Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Garīgais koncerts katedrālē

XIII Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos Milvokos, ASV

Laikraksts Latvietis Nr. 216, 2012. g. 23. aug.
Armands Birkens -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MilvokiDzDLogo400

Visi Amerikas vidienē dzīvojošie latvieši apstiprinās to, ka šī vasara ir bijusi viena no karstākajām ļoti ilgā laikā. Ceturtdiena, 5. jūlijs nebija izņēmums. Spilgtā saule nemitīgi cepa visus, kuri atradās zem tās tiešajiem stariem. Ienākot Sv. Jāņu katedrālē, uzreiz sapratu divas lietas: pirmā, ka būs kur sēdēt, jo baznīca ar 1100 sēdvietām bija gandrīz pilna, un otrs, ka te būs ērti, jo baznīca bija patīkami vēsa. Apsēdos. Vispirms apskatīju skaisto, iespaidīgo baznīcu. Tad atvēru piezīmju kladi, jo zināju, ka būs par šo koncertu jāraksta. Pirmā piezīme, ka jāizsaka paldies rīkotājiem par izcilo baznīcas izvēli. Tie, kuriem ir labāka atmiņa nekā man, atcerēsies, ka šajā pašā dievnamā skanēja Garīgais koncerts iepriekšējos Dziesmu svētkos Milvokos, 1983. gadā. Ne pārāk sen pilnīgi restaurētā baznīca bija visai skaista un iespaidīga, ar milzīgu, unikālu skulptūru, kura karājās no griestiem baznīcas priekšpusē pirms altāra. Viss bija veidots ar šodienas pieeju baznīcas iekārtojumā. Kompliments arī zāles vadībai, ka neskopojās ar dzesināšanu. Atvēru programmu un sāku pētīt, kas mūs sagaida. Uzreiz, precīzi plkst. 14.00 majestātiski sāka skanēt ērģeles! Koncerts sākas ar ne minūtes kavēšanos, kas nav slikti, jo svētkos jāievēro paredzētais laiks visiem sarīkojumiem, lai nepiepeld viens otram pa tuvu.

Ērģelniece Anita Gaide nav svešiniece garīgās mūzikas koncertos. Ar savu precīzo, izjusto spēlēšanu Anita mūs sveica kā labu, mīļu draugu! Klausījāmies Romualda Jermaka Concerto Barucco, kas veltīts tieši Anitai. Piecpadsmit minūtes garais komponējums varbūt nebūs pieskaitāms pie pašiem izcilākiem ērģelēm komponētiem darbiem, bet bija viegli to klausīties, un sapratu, ka Concerto pilda nevien māksliniecisku lomu, bet arī praktisku – tas, ka kamēr baznīcas plašajā telpā virpuļoja Anitas skaistā spēlēšana, klausītāji varēja atslēgties, varētu teikt, meditēt un aizmirst visu citu, kas atrodas ārpus šī mirkļa. Kad varenās ērģeļu stabules apklusa, klausītāji atsaucas ar spēcīgiem aplausiem! Laba izvēle koncerta sākumam.

Rūpīgi un prasmīgi saliktā programma atspoguļoja vēl vienas ievērojamas latviešu mūziķes talantu un spējas. Mūziķe, kura arī ilggadēji darbojusies latviešu garīgas mūzikas laukā, un ir viena no šī žanra lielākajām speciālistēm. Gunta Plostniece no Filadelfijas, Pensilvānijā. Svētku mūzikas nozare bija lūgusi viņai salikt un vadīt šo koncertu. Atkal, laba izvēle. Guntai šī loma nav sveša, jo viņa ir bijusi atbildīga par vairākiem garīgās mūzikas koncertiem gan Amerikā gan Kanādā.

Koncertā bija kāpinājums, dažādība un patīkama plūsma. Izvēlētā garīgā mūzika deva mums ieskatu vairāku ievērojamu latviešu komponistu daiļradē.

Koncerta dalībnieki: Apvienots jauktais koris, stīgu orķestris un timpāni. Diriģenti: Andrējs Jansons (Ņujorkas koris); Ingrīda Dženings (Jennings) (Ciānas draudzes koris, Čikāgā); Gunta Plostniece (Filadelfijas koris) un no Latvijas – Jānis Zirnis, svētku viesu kora Ogre diriģents. Vokālie solisti: soprāns Indra Brusubārdis, baritons Kurts Olmans (Ollman) un baritons Sandis Stepiņš. Svētku stīgu kvartets: 1. vijole – Kīts Redpats (Keith Redpath), 2. vijole – Ernests Brusubārdis IV, brača – Arturs Jansons un čells Juris Ķeniņš. Vijolnieks – Kīts Redpats. Dejotāja Tija Ore. Ērģeles – Anita Gaide. Klavieres – Ernests Brusubārdis III.

Iziesim cauri programmai, tādejādi pieminot nevien komponistus un to darbus, bet arī dalībniekus.

Pēc Jermaka, skan Imanta Ramiņa priecīgais un vijīgais Līksmojiet, gavilējiet, spēlējiet; izpilda sieviešu vokālais ansamblis, ērģeles un stīgas; diriģē Gunta Plostniece. Interesants pielikums bija sakrālā deja, kuras lomā bija Tija Ore. Dziesmas laikā, Tija, lillā kleitā tērpta, dejoja pa baznīcas vidējo celiņu, no aizmugures līdz priekšai. Protams, tas nozīmēja, ka visi viņu no sākuma neredzēja, bet līdz beigām, liekas, ka visi varēja baudīt viņas baletam līdzīgu deju. Bija nevien interesanti, bet labi.

Tad iznāk orķestris, apvienotais jauktais koris un solists Kurts Olmans (Ollman). Skan Jāzepa Vītola Kantāte. Koris, orķestris un ērģeles skan burvīgi, eleganti! Spēcīgas, saliedētas balsis un skaņas. Solistam, amerikānim Olmanim, nevien skaista balss, bet laba latviešu valodas dikcija. Visu meistarīgi vadīja iecienītais, iemīļotais diriģents Andrējs Jansons.

Jansona vadībā seko divas kora dziesmas: Emīla Melngaiļa Dievam pieder zeme un Oskara Šepska Motete. Dziesmu laikā baudīju nevien kora patīkamo dziedāšanu, bet labo dikciju. Varēja arī manīt, ka viesu koris nodrošina, ka visas balsis kopkorī skan kā pienākas. Žēl, ka Ziemeļamerikā atlikuši tik maz garīgo koru.

Diriģentes Ingrīdas Dženings vadībā kopkoris izjusti dzied Daces Aperānes Gavilējiet tam Kungam (ar ērģeļu pavadījumu) un Arvīda Purva 96. psalms. Diemžēl, abi komponisti nevarēja būt klāt. Dacei Aperānei pienākumi Latvijā, kur viņa vada mūzikas nometni, un Arvīds Purvs arī nevarēja uz svētkiem atbraukt. Purvs ir vēl viens no mūsu garīgās mūzikas ilggadējiem un spēcīgiem pamatiem.

Cik labi bija mūsu svētkos redzēt vienu no Latvijas izcilākajiem diriģentiem – Jāni Zirni!

Zirņa vadībā skan Ērika Ešenvalda Pie Tava Krusta, kurā dzirdam kopkori, klavieres, stīgas un solistu Sandi Stepiņu, kurš dzied arī korī Ogre. Bija paredzēta soliste Julija Plostniece, bet darba pienākuma dēļ, viņa nevarēja svētkos piedalīties.

Arī Zirņa vadībā kopkoris dzied Pētera Vaska spēcīgo Golgātas Krusts.

Koncerta krāsa mainas. Izcilais solists, vijolnieks Kīts Redpats (Keith Redpath) uzrunāja mūsu dvēseles ar Talivalža Ķeniņa Chaconne par tēmu Ej, saulīte, drīz pie Dieva.

Korim Ogre bija dotas trīs dziesmas, kuras viņi te nodziedāja vieni bez pārējiem koristiem sava diriģenta Jāņa Zirņa vadībā. Vispirms dzirdējām Lūcijas Garūtas Lūgšana. Koris šo lūgšanu dziedāja ar īpašu siltumu un emociju. Daudz skaistās mūzikas vidū, šī lūgšana izcēlās.

Ogres koris turpina ar Paula Dambja 19. psalmu. Trešā dziesma bija pirmatskaņojums: Paula Dambja Burvju Lokā, ar Annas Brigaderes vārdiem. Šo dziesmu Dambis veltīja saviem tuviem draugiem – Guntai Plostniecei un viņas vīram Jānim. Veltījums skaists un skaisti mums pasniegts Ogres kora augsta līmeņa izpildījumā.

Mainot atkal koncerta krāsas, koris apsēžas un nodod altāri stīgu kvarteta rokās. Atgriežamies pie Jāzepa Vītola, bet šoreiz skan viņa Stīgu Kvartets, Op. 27. Mūziķi nevien izcili spēlēja, bet bija labi saliedēti.

Atgriežas kopkoris, gatavs koncerta noslēgumam, kulminācijai: Viktora Baštika kantātei Dieva Vadība. Kantāte, septiņās daļās komponēta korim, soprāna un baritona solistiem, ērģelēm, stīgu orķestrim un timpāniem. Diriģē Gunta Plostniece, kura no visiem dziedoņiem un mūziķiem prasa un saņem piemērotas emocijas katrā kantātes daļā.

Kantātes un koncerta noslēgumā klausītāji izrāda savu sajūsmu un pateicību ar ilgstošiem aplausiem.

Mazliet vairāk kā divu stundu garais koncerts kopumā bija majestātisks, elegants, interesants un šī koncerta nosaukuma cienīgs.

Komponistu un to mūzikas izvēle, zāle un dalībnieki visi būtu ar ierobežotu vērtību, ja tie nebūtu sanākuši kopā vienā iedvesmojošā, saliedētā koncertā. Svarīgas vai nav tomēr tās sajūtas, ko koncerta apmeklētāji jūt savās sirdīs, kad izskan pēdējā nots? Mēs meklējam to, ko mūzika spēj dot: ko patīkamu, skanīgu, vērtīgu, iedvesmojošu, aizkustinošu. Pateicoties Guntai Plostniecei, mēs to arī saņēmām. Liels paldies pienākas arī pārējiem diriģentiem par viņu pašaizliedzīgo degsmi. Paldies visiem mūziķiem un solistiem. Nebūšu pirmais, kurš būs taupījis vislielāko paldies katram koristam. Pateicoties tam, ka ikdienā, cauru gadu, dziedoņi grib dziedāt un apmeklē mēģinājumus, mums Dziesmu svētkos skan latviešu garīgā mūzika.

Paldies arī Dziesmu svētku rīcības komitejai, it īpaši Ernestam Brusubārdim III, par ieguldīto darbu šim koncertam.

No visiem dalībniekiem saņēmām ko skaistu un īpašu. Paldies!

Armands Birkens, Čikāgā
Laikrakstam „Latvietis“



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI




Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com