Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Saruna ar mācītāju Daini Markovski

Kārtējā viesošanās Kanberas draudzē

Laikraksts Latvietis Nr. 447, 2017. g. 19. febr.
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Mācītājs Dainis Markovskis ar draudzes locekļiem. No kreisās: Lita Ātrena, mācītājs Dainis Markovskis un Jānis Simsons. FOTO Imants Skrīveris.

Kanberas Latviešu ev. lut. draudzei nav sava patstāvīga mācītāja, un dievkalpojumus vada viesu mācītāji no citām latviešu draudzēm. Lai gan draudzes locekļiem nav iespējas satikt savu mācītāju ikdienas dzīvē, viesu mācītāju vadītie dievkalpojumi, savukārt, dievkalpojuma apmeklētājiem dod dažādību un bagātīgāku ieskatu Dieva pasaules izpratnē.

Šī gada 4., 5. februāra nedēļas nogalē Kanberā viesojās un dievkalpojumu vadīja Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes mācītājs Dainis Markovskis.

Sestdienas pēcpusdienā atradās klusāks brīdis, kad sarunā ar mācītāju varēja tuvāk ieskatīties un dzirdēt viņa kristīgās dzīves sākumu. Mācītājs Markovskis stāsta: „Varētu teikt, ka pirmie cilvēki, kas mani ievadīja Dieva pasaulē un runāja par Dievu, bija manas vecmāmiņas. Viņas nelasīja man Bībeli, bet viņas stāstīja Bībelē rakstīto, un šie stāstījumi iesakņojās manā, vēl bērna, domu pasaulē un lika par to domāt. Vecmāmiņas teiktie vārdi, ka Dievs ir visur un Dievs redz visu, vienmēr man palikuši atmiņā jau no bērnu dienām.

Lai gan vienmēr esmu jutis Dieva vadību un klātbūtni savā dzīvē, mana ticība veidojās un auga pamazām.

Vēl pirms domām studēt teoloģiju un kļūt par mācītāju, es regulāri apmeklēju dievkalpojumus Rīgas Svētā Marka draudzē, kur vēlāk tiku arī iesvētīts 1989. gadā. Daudz mācījos no sava mācītāja Ulda Rožkalna un citiem ticības brāļiem un māsām. Šis laiks manā dzīvē ir bijis skaists, interesants un Dieva svētībām bagāts, par ko varētu daudz stāstīt.“

1990. gadā mācītājs iestājās Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē, un jau kopš 1991. gada oktobra sāk kalpot dažādās Latvijas luterāņu draudzēs, vispirms kā kalpojošais teoloģijas fakultātes students un, sākot ar 1994. gada 28. jūliju, kā pilntiesīgs ordinēts mācītājs. Tā Latvijā viņš ir kalpojis turpat divdesmit gadus. 2010. gadā mācītājs piesakās uz vakanto Melburnas Latviešu ev. lut. Sv. Krusta draudzes mācītāja amatu.

2011. gada 10. aprīlī Dainis Markovskis tiek ievests Melburnas Svētā Krusta draudzes mācītāja amatā. Kopš 2013. gada jūlija Melburnā ir viena latviešu draudze – Melburnas Latviešu ev. lut. draudze, kurā kalpo mācītājs Markovskis. Šobrīd draudzē ir aptuveni 400 draudzes locekļu, bet viņš arī pēc uzaicinājuma apciemo mūsu tautiešus, vientuļniekus, slimos un citus cilvēkus, kuri nav draudzes locekļi.

Mācītājs Markovskis Kanberā jau ir viesojies un vadījis 14 dievkalpojumus.

Viņš saka, ka jau no pirmās viesošanās Austrālijā un vadot dievkalpojumu Kanberā 2010. gada 1. augustā, sajutis Kanberas latviešu viesmīlību un sirsnību. Un vienmēr, kad ir Kanberas draudzes uzaicinājums noturēt dievkalpojumu Kanberā un Melburnas draudzes valde ir piekritusi aizdot savu mācītāju, viņš ar lielu prieku dodas uz Kanberu. „Kanberas draudze man ir jau kā otra draudze, kur daudzus pazīstu, un vienmēr ir svētīgas tikšanās un sarunas,“ saka mācītājs.

Mācītājam Markovskim kā ALELDA priekšnieka garīgajam vietniekam ir svarīgi zināt un noskaidrot arī citu latviešu draudžu cilvēku vajadzības.

5. februāra svētrunas tēma – Kur Tu mājo? – mācekļu jautājums Jēzum, un Viņa atbilde: Nāciet, tad redzēsiet. Galvenais, ko mācītājs sprediķī uzsvēra, ka svarīgāk par atbildēm un zināšanām par Kristu, ir būt vienmēr ciešās attiecībās ar Kristu un sekot Viņam, lai varētu piedzīvot Dieva svētības.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com