Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvietim karogs ir svēts simbols

Latvijas 100 gades karoga ceļojums Austrālijā

Laikraksts Latvietis Nr. 449, 2017. g. 3. martā
Kristīne Saulīte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Latvija100

LAAJ

Karoga godināšana Austrālijas gadskārtējā bērnu vasaras nometnē „Tērvetē“. FOTO Publicitātes foto.

Latvietim karogs ir svēts simbols – tas apliecina piederību, vienotību un negaistošu ticību brīvai Latvijai!

Ir grūti iedomāties kaut ko vēl īpašāku par speciāli lolotu, Latvijā noaustu un krāšņā futrālī ievietotu Latvijas 100 gades karogu. Vēl grūtāk ir noticēt, ka tieši šis karogs varētu apceļot pasaules latviešus, vienojoties kopīgās godināšanas ceremonijās.

Tomēr sapņi piepildās, un tā Latvijas 100 gades karoga ceļš iesāka savu pasaules ceļojumu tieši visattālākajā pasaules nostūrī – Austrālijā.

Pēc 15 257 km, tas ir attālums, kas šķir Rīgu no Melburnas, Latvijas 100 gades karogs savu pirmo saules gaismu Austrālijā ieraudzīja Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienās Melburnā, tautas deju uzvedumā Uz laimīgo zemi, pa dejas ceļu. Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde karogu uz svētku laiku nodeva latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē, kuru saņēma uzveduma galvenais varonis – Sprīdītis. Pasaka mijās ar īstenību. Karogs, piederība un atgriešanās pie savām saknēm – brīdis, kad ikviens varēja izjust piederību Latvijai un latvietībai.

Diezin, vai pirmo ALKD vadītājs Fēlikss Brūveris 1951. gadā pat varēja sapņot, ka pēc 65 gadiem tautas deju sarīkojumā kopā sanāks 1000 tautiešu, lai kopīgi godinātu Latvijas 100 gades karogu.

2. janvāra rītā karoga ceļš no Melburnas turpinājās uz bērnu nometni Tērvete, kur Latvijas 100 gades karoga godasardzē šoreiz lepni stāvēja jaunākā Austrālijas latviešu paaudze. Nometnes vadītāji parakstījās savā, bērnu un vecāku vārdā Latvijas 100 gades vēstījuma grāmatā.

Tālāk ceļš bija jāmēro uz Austrālijas Alpu kalniem 3x3 saietu. Par karoga godināšanas ceremonijas vietu tika izraudzīta kādreizējā Bonegillas migrantu pieņemšanas nometne. Bonegilla bija vislielākā migrantu pieņemšanas vieta Austrālijā, kur bijušajās armijas kazarmās, sākot ar 1947. gadu, tika izvietoti jaunie migranti no Eiropas, tai skaitā vairāki tūkstoši latviešu. Šī vieta būs vienmēr nozīmīga Austrālijas latviešu sirdīs... bēdas par zaudēto Eiropu, bet arī cerības jauna ceļa un dzīves sākumam tālajā kontinentā.

No Bonegillas, Viktorijas pavalstī karogs iesāka 920 km garo pārbraucienu uz Dienvidaustrāliju – Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Uz skolu apgūt latviešu valodu, vēsturi, tradīcijas un latviešu kultūru dodas jaunieši no visas Austrālijas un Jaunzēlandes. Skolotāji un audzinātāji ir gan paši vietējie, gan arī īpaši novērtētie papildspēki no Amerikas latviešu kopienas un Latvijas! Tā, visiem kopā, vienojoties lielā aplī tika godināts Latvijas 100 gades karogs.

Pēc AZVV karogs mēroja ceļu uz Austrālijas galvaspilsētu Kanberu. 28. janvāra vakarā Kanberas latvieši sanāca kopā, lai atcerētos Latvijas vēsturi un godinātu Latvijas 100 gades karogu. Tika stāstīts par 100 gades karoga sākumiem un mērķiem uzsverot, ka šis simtgades karogs ir latviešu jaunās audzes lolojums un devums Latvijai. Karoga nesēji bija Kanberas tautas deju kopas Sprigulītis dejotāji.

„Mums ir liels prieks un gandarījums, ka šis Latvijas karogs, ir ieradies mūsu dievnamā, tik tālu no dzimtenes šajā zemē, kur tik daudz mūsu tautiešu atrada sev mājas. Katram latvietim sirdī Latvija ir mīļa un tuva. Kaut gan esam izkaisīti plašajā pasaulē, ir divas lietas, kas mūs vieno – ticība uz Tevi un sarkanbaltsarkanais karogs, kas atgādina, ka piederam latviešu tautai.“

Ar šiem skaistajiem un vienojošajiem vārdiem, 5. februārī tika iesvētīts Latvijas 100 gades karogs latviešu dievkalpojumā Sidnejā. Sidneja ir lielākā Austrālijas pilsēta, kurā atrodas arī lielākais latviešu centrs. Karoga godināšanas sarīkojumi dievnamā un latviešu biedrības namā pulcināja visas paaudzes, ieskaitot klusuma brīdi latviešu kapos, pieminot daudzos, viņsaulē aizgājušos tautiešus.

Latvijas 100 gades karoga pēdējā svinīgā ceremonija Austrālijā notika Brisbanē, Kvīnslandes pavalstī. Latviešu nams nebija pulcējis tik daudz latviešu kopš pašiem nama pirmsākumiem! Dienas gaitā visi klātesošie varēja dalīties pārdomās par identitāti un tās nozīmi katra latvieša dzīvē.

Par karoga koordinēšanu Austrālijā īpašs paldies LAAJ Kultūras nozares vadītājai Anitai Andersonei.

Paldies visiem vadītājiem Austrālijas latviešu centros un nometnēs par atbalstu un sadarbību:

  • AL56.KD – vadībai un rīcības komitejai;
  • Bērnu nometnei Tērvete – Zintai Walter – Bruns un Ērikam Birzulim;
  • 3x3 nometnei – Dainai Grosai un Uldim Ozoliņam;
  • AZVV – Lilitai Daenkei;
  • Kanberā – Skaidrītei Darius;
  • Sidnejā – Jānim Čečiņam;
  • Brisbanē – Mārai un Arnim Siksnām.

Pēc pavadītājiem 3 603 km Austrālijā, Latvijas 100 gades karogs devās uz Toronto, Kanādā pāri par jūrām un okeāniem, mērojot 15 257 km

No tautiešiem Austrālijā pie tautiešiem Kanādā, bet visi kopīgi vienoti Latvijai!

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēdeAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com