Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Viena latviska nedēļa 3x3 Jaramundi

3x3 pie Sidnejas 2015. g. 2. – 8. janvārī

Laikraksts Latvietis Nr. 344, 2015. g. 24. janv.
Dr. Uldis Ozoliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
3x3

Valters Sčerbinskis referē.

½x½ vadītāja Inga Jakse un teātra mēģinājums. FOTO Māra More (Moore).

Šķēršļu gājiens. No kreisās: Selga Tuktēna, Dainis Galviņš, Kaija Moore, Džeimss Puloss (James Poulos), Marta Svilāne, Anika Moore, Dana Anspal. FOTO Māra More (Moore).

Atklāšana. No kreisās: Valda Teilora (Taylor), Jānis Atis Krūmiņš un Inese Krūmiņa. FOTO Māra More (Moore).

Bērni ar lokiem un bultām. No kreisās: Kristaps Hach, Aleks Teilors (Taylor), Kārlis Jakse, Dainis Galviņš, Karla Tuktēna, Kaija Moore, Sofija Pulosa (Sophie Poulos), Varis Hislops (Hyslop), Lāra Veidnera, Selga Tuktēna. FOTO Māra More (Moore).

Jau 32. reizi Austrālijā 3x3 pulcināja lielu skaitu tautiešu – pavisam kopā 85, no kuriem 22 bija bērni, – pavadīt vienu nedēļu kopējā sadzīvē skaistajā Jarramundi (Yarramundi) apkārtnē, ap 70 km no Sidnejas. (Šī bija 216. reize visā pasaulē, kopš notiek 3x3.)

Kas ir 3x3? To iesāka Amerikas latviešu pazīstamā sabiedrības darbiniece Līga Ruperte pirmo reizi 1981. g. Amerikā. Viņa saredzēja 3x3 kā zināmā mērā turpinājumu no 2x2 vasaras skolas, kas ilggadīgi notika Garezerā ASV, bet 3x3 mērķis bija savest kopā trīs paaudzes; sūtība bija un paliek „latvisko zināšanu paplašināšana, latvisko ģimenes stiprināšanu, latviskās kopības sajūtas veicināšana un latvisko draudzību sekmēšana.“

Sidnejas rīcības komiteja Valdas Teiloras (Taylor) vadībā sarīkoja bagātīgu programmu; to kuplināja vairāki Latvijas viesi; daži, kas jau bija piedalījušies Austrālijas Latviešu Kultūras dienās Sidnejā (diriģents Ints Teterovskis, vairāki no Laimas Muzykantiem), citi īpaši 3x3 viesi: arhivārs un vēsturnieks Valters Ščerbinskis un 3x3 Latvijā vadītāja Inese Krūmiņa, kā arī viņas vīrs, DV un Okupācijas muzeja darbinieks Jānis Atis Krūmiņš.

3x3 vienmēr ir atspoguļojis latvietības dažādību – tur atrod gan roku ievirzes (rokdarbi, zīmēšana, latviskā virtuve...), gan galvu ievirzes (politiskās un sabiedriskās pārrunas, vēsture, literatūra...). Folklora vienmēr ir pārstāvēta, kā arī jautras nodarbības – sports, dziedāšana, nīkšana, spēles, viktorīna un ceļojošā zolītes kausa izcīņa.

Svarīga daļa ir bērnu programma ½x½, ko šogad, tāpat kā pērn, vadīja melburniete Inga Jakse, piesaistot arī vairākus pieaugušos pasniedzējus. Bērni krāsoja, dziedāja, rotaļājās un pēdējā vakarā uzveda lielāko tiesu pašu uzrakstītu pasakas teātri, kā arī rotaļas un muzikālo priekšnesumu. Šķēršļu gājiens, kam bija plānots notikt vakarā, tika atlikts pērkona negaisa dēļ. Kad varējām nākamā pēcpusdienā to noturēt, bērni bija sajūsmā. Pūķis bija noķēris labos rūķīšus, un bērnu uzdevums bija rūķus izglābt. Pa ceļam bija jāpalīdz ievainotam staigātājam sabindēt kāju, jāpamodina aizmigusī princese ar tautas dziesmu, jāatmin bruņinieka mīklas un jāpierāda veiklība, ar aizsegtām acīm staigājot pa šķēršļiem. Kad bērni nokļuva pie pūķa, viņiem bija jāsasit četri pūķa kokoni, kuros atradās pūķa spēks. Kad kokoni bija sasisti (no tiem pat izbira konfektes!), pūķis saļima un rūķīši bija izglābti.

Pavisam jauna nodarbība bērniem bija Jāņa Krūmiņa atvestās Vilku mācības, kur iegaumēja, kā rīkoties dabā un iztikt no apkārtnes: bērni tur starp citu izveidoja lokus un bultas no koku zariem, iemācoties kā rīkoties gan ar asiem rīkiem (lokus gatavoja tikai ar nažu palīdzību), gan kā droši uzvesties ar lokiem un bultām. Visu nedēļu bērni lepni nēsāja lokus, un pieaugušie varēja tikai skumji skatīties, ka pašiem tādu nav!

Pieaugušo ievirzēs Ints Teterovskis prasmīgi un prasīgi izskoloja kori, kas spēja nedēļas laikā iestudēt 39 dziesmas ar jau trenētām balsīm, un beigās sniedza varenu uzstāšanos. Interesanti, ka Kora ievirzē piedalījās un daudz ieguva pāris dalībnieki, kam latviešu valoda nemaz nav stipra, bet caur dziesmām to ievērojami uzlaboja. Artūrs Uškāns pēcpusdienā vadīja Sadziedāšanas ievirzi, un vēlāk minēja, ka tieši caur dziedāšanu labāk iemācās un kuplina mūsu sarežģīto valodu.

Mākslas entuziastiem Anita Misiņa novadīja Zīmēšanas ievirzi, kur dalībnieki kaut ar ļoti dažādu zīmēšanas pieredzi spēja sagatavot ievērojamus darbus, ko izstādīja pēdējā atvadu vakarā. Mārtiņš Tuktens vadīja aktīvu Sporta ievirzi, bet Voldis Kains veda vairākus atlētiskus un ne tik atlētiskus staigātājus Pastaigas ievirzē. Inese Krūmiņa parādīja savas mākas, novadot divas nodarbības – Rokdarba puduri un Latviskās virtuves ievirzi; kripatu no pēdējā baudīsiet raksta beigās.

Katru rītu pēc jogas mācībām un brokastīm, pieaugušiem bija referāti, kuri šoreiz bija īpaši bagātīgi. Izcilais Sidnejas arhitekts Andrejs Andersons saistoši stāstīja par Latvijas arhitektūras dažādību, norādot, cik skaidri Latvijas arhitektūra liecina par sabiedriskām un politiskām izmaiņām mūsu sarežģītajā vēsturē. Klāra Brūvere stāstīja par Latvijas filmām un kā Eiropas filmu notikumi ietekmē radošo darbu Latvijā; Inese un Jānis Krūmiņš stāstīja par 3x3 attīstību Latvijā; šis rietumu latviešu pasākums nonāca Latvijā jau 1990. gadā un tupina augt un plaukt. Bet par mūzikas terapiju kā jaunu veidu attīstīt triekas vai citu veidu intelektuāli skartos bērnus un pacientus, stāstīja ilggadīgā mūziķe Viktorija Mačēna, kuras referāta laikā klausītāji varēja piedalīties bungu sarunās!

Ievērojamu vietu šinī 3x3 ieņēma vēsturnieks Valters Ščerbinskis, kurš piesaistīja lielu uzmanību ar saviem rūpīgi sagatavotiem materiāliem; pirmkārt, Vēstures ievirzē par 1934. g. 15. maija apvērsuma, ar līdz šim maz redzētiem arhīvu materiāliem; otrkārt, ar referātu par 1940. gadu un kas par to ir atrodams Krievijas arhīvos, kurus pats ir ilgstoši pētījis. Par Ulmani un apvērsumu Šcerbinskis ļoti pozitīvi izteicās par mūsu bijušā vēsturnieka Edgara Dunsdorfa rakstiem par Ulmani: arhīva materiāli stipri norāda uz Ulmaņa personīgo ietekmi apvērsuma izvešanai un apšauba bieži izteikto kritiku, ka Latvijas demokrātija tolaik nelāpāmi kliboja. Par 1940. gadu Krievijas materiāli liek gan simpatizēt Ulmanim šādu draudu priekšā un viņa rūpēm sargāt Latvijas tautu, gan arī skumt par to, ka Latvijas izvēli noteica tik šaurs loks cilvēku, jo plašākas politiskās piedalīšanās nebija. Materiāli arī norāda uz to, cik krievi atrada, ka toreizējais Ārlietu ministrs Munters bija grūti ietekmējams un neatkarīgs vārdos un rīcībās, kas liek pārdomāt viņam kādreiz izteiktiem pārmetumiem.

Vēl par politiku Uldis Ozoliņš ar Jāni Krūmiņu katru dienu novadīja īsu Politikas puduri, apskatot gan Latvijas iekšējo politiku, gan trauksmaino politiku Ukrainā. Kaut tiešais militārais drauds Latvijā iespējams ir samazinājies, vāja nostāja no valdības un Prezidenta attiecībā uz Krievijas rīcību izsauca vairākus komentārus no dalībniekiem. Īsumā pārrunāja arī Latvijas arvien manāmo ekonomisko uzplaukumu un politiku, kas saistīta ar Okupācijas muzeju.

Vakaros notika pazīstamās 3x3 nodarbības. Diemžēl Danču vakarā bija tik karsts, ka galīgi nosvīduši dejotāji nespēja tik ilgi padancot, kā būtu paticis. Toties dziesmu kara vakarā dziedājām gari un plaši. Viktorīnai tika ieteikts formēt komandas ar bērniem, pieaugušiem, Austrālijas un Latvijas latviešiem, jo lielāka dažādība deva labākas iespējas jautājumus atbildēt. Vienu vakaru pie mums viesojās arī 3x3 veterāns Uldis Siliņš ar joku stāstījumu. Vēl pa vakariem Andris Ruņģis neatlaidīgi mācīja jaunai paaudzei novusa elementus, bet zolītes turneju uzvarēja šoreiz Artūrs Uškāns – trešā reize, kad kāds Latvijas viesis to ieguvis.

Visas nodarbības vaiņagojās atvada vakarā ar ne tikai ar bērnu teātri un priekšnesumiem: ievirzes izstādīja savus darbus, uzstājās un pastāstīja ko bija iemācījušies. Un tiešām bija daudz ko rādīt! Skatītāji brīnījās, ka koris un sadziedāšanās grupa tik īsā laikā bija tik daudz dziesmu iemācījušies. Latviskās virtuves ievirze visus pacienāja ar vareniem kliņģeriem, kas bija izveidoti nevis ierastā formā, bet numurs „3“, reizrēķina zīme „x“ un vēlreiz numurs „3“. Zīmējumi un rokdarbi bija izstādīti visiem ko apbrīnot. Un lai parādītu, ka 3x3 ir galīgi laikmetīgs, daži talantīgi un ne gluži talantīgi iemītnieki no kabīnes 5A uzveda Ziemeļnieka bohēmisko dziesmu, – bet rep stilā.

Un 3x3 nodarbības visu dokumentēja ilggadīgais Tauriķa 3x3 avīzes redaktors Pēteris Kļaviņš, strādājot garas stundas, lai pievestu svaigākās ziņas lasītājiem katru brokastlaiku.

Rīcības komitejā bez Valdas Teiloras strādāja arī Sandra Dragūna, Baiba Harringtone, Ieva Lapiņa, Māra Moore, Pauls Svilāns un Daiva Tuktēna. Rīkotāji bija iesaistījuši vairākus, kas pirmo reizi piedalījās 3x3, bet liela daļa dalībnieku bija saistīti ar Sidnejas Latviešu skolu, kas tagad izveidojusies kā stūrakmens 3x3 rīkošanā.

Valda Teilora par padarīto darbu izteicās šādi: „Esam ļoti pateicīgi visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo saietu. Atmosfēra bija ļoti draudzīga un visas paaudzes labi satikās. Inese Krūmiņa slavēja, ka nebija dalījums „mēs“ un „jūs“ starp Latvijā un Austrālijā dzīvojošiem (šāda problēma esot kādreiz gadījusies Īrijas saietā). Kā vienmēr 3x3 saietos, visi uzrunājām viens otru uz Tu, – jo kurš var sameklēt tautas dziesmu kur uzrunā uz jūs? Uz vienu nedēļu trīs paaudzes kopīgi daudzināja latvietību un izjuta piederību savai tautai. To, ka 3x3 attiecās uz trīs paaudzēm, es sen zināju, bet pirmo reizi iemācījos, ka latvietim mācīties par latvietību ir tikpat svarīgi, kā bērnam mācīties reizrēķinus. Un tāpēc pastāv 3x3!“

Izskanējumā jāmin, ka nākamgad 3x3 rīkos Adelaidē, un tuvāka informācija par to sekos. Bet lai lasītāji arī baudītu mazu drusku no 3x3 garšas, šeit Ineses Krūmiņas kliņģera recepte no virtuves ievirzes:

Klinģeris à la Krūmiņa

Mīkla: 1½ kg milti; 2 olas baltumi; 100 g cukurs; 100 g sviests; 700 g; šķidrums: 500 g piens un 200 g ūdens, kurā raudzē raugu – 30g sausu raugu vai 50 g svaigu raugu.

1 kg miltus ieber bļodā, pieliek olas baltumus, sviestu un cukuru. Sauso raugu iemaisa siltā ūdenī, ieber 2 tējkarotes cukura. Kad raugs atdzīvojies (sākusies rūgšana), šķidrumu ielej miltos. Pielej arī pārējo šķidrumu (500 g) un samīca. Ja galīgi neturas kopā, pieber vēl 100 līdz 200 g miltu. Raudzē 2 līdz 3 stundas.

Galda virsmu diezgan bagātīgi nokaisa ar miltiem, ar miltainiem pirkstiem ceļ ārā uzrūgušo mīklu un rullē ar miltos apvārtītu rulli.

Pildījums: 100 g mīkstināts sviests, cukurs, vaniļas cukurs, žāvētu augļu gabaliņi, magones, pāris karotes skāba krējuma.

Izrullē plāni un apsmērē ar mazliet mīkstinātu sviestu (250 g). Uzliek pildījumu (varbūt sausie augļi, augļu mizas vai rozīnes). Sarullē vēlamā formā, apsmērē ar skābu krējumu un uzliek riekstiņus vai ko citu (drumstalas – 100 g sviesta + 100 g miltu + 100 g cukura). Krāsnī cep (200°C) ap 20 minūtes. Ņem ārā, kad sāk palikt brūngans. Kad izņem no krāsns, apklāj ar mitru dvieli līdz beidz tvaikot.

Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“



Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI




Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija




SLUDINĀJUMI


BookDepository.com