Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ Atzinības raksti

Divdesmit saņēmēji 2018. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.
LAAJ -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Dienvidaustrālijā

Dacei Freijai – par ieguldījumu darā Adelaides latviešu skolā un darbā ar jauniešiem AZ vasaras vidusskolā.

Ullai Gičasvilli – par ilggadīgu darbību, devumu, padomu došanu un atbalstu Adelaides Latviešu biedrības pavārmākas klasēm, senioru grupai Rosme, kā arī pašaizliedzīgo darbu pavārgrāmatas Latvian Flavours rediģēšanas komandā.

Anitai Hale – par ilggadīgu darbību, devumu, padomu došanu un atbalstu Adelaides Latviešu biedrības pavārmākas klasēm, kā arī pašaizliedzīgo darbu pavārgrāmatas Latvian Flavours rediģēšanas komandā.

Andrim Jaudzemam – par neizmērojamu ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā, kā arī DV nodaļas darbā.

Valdim Jaudzemam – par ilggadēju ieguldījumu latviešu sabiedrības darbā, DV nodaļas un katoļu draudzes darbā.

Ģintai Orchard – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.

Inārai Strazdai – par aktīvu darbu latviešu sabiedrības labā strādājot finanšu jomā.

Pēterim Strazdam – par ilgo pašaizliedzīgo darbu daudzās Adelaides organizācijās un notikumu iemūžināšanu fotouzņēmumos.

Zaigai Sudrabai – par ilggadīgu un nenogurstošu darbu vadot Adelaides Latviešu biedrības bibliotēku.

Dzidrai Virgin – par ilggadīgu un nenogurstošu darbu un možu prātu vadot autobusu Adelaides Latviešu biedrības ikmēneša izbraukumos un citos īpašos gadījumos.

Jaundienvidvelsā

Aija Dragūna – par veiksmīgi novadītām Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienām.

Tālis Štubis – par veiksmīgi novadītām Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienām.

Jaunzēlandē

Miervaldim Altmentam – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.

Kanberā

Ainai Blyton – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, savā mundrumā, kaut grūtos apstākļos, visus citus uzmundrinādama.

Andrejam Grigulim – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā gadu desmitiem, dažādās nozarēs, neatlaidīgi un rūpīgi.

Aijai Stambulei – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, neuzkrītoši izpalīdzot, kur vien vajadzība paceļas.

Rietumaustrālijā:

Sarmītei Liepai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā.

Viktorijā:

Valentīnai Krofordai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, jaunatnes audzināšanā, Latviešu Ciemā un Svētā Krusta ev. lut. Draudzē.

Ilzei Nāgelai – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā, it īpaši tēlotājas mākslas, žurnālistikas un elektroniskā medija laukos.

Kristīnei Saulītei – par izciliem nopelniem latviešu sabiedrības darbā un Austrālijas un pasaules latviešu jumtu organizāciju vadībā.

LAAJAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com