Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Lai dzied ģimenes!“

Arī Austrālijā ir latviešu dziedošās ģimenes

Laikraksts Latvietis Nr. 240, 2013. g. 17. janv.
Karīna Jaunalksne -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL54KD400

Kārla Jaudzeme un Daila Šmite. FOTO Gunārs Nāgels.

Sarīkojuma publika. FOTO Gunārs Nāgels.

No kreisās: Jolanta, Ronans un Kaija Lārmaņi kopā ar Kārli Ātrenu. FOTO Gunārs Nāgels.

Sils ģimene – Daina, Jāna, Lija un Aldis. FOTO Gunārs Nāgels.

Nestecka ģimene – Gita, Petras un bērni Evelīna un Emīlija. FOTO Gunārs Nāgels.

„elundē“ – Daenke ģimene kopā ar Lauru ģimeni. FOTO Gunārs Nāgels.

„elundē“ – Daenke ģimene kopā ar Lauru ģimeni. FOTO Gunārs Nāgels.

Nobeigumā visas ģimenes dzied „Pilsētā, kurā piedzimst vējš“. FOTO Gunārs Nāgels.

54. Kultūras dienās Adelaidē parādījās jauns sarīkojums Lai dzied ģimenes! Ideja šim sarīkojumam cēlusies no Latvijas dziedošām ģimenēm, ko varat apskatīt YouTube. Sarīkojums notika 27. decembrī plkst. 14. pēc Ģimenes svētkiem, ar mērķi izcelt ļoti latvisko parādību – vēlēšanās dziedāt.

Sarīkojuma apmeklētāji sēdēja ap galdiem ar atspirdzinājumu, kamēr Austrālijas dziedošās ģimenes tos uzjautrināja. Ģimenes pieteica sarīkojuma vadītāja Zinta Ozoliņa, kas arī sniedza novērojumu, ka mūsu ģimeņu dalībnieki dziedot visur: koros, ansambļos, viesībās, mājās un automašīnās.

Vispirms skolas bērni uzstājās ar dziesmiņu, kuru kopā ar Kristīni Kārkli un Edgaru Kārkli, bija sagatavojuši tā rīta Ģimenes svētkos. Sekoja Ozoliņu atvases, māsas ar vīriem un vārda māsu, kas nodziedāja bez pavadījuma, bet ar lielu sajūsmu Tumsa, tumsa. Pēc tam Kārla Jaudzeme skaisti dziedāja Prāta Vētras Īssavienojums, Dailas Šmites klavieru pavadījumā. Tad abas divas nodziedāja Rīgas pils a cappella stilā.

Melburnas viesi Jolanta, Kaija un Ronans Lārmaņi kopā ar Kārli Ātrenu sniedza Pie jūras dzīve mana, Circenīša Ziemassvētki un Svētvakars. Jolanta spēlēja klavieres, Kaija saksafonu un Ronans sita bungas.

Jaudzemi: radi un draugi – 9 dalībnieki, kas simbolizēja ģimenes pilno sastāvu, uzstājās ar Sarkandaiļa roze auga, Līgo naktī, Malni muni kumelēni un Piena ceļš. Elīna Rikarde izpilda solo dziesmu Dvēselīte dzied.

Sekoja Sils ģimene – Daina, Jāna, Lija un Aldis, kas skaisti un iejūtīgi nodziedāja savu iemīļoto bērnības dziesmu Putni zaros meklē dusu.

Vēl no Melburnas baltos tērpos uzstājās Nestecka ģimene: Gita, Petras un bērni Evelīna un Emīlija. Viņi dziedāja Divi eņģeļi, Veltījums un Vecgada dziesma Petrasa ģitāras pavadījumā. Iepriecināja bērnu drošība un dziedāt prieks.

Ar YouTube palīdzību baudījām arī Latvijas dziedošās ģimenes. Noskatījāmies Ozolu ģimeni Upe nesa ozoliņu, kas izraisīja skatītājos jautrus smieklus, Tik un tā un Uškānu ģimenes ļoti raito Ķēvīt mana, svilpastīte.

Apvienoto Adelaides mūzikas stūrakmeņi – Daenke ģimene kopā ar Lauru ģimeni ar lielu sajūsmu un publikas atsaucību spēlēja dažādus instrumentus un dziedāja Pikīts sēž ozolā, Vēl ir laiks, Ai, jel, manu vieglu prātu un Lidmašīnas.

Nobeigumā visas ģimenes kopīgi nodziedāja Pilsētā, kurā piedzimst vējš, jo kā jau mēs zinām, Adelaidei arī ir savs vēja kalns.

Paldies sarīkojuma rīkotājiem – Zintai Ozoliņai un Aldim Silam, un viņu palīgiem, it sevišķi – Andrejam Jaudzemam par jauki pavadīto pēcpusdienu!

Karīna Jaunalksne
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com