Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


ALELDA Sinode

Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības kārtējā sinode Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 445, 2017. g. 7. febr.
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: māc. Dainis Markovskis, arhib. Lauma Zušēvica, prāv. Jānis Priedkalns. FOTO MLELD.

2016. g. 26. novembrī Melburnā, Sv. Krusta baznīcā notika kārtējā Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) sinode; bija pārstāvētas visas ALELDA draudzes Austrālijā un Jaunzēlandē, tas ir, draudzes Adelaidē, Melburnā, Kanberā, Volongongā, Brisbanē un Kraistčērčā. Sinodē klāt bija arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskape Lauma Zušēvica. Jāpiemin, ka ALELDA ir LELBĀL sastāvdaļa. Dievlūdzēju kopskaits ALELDA draudzēs kopš iepriekšējās Sinodes 2013. g. novembrī ir krities par aptuveni diviem simtiem, un tagad ir ap 620. Divas draudzes Sidnejā un viena draudze Pertā nesastāv ALELDA, bet ir aicinātas atkal atgriezties Apvienībā. Nesaskaņas, kas izraisīja to aiziešanu no ALELDA, Pārvaldes uzskatā ir atrisinātas un vairs nepastāv.

ALELDA apgabala Pārvaldē tika ievēlētas kalpot arī turpmāk sekojošās amatpersonas: priekšnieks – prāvests Jānis Priedkalns, priekšnieka garīgais vietnieks – mācītājs Dainis Markovskis, priekšnieka laicīgais vietnieks – iur. et math. Miķelis Strīķis; jaunas amatpersonas: apvienības sekretāre – Dr. Ilga Vēvere, apvienības kasieris – diakons Dr. Ivars Ozols. ALELDA apgabalā kalpo arī vikārs mācītājs Ivars Osis un māc. emer. Brigita Saiva. LELBĀL Virsvaldes locekļi ir prāvests Jānis Priedkalns un iur. Miķelis Strīķis. Prāv. Priedkalns ir arī Virsvaldes Prezidija loceklis.

Draudžu priekšnieki ziņoja par savu draudžu darbu: gan priecīgām dienām un jubilejām, gan arī par grūtībām. To vidū – visās draudzēs ir krītošs dievkalpojumu apmeklētāju skaits. Baznīcu remonti, kas vajadzīgi pēc sešdesmit un vairāk trimdas gadiem, uzliek slodzi, ko draudžu locekļiem, nu jau vairumam gados, nav viegli nest. Nomāc arī mūsu Baznīcas (LELBĀL) nevienprātība ar luterisko Baznīcu Latvijā (LELB) jautājumā par sieviešu ordināciju mācītājas amatā: LELB neordinē sievietes mācītājas amatā; LELBĀL, turpretim, ordinē sievietes par mācītājām, un šajā mūsu ārpus Latvijas Baznīcā ir lielāks sieviešu skaits gan mācītāju, gan prāvestu amatos, nekā atbilstoši vīriešu skaits šais amatos. Jāpiemin arī, ka Austrālijas Luterāņu Baznīca (LCA) neordinē sievietes mācītājas amatā, kaut ir sagaidāms, ka tas nākamajā Austrālijas Luterisko draudžu Sinodē varētu mainīties.

Nākamajā dienā pēc Sinodes, 27. novembrī, arhibīskape Lauma Zušēvica vadīja skaistu dievkalpojumu Sv. Krusta baznīcā, asistējot prāvestam Jānim Priedkalnam un Melburnas draudzes mācītājam Dainim Markovskim. Dienu vēlāk, arhibīskape devās ceļā apciemot visas savas draudzes ALELDA apgabalā, kur viņu gaidīja draudžu locekļi un priekšnieki – Kanberā sab. darb. Egons Eversons, Volongongā – prof. Dr. Juris Reinfelds, Brisbanē – Dr. Māra Siksna, Kraistčērčā – sab. darb. Miervaldis Altments, Adelaidē – diak. Dr. Ivars Ozols.

Prāvests Jānis Priedkalns,
2016. g. decembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com