Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Spēks ticībā un vienotībā

Apvienotās draudzes atklāšanas dievkalpojums Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 266, 2013. g. 19. jūlijā
Kristīne Saulīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Cik jauki, cik skaisti, kad tuvi un tāli nu Ķēniņa pagalmos pulcēties sāk. Un teikšanas upurus māsas un brāļi ar līksmām asarām atnest tam sāk! Deg svētīgas liesmas, skan mīlīgas dziesmas. Uz augšu pie Mūžīgā troņa tās laižas, un dvēseles drūmākās tekas top gaišas.“

Svētdien, 14. jūlija rītā šie dziesmas vārdi ieskandināja pirmo Melburnas Evaņģēliski Luteriskās Latviešu Draudzes dievkalpojumu. Svētā Krusta baznīca bija ļaužu pilna ar kopā sanākušajiem draudžu locekļiem. Draudzes mācītājs Dainis Markovskis iesāka dievkalpojumu, un svētrunu teica prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).

Pēc dievkalpojuma visi bija laipni lūgti uz svinībām baznīcas zālē. Bija patiesi jauki redzēt kopā tik daudz baznīcēnu! Apsveikumu un pateicības runas mijās ar atmiņām par abu draudžu pirmsākumiem un par cerību pilno skatu uz nākotni.

Eduards Lēmanis bija pirmais runātājs un klātesošiem sīkāk pastāstīja par darba norisi ceļā uz apvienošanos, pieminot arī to, cik viegli bija sastrādāties ar speciāli izveidoto komandu projekta īstenošanai.

Aivars Saulītis, atskatoties uz apvienošanās posmu, teica, ka nevienu reizi vien šinī laikā viņam ir ienākuši prātā Dr. Kārļa Ulmaņa vārdi: Vienotībā ir spēks. Un tieši tas, kāda nozīme šiem vārdiem ir draudžu sanākšanai kopā.

Eva Brennere savukārt apsveikumu no Latviešu ciema iesāka ar Jāņa Raiņa vārdiem: Pastāvēs, kas mainīsies, tādējādi turpinot vispārējo noskaņu, ka dzīve ir nepārtraukta maiņa, un mums tai ir jāturas līdzi.

Ar vārdiem par Melburnas latviešu stiprajiem namiem – Sv. Krusta Baznīcu, Latviešu namu un Latviešu ciemu un nepieciešamību tos arī atbalstīt turpmāk, sveicienus nesa MLNK priekšsēdis Kārlis Kasparsons.

Apsveicēju vidū bija draudžu valdes priekšsēži, Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, Melburnas Latviešu biedrība un Melburnas Latviešu organizāciju apvienība.

Tika nolasīti daudzie rakstiski ienākušie sveicieni, tai skaitā ļoti sirsnīgā vēstule no arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša. Izskanēja skaisti un uzmundrinoši vārdi gan no prāvesta Kolvina Makfersona, gan arīdzan mācītāja Daiņa Markovska.

Savukārt Dāmu kopa Ineses Bērziņas vadībā bija parūpējusies par siltām un latviskām pusdienām. Par dienas raitumu, ziediem un dāvanām bija gādīgi rūpējusies Dzintra Samule.

Pēc ieturētās maltītes un apsveikuma runām prāvests Kolvins Makfersons klātesošajiem pastāstīja par savu darbu baznīcā Leading the Way (Ceļrādis) un dalījās iespaidos par neseno misijas braucienu uz Indonēziju.

Šī pirmā, kopīgā jaunās draudzes diena noslēdzās tikai vēlā pēcpusdienā. Pirmā apvienotā dievkalpojuma diena lika katram klātesošajam dziļāk ielūkoties sevī, pārdomāt dzīves patiesās vērtības, būt pateicīgiem par visu to, kas mums ir dots un palikt vienotiem ticībā.

Kristīne Saulīte
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com