Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Valsts valodas prasmes pārbaudījums (VVPP)

Latvijā akreditētais pārbaudījums Austrālijā šajā gadā ir noslēdzies

Laikraksts Latvietis Nr. 495, 2018. g. 1. martā
Ļena Rumpe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ_IZM_VISC

Pārbaudījuma dalībnieki aizpilda pieteikšanās veidlapas. FOTO Ļena Rumpe.

Eksaminētājas no kreisās: Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva. FOTO Ļena Rumpe.

Gadījumā, ja kāds lasītājs ir palaidis garām, tad atgādināšu, ka šī gada janvārī un februāra sākumā Austrālijā pirmo reizi notika Latvijā akreditēts latviešu valodas pārbaudījums. Trīs eksaminētājas Anta Lazareva, Ineta Upeniece un Aira Semjonova no Valsts izglītības satura centra (VISC) viesojās A. Ziedares Vidusskolā un trīs pilsētās – Adelaidē, Melburnā un Sidnejā un darbojās ar pārbaudījuma licējiem. Pilnu rakstu par iespējām likt pārbaudījumu var lasīt: http://laikraksts.com/raksti/7713

Valsts valodas prasmes pārbaudījuma likšana izraisīja Austrālijas latviešu sabiedrībā interesi un diskusijas. Vieni sprieda, kāpēc mums tas būtu vajadzīgs, un vai mēs, Austrālijas latvieši, tāpat nevarētu dabūt darbu Latvijā, ja arī neliktu eksāmenu. Otri daudz nejautāja, bet ziņkāres dzīti devās likt pārbaudījumu, lai saprastu, vai viņi, gadiem ejot un dzīvojot ārpus Latvijas, ir spējuši saglabāt valodas līmeni pietiekami augstu.

Lai tomēr saprastu, kāda ir visu šo latviešu valodas pārbaudījumu priekšvēsture Austrālijā, ir jāatgādina, ka vēl nesenā pagātnē latviešu valoda, kā mācību priekšmets, bija iekļauts vidusskolas absolventa matrikulācijā. Samazinoties absolventu skaitam Austrālijas nedēļas nogales vidusskolās (kopskaitā līdz 15 pa visu Austrāliju) šāda iespēja zuda. Tāpēc šobrīd ir izvēlēts šāds vidusceļš – likt Latvijas akreditētu latviešu valodas pārbaudījumu un saņemt apliecinājumu par kādu no sasniegtajiem latviešu valodas līmeņiem.

Ārpus Latvijas šādi latviešu valodas pārbaudījumi pirmo reizi tika piedāvāti Krievijā. 2016. gada vasarā tos kārtoja Amerikas vasaras vidusskolā Garezers, kurā tie notika arī 2017. gadā. Šogad šos pārbaudījumus varēja kārtot arī Austrālijā.

Var man nepiekrist, tomēr, manuprāt, lielākais ieguvums ir tas, ka ļaujot likt valodas pārbaudījumu A. Ziedares Vasaras vidusskolas jauniešiem savā mītnes zemē, tas dod iespēju jauniešiem pārliecināties par savu zināšanu kvalitāti, dod stimulu tās uzlabot, kā arī saprast to, ka uzlabojot savu latviešu valodu līdz konkrētam līmenim, viņiem atveras jaunas, interesantas perspektīvas vēl vienā valstī, ar kuru viņi ir saistīti savās saknēs – Latvijā. Pārbaudījums deva iespēju padomāt dažiem jauniešiem par remigrāciju, jo viņi ir dzimuši Latvijā, bet citiem par studiju iespējām viņu senču zemē.

Apstākļu sakritības dēļ AZVV bija skolotājas, kuras piedalījušās raidījuma Lodziņš uz Latviju veidošanā. Šajā raidījumā bija sižeti par cilvēkiem, kas ir devušies studēt, vai ir bijuši darba apmaiņas programmās Latvijā. Raidījumā redzētais bija kā apstiprinājums tam, ka pārbaudījums ir vajadzīgs un noderīgs, sevišķi jaunajiem cilvēkiem.

Tātad – Dzintaros Normanvillē (AZVV atrašanās vietā) pārbaudījumu kārtoja 4 pieaugušie un 17 skolēni. Adelaidē pārbaudījumu kārtoja 5 pieaugušie; Melburnā – 11 pieaugušie un 1 skolēns; Sidnejā – 7 pieaugušie. Kopumā Austrālijā eksāmenu lika 27 pieaugušie un 18 skolēni, kopā 45 cilvēki.

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Skolu nozare ir pateicīga VISC un tā darbiniecēm Antai Lazarevai, Inetai Upeniecei, Airai Semjonovai par izturību neierastajā karstumā, par interesantajām sarunām un lekcijām semināros Adelaidē un Sidnejā. Papildus valsts valodas pārbaudījumiem, Anta un Ineta lasīja lekciju Diasporas izglītības satura vadlīnijas: koncepcija un īstenošana. Diasporas skolotāji ar interesi klausījās un uzdeva jautājumus par plāniem veidot saturu diasporu skolām, dalījās domās – kādam tam vajadzētu būt.

Atgādināšu cilvēkiem, kas dodas uz Latviju – uz 100 gades pasākumiem. Jums ir iespēja kārtot eksāmenu arī Latvijā. Kontaktpersona ir tā pati, rakstiet anta.lazareva@visc.lv

Paldies LAAJ, LR Izglītības un zinātnes ministrijai, VISC, kā arī Austrālijas organizācijām un daudzām privātpersonām par atbalstu šī pasākuma organizēšanā. Atliek tikai gaidīt apliecības, kuras esot jau parakstītas un drīz dosies ceļā uz Austrāliju.

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja
22.02.2018.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com