Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ņujorkas skautu un gaidu vienību 64 gada svētki

Ņujorkas Rīgas 90. skautu vienība un Zilā kalna 4. gaidu vienība

Laikraksts Latvietis Nr. 248, 2013. g. 13. martā
Maija Laiviņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kopbilde no abām vienībām. FOTO Dāvids Grenze.

No kreisās: vad. Ints Rupners un vad. Pēteris Aivars ar 50 gadu darbības izturības zīmi un diplomu. FOTO Inta Šķiņķe.

Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. FOTO Inta Šķiņķe.

22. februāris gaidām un skautiem visā pasaulē ir Draudzības diena. Tā ir skautisma dibinātāja lorda Roberta Bēden-Paula un lēdijas Bēden-Paulas dzimšanas diena. Ņujorkas gaidām un skautiem šai laikā ir sava jubileja, jo šogad atzīmējam 64 gadu pastāvēšanu. To svinam, draugs draugam uzsaucot Esi modrs! Esi modra!

Svinības iesākas ar dievkalpojumu Ņujorkas draudzes Jonkeru dievnamā, abām vienībām ienākot ar saviem karogiem. Altārī mirdz baltas lilijas. Svētrunu teic mācītājs Juris Saivars, pieminot praviešus kā paraugus dzīvei, kas nesuši pārmaiņas un devuši ierosmi veidot pašapziņu un identitāti. Dievkalpojumā kalpo vienības dalībnieki, gan iededzot sveces un lasot Bībeles pantus. Kopīgi lūdzot vienību dalībnieki apliecina sevi teicot skautu un gaidu likumu litāniju Dari mūs par labām gaidām – labiem skautiem Kungs!

Jubilejas svinīgo daļu ievada abu vienību vecāku padomes priekšniece Gita Berga. Viņa min gan 64 gados nemainīgo vadītāju darbu nodarbībās un nometnēs. Nemainīgs bijis vecāku darbs jubilejas sarīkojumus ar mielastu, līdzekļu vākšanā un savstarpējo draudzību. Uzvedums Sniegbaltīte un septiņi rūķīši būtu jāsauc Sniegbaltītes un 20 rūķīši! Vienības tieši šodien aug – pievienojās daudz jaunu mazskautu un guntiņu, tos vadīt uzņemas jauni vadītāji. Gaidojot un skautojot, bērni pieaug, iemācās ne tikai gaidu un skautu mākas, bet galvenais kaut ko vienkāršāku, bet dārgāku – latvisku garu. Tas skautus un gaidas vieno un dara tos bagātākus – labākus.

Pirmais no apsveicējiem ir Latviešu skautu priekšnieks Pēteris Aivars. Vēlot turpināt līdzšinējo darbu un Labu darbu katru dienu padarīt, kaut tikai vienu! Tad viņš priekšā izsauc vadītāju Inti Rupneru, kam Latviešu skautu kustība piešķīrusi 50 gadu darbības zīmi. Šis darbs veikts ne tikai Rīgas skautu vienībā un Amerikas mērogā, bet arī jaunu vadītāju sagatavošanā kā vadītāju kursu priekšniekam ASV, Kanādā un arī Latvijā.

Latviešu gaidu priekšniece Nora Aivara sveic Zilā kalna gaidas jubilejā, mudinot kā Sniegbaltītei pildīt gaidu likumus sevišķi – gaida ir moža grūtībās!

No Ņujorkas draudzes un Jonkeru novada vienības sveic novada vecākais Kārlis Zamurs un dāmu komitejas pārstāve Gunta Semba, pasniedzot aploksni.

Akta turpinājumā par vienību darbu ziņo vadītājs Reinis Sīpols un vadītāja Dagnija Spuntele-Lapiņa, ilustrējot to ar attēliem uz ekrāna.

Reinis Sīpols ziņo, ka Rīgas 90. vienībā ir 20 mazskauti, 11 skauti un 10 roveri. Vienībā vadības darbu sākuši divi vadītāji, abi ir bijušie Rīgas vienības dalībnieki, Imants Liepiņš un Dzintars Dzilna. Divi roveri devuši solījumu – Valdis Račevskis un Ēriks Zālīte. Sveicienus mūsu jubilejā atsūtījis Boy Scouts of America pārstāvis Markus Olvets.

Dagnija Spuntele-Lapiņa ziņo, ka gaidu vienībā ir 12 guntiņas, 9 gaidas, 4 lielgaidas. Sešām vadītājām nākusi klāt jauna vadītāju vietniece Ilze Bārs.

Vienības pateicas Ņujorkas Ev. lut draudzei, plašākai latviešu sabiedrībai un visiem vecākiem par lielo materiālo, kā arī morālo atbalstu.

Vienību darba attēliem uz ekrāna par nodarbībām, sarīkojumiem, ziemas un vasaras nometnēm dzīvo līdz skauti un gaidas. Tad kā priecīgs pārsteigums nāk vad. Intas Šķinķes un vad. Kristīnas Putenes paziņojums: Latviešu skautu un gaidu lielā nometne, kuru rīko ik pa četriem gadiem, nākošgad notiks Ņujorkas tuvumā pie Rokavejas pilsētas Ņudžersijā! Rīkotājas būs Inta Šķinķe un Kristīna Putene un Ņujorkas vienības. Nometne sauksies Mantojums. Viņas aicina atbalstīt un līdzdarboties visus vienību vecākus un labvēļus.

Sarīkojums turpinās ar vienību vecāku sagatavotām siltām pusdienām lejas zālē, un beigās vēl kūkas un kafija! Līdzekļu vākšanai notiek izloze, kurai vecāki un labvēļi sagādājuši 32 laimestus un lielajai loterijai vēl piecus citus. Ienākumi nodrošinās vienības darbu gan nodarbībās, gan nometnēs.

Uzveduma nosaukums Sniegbaltīte un septiņi rūķīši gan neatbilst redzētam. Uz skatuves parādās gan Sniegbaltīte, ķēniņš un ķēniņiene, mednieks, princis un septiņi rūķi, bet arī Sarkangalvīte, Ansītis un Grietiņa, Alise un Baltais zaķis, trīs cūciņas, Kaķītis no dzirnavām, Dorīte, Salmu vīrs, Skārda vīrs un Lauva, bet arī astotais rūķis Rumpelstickins. Pasakas režisorei ir daudz ko ņemties, sūtot šos apmaldījušos tēlus uz pareizām pasakām. Vai izcelt par sevišķām spējām kādu no vairāk nekā 80 aktieriem? Nezinu vai avīzē būs vietas, jo atzinību pelnījuši visi!

Asprātīgo ludziņu rakstījusi Taina Laiviņa, arī bijusi Zilā kalna vienības guntiņa, gaida un lielgaida.

Visiem vienību dalībniekiem ir bijis jāmācās teksta rindiņas, dejas soļi un jāpielaiko kostīmi. Alga – skatītāju jautrie smiekli un aplausi. To saņem sevišķi uzveduma režisore, vadītāja Laila Liepiņa-Southarde. Aiz skatuves darbs: dekorācijas, grims, gaismas, mūzika, skaņu tehnika un kostīmi ir visu vadītāju nopelns. Sevišķa atzinība pienākas vienību labvēļiem Uldim Stepem par dekorācijām un Edgaram Zālītem par mūziku.

Šajā sarīkojumā tik spilgti parādījās visu runātāju teiktais. Gaidas un skauti ir kļuvuši labāki. Katra skauta, gaidas un vadītāja sejās spīd latviskais gars. Spīd draudzība, palīdzība, darbīgums un možums grūtībās. Katra sarīkojuma dalībnieka sejā spīdēja prieks. Vecākiem un vecvecākiem prieks par bērnu sasniegumu. Labvēļu sejās prieks, ka Ņujorkas un apkārtnes sabiedrībai ir redzama latviska nākotne. Manā sejā prieks, ka pirms 64 gadiem sāktais skautu un gaidu gars dzīvo!

Maija Laiviņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com