19 izraisītajai situācijai uzlabojoties, Melburnas Latviešu nams varēs atsākt savu darbību.

Kafejnīcas Rīga vadītājai Linda Drēziņai bija ierosinājums atsākt jau tik populāras kļuvušās Pīrāgu cepšanas klases, tiklīdz Nama darbība atjaunosies, kā arī aicināja piebiedroties palīgus kafejnīcā. Linda piemetināja, ka viņas sagatavotais video par pīrāgu cepšanu internetā noskatīts ap 6000 reižu!

Henrijs Pacers izteica priekšlikumu atsākt Svētdienas Kinoklubiņu, lai varētu atkal izrādīt latviešu filmas.

Anita Andersone pateicās Henrijam Paceram un Nama direktoriem par nesavtīgo darbu un rūpēm par Nama uzturēšanu.

Noslēgumā Ēriks Cīrulis pateicās visiem direktoriem, kas šajā pandēmijas laiku regulāri sazinājušies un tirpinājuši darbu, tiekoties ZOOM.

Visi vienojās, ka būtu lieliski, ja nākamgad tautieši atkal varētu pulcēties arī uz tik populāro Nama Labad sarīkojumu!

Ilze Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com