Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība

Gadskārtējā pilnsapulce

Laikraksts Latvietis Nr. 634, 2021. g. 27. janv.
Jānis Roberts Dēliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LatviesuCiems

Pilnsapulce. FOTO Jānis Roberts Dēliņš.

Pilnsapulce. FOTO Jānis Roberts Dēliņš.

No kreisās: Valdes locekļi Alnis Druva, Ivars Kere, Viktors Bendrups jnr, Latviešu Ciema pārvaldniece Ingrīda Hoka (Hawke), Dāvids Dārziņš, Dimis Pešudovs un Jānis Dēliņš. Trūkst Dr Jānis Lazdiņš. FOTO Roksija Reitere.

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības (LSPB) 2019./2020. g. pilnsapulce norisinājās 2020. gada 23. decembrī Melburnas Latviešu Ciema laukumā. Karogu mastos plīvoja Latvijas un Austrālijas karogi. Pilnsapulcē piedalījās 24 balsstiesīgi biedri, bet savu mandātu nodeva 11 biedri. Visi Viktorijas valdības noteikumi par pulcēšanos un aizsardzību pret Covid-19 vīrusu tika ievēroti. Pilnsapulci plkst. 16.00 atklāja valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš. Par balsu skaitītājām ievēlēja Ievu Vilsonu (Wilson) un Roksiju Reiteri. Pilnsapulcē bija paredzēta viena valdes locekļa pārvēlēšana (Alnis Druva) un viena valdes locekļa ievēlēšana (Dr. Jānis Lazdiņš). Pilnsapulces dalībnieki valdē ievēlēja Alni Druvu un Dr. Jāni Lazdiņu. Valdē 2019./2020. darbības gadā vēl sastāvēja valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš, vicepriekšsēdis Viktors Bendrups jnr., valdes locekļi Dimis Pešudovs, Ivars Kere un Dāvids Dārziņš. Dr. Renāte Kalniņa 2020. gada 29. janvārī valdei iesniedza savu atlūgumu. Dr. Jānis Lazdiņš pieņēma valdes aicinājumu ņemt dalību valdē, sākot ar 2020. gada 30. aprīli.

Valdes priekšsēdis J. Dēliņš ievadīja savu pārskatu par LSPB darbību, ar klusuma brīdi pieminot LSPB biedrus, kuri aizgāja aizsaulē kopš pēdējās pilnsapulces, tajā skaitā arī Ivaru Ciraini, kurš vadīja Latviešu Ciemu 27 gadus.

Pateicoties Latviešu Ciema un Aprūpes nama vadībai un darbiniekiem, Aprūpes nams 2019./2020. saimnieciskā gadā ievēroja visus Austrālijas valdības noteikumus, kas attiecās uz akreditāciju, un sekmīgi izturēja vairākas Austrālijas valdības Aged Care Quality and Safety Commission darbības pārbaudes (audits), kuras ir notikušas bez iepriekšējas paziņošanas Ciema vadībai.

2019./2020. finansiālais gads LSPB beidzās ar operatīvu iztrūkumu. Iztrūkuma galvenais cēlonis bija jaunā koronavīrusa Covid-19 izplatība, kas ir nopietni ietekmējusi visas pasaules ekonomiku. Akciju cenu kritums ir vērojams visā pasaulē un arī LSPB ieguldījumu vērtības ir samazinājušās.

Toties LSPB valde un valdes finanšu un ieguldījumu komiteja rūpīgi pārraudzīja Latviešu Ciema finanses un konsultējās arī ar finanšu speciālistiem. Sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību Melburnā, Latviešu Ciema aprūpes nama izdevumi bija krietni auguši. LSPB valde turpināja atvietot Aprūpes nama novecojušās santehnikas un elektriskās iekārtas un veica vairākus remontdarbus. Ciema vadītāja Ingrīda Hoka (Hawke) ir ļoti rūpējusies, lai gaisotne Aprūpes namā ir ļoti mājīga, gaiša un pievilcīga. Latviešu Ciema sabiedriskās telpas un dārzi ir ļoti pievilcīgi gan Ciema rezidentiem, gan rezidentu ciemiņiem.

Aprūpes nama klīniskās nodaļas vadītāja Kelija Hasana (Kelly Hassan), sadarbībā ar Latviešu Ciema vadītāju un LSPB valdi, izstrādāja rīcības plānu, kas novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos kā iemītnieku, tā arī darbinieku vidū. Rīcības plāns tiek regulāri pārskatīts un, pateicoties ļoti striktajiem noteikumiem Aprūpes namā, ar koronavīrusu neviens iemītnieks vai darbinieks nav bijis inficēts.

Pēdējā saimnieciskā gadā interese par mājiņu pirkšanu turpināja pieaugt, un Melburnas Latviešu Ciemā tika pārdotas 4 mājiņas. Interese par mājiņām un iespējām uzturēties Aprūpes namā ir ne tikai no latviešiem, bet gan arī no citiem baltiešiem un cittautiešiem. Valde ir nopietni apsvērusi cittautiešu piederību Latviešu Ciemā kā pastāvīgus iemītniekus. Tas palīdzētu nodrošināt Latviešu Ciema un Aprūpes nama pastāvēšanu uz ilgiem gadiem nākotnē.

Valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš pateicās Latviešu Ciema pārvaldniecei Ingrīdai Hokai par viņas lielo darbu, pārvaldot Aprūpes namu un vadot Latviešu Ciemu, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā. Viņa ir ļoti spējīgi pārraudzījusi visu darbinieku darbu. Atsauksmes no Aprūpes nama iemītnieku ģimenēm, kā arī no pašiem iemītniekiem, ir bijušas ļoti labas. Valdes priekšsēdis izteica lielu pateicību visiem Latviešu Ciema darbiniekiem, nodaļu vadītājiem, grāmatvedei Mārai Blāķei, kā arī visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem, talciniecēm un visiem ziedotājiem.

Latviešu Ciema Aprūpes namā ir 52 pastāvīgas un divas īslaicīgas pagaidu (Respite) istabas. LSPB pārvalda arī 54 pašaprūpes mājiņas, kuras atrodas skaisti uzkoptos dārzos. Latviešu Ciems ir kļuvis par vienu no Melburnas latviešu sabiedrības centriem, kur notiek sarīkojumi, viesības, tirdziņi, koncerti, sanāksmes un regulāri dievkalpojumi.

Jānis Dēliņš,
LSPB valdes priekšsēdis
2021. gada 20. janvārī
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com