Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu Kopība Vācijā

Strādā 71 gadu un aktīvi turpinās

Laikraksts Latvietis Nr. 447, 2017. g. 19. febr.
Aija Ebdene -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LatvKopVac

Eiropas Latviešu Apvienībai (ELA) pamatakmeni ielika: Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā, Latviešu Kopība Vācijā (LKV) un Zviedrijas Latviešu Apvienība.

Kristaps Grasis, ELA prezidija priekšsēdētājs, LKV Padomes sēdē 2016. g. 25. septembrī, Minsterē plašāk stāstīja par šodienas ELA jēgu un galvenajiem darbības virzieniem: Latviskā izglītība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība. Kr. Grasi ievēlēja 2015. g. 20. septembrī ELA sapulcē Dublinā, kurā piedalījās arī LKV valdes priekšsēdis Nīls Ebdens.

ELA sekmīgās vadības pamatā ir komandas darbs. Prezidijā sastāv sešas personas. Apvienība algo – ar Latvijas institūciju līdzekļiem – projektu rakstītājus, saziņu referentu, grāmatvedi; – kopā piecus darbiniekus. ELA birojs atrodas Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) telpās Rīgā. ELA vieno 21 organizāciju 17 valstīs un tā sadarbojas ar Latvijas valsts ministrijām un iestādēm.

Gadskārtējā sapulcē 19./20. martā Tallinā ieradās 29 delegāti, arī Aija Ebdene (LKV). Runātājs uzsvēra, ka viņš darbojas roku rokā ar Ārlietu, Izglītības u.c. ministriju pakļautībā izveidotām darba grupām un Latviešu Valodas aģentūru. Un tikpat kā katru mēnesi ierodas Latvijā.

Šī gada martā bijusi tikšanās ar visiem Latvijas ministriem. PBLA vēlētos, lai ārzemēs dzīvojošo latviešu lietas kārtotos tikai vienas ministrijas atbildībā. Tagad tās sadalītas pa četrām. Latvijas remigrācijas plāns beigsies 2018. gadā.

Eiropā izveidojušās 78 latviešu skolas un skoliņas. Izglītības nozari vada skolas darbā pieredzējušais Māris Pūlis, Lielbritānija. Pasaules mērogā – Aira Priedīte, jaunā PBLA Izglītības Padomes izpilddirektore.

Kr. Grasis un N. Ebdens piedalījušies Sabiedrības un Integrācijas Fonda u.c. piedāvātajos semināros un sanāksmēs, piemēram, – Briselē. ELA atbalstītā jauniešu nometne KaLVe, Luksemburga un Cikls (Ie)dRosme aktīvai latvietībai ārzemēs uzrunā jauniešus un to vadītājus, skolotājus un vecākus.

Paredzētie lielie sarīkojumi: Eslingenas Dziesmu svētku 70. jubilejas atcere 2017. g. Kultūras ministrija atvēlējusi 25 800 EUR. ELA plāno kongresu nākoša gada jūlija beigās, t.s., diasporas konferences vietā. Pēdējā notika 29./30. jūlijā. A. Ebdene bija otra LKV dalībniece. Iecerētam kongresam paredzēti prāvi līdzekļi no valsts puses. Kongresā spriestu par kultūru, izglītību, ekonomiku un politiku. Tas varētu pat notikt uz kuģa Baltijas jūrā! Luksemburgas latvieši veidos Jauniešu ziņu portālu, ko finansiāli atbalstīs Izglītības ministrija.

Turpinot īstenot ne tikai Latvijas 100gadei veltītos labos darbus, uz Lielo Talku aicinās latviešu un baltiešu mītnes: Annaberga (Bonna), DV Vācijas nams Bērzaine (Freiburga), Minsteres Latviešu Centrs, Ev. lut. Baznīcas īpašums Sandbijā, Ēlandes sala (Zviedrija), DV Fonda Straumēni (Lielbritānija).

LKV veicināts un iecerēts

LKV 2015. g. nogalē atbalstīja Valsts svētku sarīkojumus Štutgartē (Latviešu biedrība Saime 200 EUR), tikpat saņēma arī rīkotāji Frankfurtē. N. Ebdens uzrunāja tautiešus abās pilsētās. Berlīne, Hamburga un Brēmene kopā dabūja 400 EUR Ziemassvētku sarīkojumiem. LKV veicināja filmas Ručs un Norie izrādi Berlīnē (200 EUR) režisores Ināras Kolmanes klātbūtnē.

LKV ir bijuši uzticēti citu biedrību līdzekļi vai mērķu ziedojumi, mantojumi. Baltiešu izcelsmes Konrādes kundze, Ziemeļvācijā, bija izteikusi cerību, lai viņas novēlējums palīdzētu Latvijas un Igaunijas bērniem, jauniešiem – grūtdieņiem. Šogad LKV pavisam pārskaitīja 40 000 EUR. Sadalās: 20 000 EUR Igaunijas SOS organizācijai – Childrens village Poltsamaa and mourning childrens camp. 14 000 EUR Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijai – Īslīces bērnu ciematam. Biedrība Zvannieku mājas saņēma 5000 EUR. Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komiteja – Elejas bērniem 1000 EUR.

Minsteres Latviešu ģimnāzijas (MLĢ) audzēkņi 1973. g. dibināja MLĢ bijušo skolēnu un draugu biedrību. Tās valdes priekšsēdis Pēteris Purmalis (Minstere) kārto biedrības legālo slēgšanu. Atlikušie līdzekļi (bijušo biedru iemaksas) glabājās LKV kontā; biedrībai pašai tāda vairs nav. Tā Okupācijas muzejs (OM) Latvijā, Izglītības nodaļa, šovasar saņēma 4000 EUR ziedojumu ar mērķi: Vēstures skaidrošanai jauniešiem un skolotājiem no Latgales Okupācijas muzejā. P. Purmaļa ierosmē palīdzība atvēlēta pēdējos gados arī Vestienas pagasta pamatskolai (3000 EUR).

Bonnas Latviešu skoliņas Kamolītis 12 vecāki kļuvuši par LKV biedriem. Skoliņa maksā 2400 EUR gadā par telpu īri un lūdz LKV pārņemt pusi nākamajam mācību gadam. Viens Vācijas 2x2 nometnes dalībnieks šogad saņēma pilnu stipendiju – 290 EUR no LKV.

Ivars Vētra sabiedriskā kārtā administrē avīzes Brīvā Latvija abonentus Vācijā. Redakcija ik gadus bez maksas iesien BL Kopības bibliotēkai Minsterē. Laima Urdze pārstāvēja LKV avīzes izdevēju kopas sēdē 22./23. oktobrī, Rīgā.

LKV informē tautiešus par notikumiem Vācijā galvenokārt caur LKV Facebook lapu. Latviešu organizācijas tikās Berlīnē 11. novembrī. Sanāksme bija apvienota ar Valsts svētkiem; koncertēja koklētāja Laima Jansone.

Valsts svētkus svinēja 18. novembrī Frankfurtē (Frankfurtes Latviešu biedrība un LKV); uzstāsies folkloras ansamblis no Londonas – Austrumkalns. Ansamblis dienu vēlāk kuplinās svētkus Minsterē. LKV atbalstīs Minhenes Latviešu kultūras biedrību Namejs Valsts svētku sarīkojumu ar 200 EUR.

Vācijas pilsētās, kurās atzīmēs Latvijas 98. dzimšanas dienu, roku aktīvi pieliks kā LKV tā jaundibināto biedrību un kopu brīvprātīgie.

Dievpalīgu turpinot!

Aija Ebdene
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com