Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Piemiņa un izpriecas DV namā Adelaidē

DV Adelaides nodaļas 65. dzimšanas dienas svinības

Laikraksts Latvietis Nr. 450, 2017. g. 9. martā
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

No kreisās: Juris Dancis un Artūrs Berķis piestiprina plāksnīti karoga kātam. FOTO Pēteris Strazds.

Plāksnīte uz karoga kāta. FOTO Pēteris Strazds.

Kliņģeris un tosts ar šampānieti. No kreisās DV Adelaides nodaļas vadītāja Gunta Rudzīte un Regīna Berķe. FOTO Pēteris Strazds.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Būtu interesanti ielīst galvās DV Adelaides nodaļas dibinātājiem un uzzināt, cik tālu nākotni viņi prognozēja savai nule dzimušai DV nodaļai? Vai vispār viņiem tāda doma ienāca prātā? Neapšaubāms ir fakts, ka pēc sešdesmit pieciem gadiem nodaļa vēl ne tikvien pastāv, bet rosīgi darbojas. Darba mūžā sešdesmit pieci gadi gan skaitās pensionēšanās laiks, bet nodaļā nevienam ne prātā nenāk pasēdēt saulītē vai bezdarbībā atdusēties uz lauriem.

Tā kā latvieši ir dziedātāju tauta, svinības sestdien, 4. martā, iesākām ar pienācīgi kareivīgu dziesmu Nu ardievu, Vidzemīte, kam tūlīt sekoja LR Goda konsula Dienvidaustrālijā Dr. Valda Tomaņa apsveikums. Diemžēl diplomāta uzdevumi pašu konsulu bija aizsaukuši uz Rīgu, taču viņš bija atstājis ne tikai rakstisku apsveikumu, bet arī t.s. karoga kāta naglu – piemiņas plāksnīti ar attiecīgu sveicienu, ko piestiprina nodaļas karoga kātam. Ilga Vēvere nolasīja rakstisko sveicienu, bet vēl dzīvi palikušie divi dibinātāji – Artūrs Berķis un Juris Dancis, karoga kātam pienagloja plāksnīti.

Jubilejai par godu jau pirms dažiem mēnešiem Andris Jaudzems nodaļas valdes uzdevumā iekārtoja sarkanbaltsarkanu rožu dārzu; kopā pieci krūmi pie nama vārtiem. Sestdien pie vārtu staba beidzot piestiprināja uzrakstu: Šis rožu dārzs atzīmē 65 gadus Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai 26. janvārī, 2017. g.

Lai bada dēļ neizceltos tautas nemieri, priekšniece aicināja klātesošos pie Vanadžu sarūpētā mielasta galda. Kad visi jau izskatījās labi paēduši, nodziedājām vēl vienu dziesmu. Tad izrādījās, kas nodaļas jubileju svin ne tikai Adelaidē, bet arī debesīs un ellē! It sevišķi dažus elles iemītniekus šī jubileja satrauc, tādus kā Staļinu, Hitleru, Rūzveltu, Čerčilu un Musolini! Par to, kā šie pieci super-riebekļi centās savu kara laika rīcību attaisnot un īslaicīgi nonāca pie debesu vārtiem savu taisnību meklēdami, pastāstīja Ilga Vēvere un Gunta Rudzīte. Pa ceļam iznāca liels humors, un ne jau tiem pieciem par labu! Pēc tam Vanadžu ansamblis uzstājās ar trim tautas dziesmām, kur trešajā piedalījās arī pāris vīri no vīru kora, jo tur bija runa par kādu iedomīgu puisi.

Starp apsveikumiem trūka ziņas no Donalda Trampa un karalienes Elizabetes, arī Putins atturējās (!), toties Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšnieks Andrejs Mežmalis un Goda priekšnieks Juris Augusts bija atsūtījuši bagātīgus un cildinošus apsveikumu vārdus. Austrālijas valdes priekšnieks Aleksandrs Grimms arī nebija aizmirsis Adelaides nodaļas jubileju, un Melburnas nodaļas priekšnieks Jānis Kārkliņš un Pertas nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks pievienoja savus atzinīgos vārdus. Ir vienmēr jauki saņemt apsveikumus arī no citām organizācijām, un šoreiz varējām priecāties par sadarbības apliecinājumiem no Adelaides Latviešu nama kooperatīva priekšsēža Anda Bērziņa un Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdes Ilzes Radziņas.

Pēc sešdesmit pieciem gadiem ir pienācīgi vārdā nosaukt visus tos, kuri piedalījās nodaļas dibināšanā. Trīsdesmit trīs vīri, lielākā daļa leģionāri, ir parakstījušies pirmās sapulces dalībnieku sarakstā. Visus vārdus nolasīja pašreizējā biedrzine Ilga Vēvere. Uz katru vārdu atsaucās vairāki klausītāji, kas šo cilvēku vēl atceras. Oriģinālais saraksts ierāmēts aplūkojams DV namā pie sienas. Kopš dibināšanas nodaļu ir vadījuši astoņi priekšnieki, neskaitot pašreizējo, un daži šo jūgu ir uzņēmušies ilgus gadus. Paldies viņiem!

Kopš piecdesmitajiem gadiem nodaļai vēl arvien uzticīgi ir palikuši sešpadsmit biedru. Šeit man jāatvainojas Oļģertam Švāģerim, kura vārds aiz pārskatīšanās tika izlaists no nolasītā saraksta. Nejauši apvainoju uzticīgu Vanagu un ļoti ilggadīgu vīru kora tenoru. Lūdzu piedošanu.

Tai pašā gadā, kad dibinājās Vanagu nodaļa, darbību sāka arī Vanadžu kopa, jo citādi, kurš tad tos pīrāgus ceps un tās maizītes smērēs? Sešdesmit piecos gados ir saceptas un sasmērētas auto kravas pīrāgu un maizīšu! No pašām pirmajām vairs nav neviena, bet ilggadīgākām Vanadzēm Ritai Pillupai, Verai Burdikovai un Rasai Fejai pasniedza simbolisku ziedu pušķīti; tāpat arī pašreizējai kopas priekšniecei Regīnai Berķei. Arī nodaļas priekšniecei Guntai Rudzītei tika ziedi.

Nodaļai ir atbalstītāji ne tikai zemes virsū, bet arī aizsaules pulkos. Kopš 1966. gada, 40 testamentārie novēlētāji ir nodaļai dāvājuši $1 803 431! Uz goda dēļa vitrīnā var lasīt viņu vārdus. Visiem biedriem un atbalstītājiem – gan dzīviem, gan mirušajiem vīru koris par godu nodziedāja Še brālīgi mēs stājam. Te nu bija īstais brīdis pieminēt trīs vīru kora diriģentus: Stasi Līvmani (kurš jau kopš 2000. gada diriģē eņģeļu kori), Astru Kronīti un Inesi Laini. Godinājām viņas ar ziediem. Visu beidzot, priekšniece sirsnīgi pateicās valdes locekļiem, bez kuru darba nodaļa nespētu eksistēt.

Atlika vēl tikai kliņģeris un tosts ar šampānieti. Sešdesmit pieci gadi nosvinēti. Tagad tikai naski jāstrādā uz septiņdesmit!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com