Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Jaunā Gaita“ Nr. 287

Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

Laikraksts Latvietis Nr. 447, 2017. g. 19. febr.
k-s/jg -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 287 vāks.

Četras reizes gadā iznākošā kultūras izdevuma Jaunā Gaita redakcija ir priecīga pavēstīt par ziemas numura (287) iznākšanu. 76 lappušu biezajā rakstu krājumā lasāmi Ulda Bērziņa un Ingmāras Balodes atdzejoti islandiešu dzejnieces Sigurbjorgas Trastardotiras astoņi darbi, Paula Birznieka dzejojums Atommīla, Lienītes Mednes-Spāres īsstāsts un Jāņa Liepiņa maigi erotiskā ironiskā spēle – viencēliens, izrādīts Rīgā Akuratera un pēcāk arī Smiļģa Teātra muzejā. Rolfs Ekmanis rakstā par Jaunās Gaitas ilggadējo un aktīvo redakcijas locekli (kopš 1970. gada), mūžībā aizgājušo Juri Silenieku (1925-2016), uzsver literatūrzinātnieka nopelnus latviešu rakstniecības ievirzīšanā Rietumu pasaulē.

Jaunās paaudzes pētniece Līvija Baumane-Andrejevska pievēršas dekadences traģiskās karalienes Zemgaliešu Birutas (1878-1906) īsajai dzīvei un darbiem. Sanita Briežkalne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu eksperte, īsā, toties ietilpīgā rakstā ļauj ieskatīties Apgaismības laika (18. gs.) Kurzemē un Vidzemē. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskās asistentes Madaras Eversones pētījums par Rakstnieku savienības valdes sastāvu PSRS okupācijas gados aptver laika posmu no Hruščova atstaļinizācijas runas (1956) līdz 60. gadu beigām. Nedēļas žurnāla Ir līdzdibinātājs un politiskais analītiķis Pauls Raudseps, savā laikā trimdas jaunietis, kurš jau 90. gados pārceļas uz dzīvi Latvijā, komentē amerikāņu nazālā hipiju dziesminieka Boba Dilana kļūšanu par 2016. gada Nobela prēmijas laureātu literatūrā.

Kā vienmēr bagātīga ir vizuālajai mākslai veltītā nodaļa. Divas ilustrētas apceres (Sanitas Uplejas un Māra Branča) sakarā ar Jaņa Rozentāla 150 gadu jubileju, un līdzās tām – jaunās grafiķes Danielas Treijas laikmetīgi veidotās mūsu mākslas klasiķa radītu pazīstamu darbu parafrāzes (Leda un gulbis, Gavilējošie bērni, Princese ar pērtiķi, Mākslinieka darbnīca). Māra Branča pamatīgais raksts ir par tēlotāja mākslu Jaunās Gaitas lappusēs – no 1. numura (1955.) līdz pat mūsdienām, īpašu vērību pievēršot mākslinieku darinātajiem vākiem, kurus internetā Jura Žagariņa uzturētajā vietnē (jaunagaita.net) ir skatījis un cildinājis ne viens vien interesents, viņu vidū profesionāli dizaineri.

Numura nagla ir rakstu krājuma līdzredaktores Lindas Treijas apskats par Voldemāra Avena, viņa meitas Indras Avenas un mazmeitas Madelēnas Miniatas gleznu kopizstādi Klinklāva galerijā Latviešu centrā Garezers, Mičiganā. Katra trīs paaudžu pārstāvja darba paraugs reproducēts pa visu lapu. Piedevām vāku rotā Indras Avenas nesenas ekspresionistiskas ainavas Trīs stabi detaļa.

Mākslas nodaļas noslēgumā dzejniece Dace Micāne Zālīte iegrimst saistošā sarunā ar Gaismas pils autoru, starptautiski pazīstamo arhitektu Gunāru Birkertu.

Nodaļā Atmiņas – Vladislavs Niteckis atceras pēckara bēgļu dibināto Baltijas Universitāti Pinebergā (tolaik angļu okupācijas zonā) aizvadītā gadsimta 40. gadu otrā pusē.

Nodaļā Grāmatas lasāmas divas recenzijas. Anitas Liepiņas – par Andrieva Ezergaiļa Caur velna zobiem, kur iekļauti arī daži vēsturnieka agrāk nepublicēti raksti par vācu okupācijas gadiem (1941-1945). Juris Šlesers apskata Ķīnas kultūras revolūcijas laikā represētā akadēmiķa Dži Sjanlina atmiņu sējumu.

Jaunās Gaitas redaktoru un līdzstrādnieku izveidotajā nodaļā Dažos vārdos iespēja iepazīties ar nesenām norisēm latviešu kultūras dzīvē gan Latvijā, gan arī ārvalstīs – jaunizdevumi dažādos rakstniecības žanros, apbalvojumi kultūras darbiniekiem, mākslas izstādes, teātris. Vairākās rindkopās aplūkotas mūsdienas Latvijā pašu un citu skatījumā, kā arī norises Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Krievijā u.c. Uz pēdējā vāka jaunā numura satura kopsavilkums angļu valodā.

Latviešu rakstniecības vēsturē Jaunā Gaita ir kļuvusi par visnoturīgāko kultūras periodikas izdevumu, jāuzsver, neatkarīgu bezpeļņas izdevumu. Redaktori, darbinieki un autori ziedo savu laiku un talantu latviešu kultūrai un kultūrai vispār. Jau kopš Atmodas laika, pateicoties abonentiem, labvēļu ziedojumiem, arī PBLA Kultūras fonda atbalstam, aptuveni 100 brīveksemplāru nonāk Latvijas bibliotēkās un citās kultūras iestādēs. Tos, kuri vēlētos pievienoties Jaunās Gaitas saimei, redakcija lūdz ieskatīties Jaunās Gaitas mājas lapā (http://jaunagaita.net), kur iespējams nokārtot maksājumus ar kredītkarti. Turpat minēti arī pārstāvji eirozonā un Austrālijā. Ja Ziemeļamerikā vēlēšanās maksāt ar čekiem, tie adresējami Jaunā Gaita, Inc (US$39 par gadu, $76 par diviem) un nosūtāmi saimniecības vadītājai Tijai Kārklei (616 Wiggins Road, St. Paul, MN 55119, USA).

k-s/jg
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com