Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jaunieši stāsta par Latviju

Apmeklējumiem ne tik lielākās, bet arī mazākās Latvijas pilsētiņās

Laikraksts Latvietis Nr. 450, 2017. g. 9. martā
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Referenti. No kreisās: Daina Jefimova, Eriks Stepaņuks, Oskars Cīrulis. FOTO Aleksandrs Grimms.

Publika klausās Jāņa Kārkliņa uzrunu. FOTO Aleksandrs Grimms.

„Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa jau ilgus gadus atbalsta Melburnas jauniešu iespējas pavadīt laiku Latvijā prasot tikai kad viņi atgriežas mums pastāstīt par saviem piedzīvojumiem.“ Ar šiem vārdiem Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš, atklāja referātu pēcpusdienu svētdien, 19. februārī, Daugavas Vanagu mītnē Melburnā kur bija ieradušies ap 60 klausītāji lai noklausītos trīs Melburnas jauniešu stāstījumus par viņu piedzīvojumiem 2016. gada vasarā Latvijā.

Vispirms J. Kārkliņš iepazīstināja publiku ar Sveika, Latvija! ceļojumu, kas darbojies jau vairākus gadu desmitus un kurā no Melburnas pagājušā gadā piedalījās divi jaunieši – Oskars Cīrulis un Ēriks Stepaņuks. Tālāk jaunieši, kopā ar pavadoni Ēriku Cīruli, pastāstīja savas domas un iespaidus par divu nedēļu pavadīto laiku Latvijā.

Klātesošiem, ar bilžu palīdzību, jaunieši stāstīja par to, ko katru dienu darīja un redzēja. Mēs dzirdējām par apmeklējumiem ne tik vien Rīgā un citās lielākās pilsētās, bet arī mazākās Latvijas pilsētiņās. Divu nedēļu laikā tika apbraukāti visi četri Latvijas apgabali. Šajā laikā Sveika, Latvija! dalībnieki ne tik vien redzēja tās vietas, kuras mēs visi apskatam Latvijā, kā piemēram, Brīvības pieminekli, bet arī tikās un kopā priecājās ar Latvijā dzīvojošiem vidusskolas vecuma jauniešiem un redzēja vietas, par ko maz agrāk zināja, kā piemēram, apciemojot Rūdolfa Blaumaņa un Annas Brigaderes dzimtās vietas. Liekas tomēr, ka abus jauniešus visvairāk imponēja muzikālās grupas Prāta Vētra koncerts. Sveika, Latvija! dalībnieki ne tik vien redzēja koncertu, bet arī tikās un runāja ar māksliniekiem. Jaunieši arī izcēla, ka bija Lestenē, kur izstaigāja Lestenes brāļu kapus un apskatīja Lestenes baznīcu. Ceļojuma laikā Sveika, Latvija! dalībnieki arī apciemoja Okupācijas muzeju un Stūra māju. Abiem jauniešiem uzkritis, cik mazi ir kambari Stūra mājā un cik grūti būtu bijis pavadīt tur dažas dienas, kur nu vēl ilgāku laiku.

Kad divas nedēļas bija pavadītas, esot bijis ļoti grūti šķirties no Amerikas un Kanādas latviešu jauniešiem, ar kuriem šajā laikā bija sadraudzējušies. Tomēr ar tehnoloģijas palīdzību jaunieši turpina sazināties ar jauniepazītiem draugiem.

Nobeidzot, runātāji pateicās Daugavas Vanagu Melburnas nodaļai par finansiālo atbalstu, lai varētu piedalīties tik vērtīgā ceļojumā.

Pēc īsa pārtraukuma Jānis Kārkliņš iepazīstināja publiku ar jaunu programmu, ko nodibinājusi Amerikas Latviešu apvienība un kas dod iespēju jauniešiem no 18 līdz 29 gadiem Eiropas vasarā dzīvot un strādāt Latvijā. Programma saucas Pavadi vasaru Latvijā, un to ar pagājušo gadu atbalsta arī LAAJ, tādā veidā dodot arī Austrālijas jauniešiem iespēju tajā piedalīties. Kamēr jaunieši dzīvo Latvijā, viņi strādā kā praktikanti kādā valsts vai privātā iestādē, tādā veidā dodot viņiem iespēju iejusties ikdienas dzīvē Latvijā. J. Kārkliņš paskaidroja, ka praktikantiem algu nemaksā, kaut viņiem jābūt darbā zināmas stundas, un šī iemesla dēļ Daugavas Vanagi nolēmuši atbalstīt jauniešus, kas tiek uzņemti šajā programmā, lai palīdzētu ar apmēšanās izdevumiem. Tālāk Kārkliņš iepazīstināja jaunieti, Melburnas Daugavas vanadzi un nodaļas valdes locekli Dainu Jefimovu, kas piedalījās Pavadi vasaru Latvijā programmā, un lūdza viņai pastāstīt par savām domām un iespaidiem.

Daina Jefimova publikai paskaidroja, ka būdama Latvijā, strādājusi Latvijas Valsts Arhīvā, kur galvenokārtu strādājusi pie emigrācijas arhīva no 1940. līdz 1951. gadam. Pavadot laiku, pārrakstot informāciju no bēgļu kartītēm datorā, viņa varējusi mazliet izjust, cik grūti būtu bijis tā laika bēgļiem, ieskaitot viņas vecomammu ar savu ģimeni. Jāpiemin, ka Dainas vecāmamma Skaidrīte Zaķis bija publikā un liekas ar lepnumu klausījās mazmeitas stāstījumā. Daina arī paskaidroja, ka atrodoties valsts arhīvā, viņai tika dota iespēju arī apskatīt daudz citas interesantas lietas, kā piemēram, Brīvības pieminekļa pirmos plānus.

Tomēr viss laiks neesot pavadīts strādājot. Viņas darbvede Latvijas Valsts Arhīvā, kā arī citi darba kolēģi viņu izvadājuši ne tik vien pa tām vietām, ko mēs visi apmeklējam, būdami Rīgā, bet arī daudz mazāk pazīstamas vietas. Bijusi arī iespēja piedalīties 14. jūnija Aizvesto piemiņas dienas aktā, kas viņas ļoti imponējis.

Nobeidzot Daina Jefimova apstiprināja, ka kā praktikantei viņai netika maksāta alga un pateicās Daugavas Vanagu Melburnas nodaļai un Goppera Fondam par finansiālo atbalstu un LAAJ par palīdzību, bez kuriem viņa nebūtu varējusi piedalīties tik vērtīgā programmā.

Pēcpusdienu nobeidzot, Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas valdes priekšsēdis pateicās visiem runātājiem par interesantiem stāstījumiem un publikai par ierašanos, bez kuru finansiālās palīdzības Daugavas Vanagi nevarētu atbalstīt mūsu jauniešu piedalīšanos šādās vērtīgās programmās.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com