Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas simtgades svinības Adelaidē

Piedalās premjera vietniece

Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.
Skaidrīte Aguļēviča -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Svinību dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Goda vieses pie Jubilejas tortes. FOTO Pēteris Strazds.

Tautas deju ansamblis „Auseklītis“. FOTO Pēteris Strazds.

Vēsturisko plakātu izstādes atklāšana. FOTO Pēteris Strazds.

Aizritējis svētku laiks, izskanējuši pasākumi veltītie Latvijas Neatkarības pasludināšanas 100 gadei. Iestājies brīdis, kad varam atskatīties uz padarītajiem darbiem, bet joprojām esam svētku varā, tiek pārspriesti un apspriesti visi pasākumi, kuri notika Adelaidē no 16. novembra līdz 18. novembra vēlajai pēcpusdienai.

Adelaidē svinības noslēdzās ar Svinīgo pieņemšanu. 18. novembra pieņemšanas aizsācējs un iniciators ir Latvijas Republikas Goda konsuls Dr. Valdis Tomanis sadarbībā ar Tirdzniecības un Rūpniecības kameru kā arī DLOA (Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība). Šo pieņemšanu galvenais mērķis ir pēc iespējas plašāk iepazīstināt Dienvidaustrālijas valdību, dažādu politisko partiju un organizāciju pārstāvjus ar Latvijas vēsturi, kultūru, Adelaides latviešu sabiedrību un, protams, arī skolu. Kā jau noprotiet, šajā pasākumā pārsvarā dominē angļu valoda.

Nekādi nevaram noliegt, ka šogad rīkotā pieņemšana bija īpaša ne tikai tās rīkotājiem, bet arī tiem 400 viesiem, kuri apmeklēja šo pasākumu. Goda viesu vidū bija: Vikija Čepmanes (Vickie Chapman) kundze – Dienvidaustrālijas premjera vietniece, ģenerālprokurore; Katrine Hiljardes (Hilyard) kundze – Opozīcijas Ēnu Ministre Daudzkultūru jautājumos. Vairāk nekā desmit dažādu valstu Goda konsuli, kā arī dažādu tautību organizāciju vadītāji.

Oficiālo pieņemšanu atklāja Adelaides kopkoris kopā ar Adelaides skolas bērniem, izpildot abu valstu himnas. Kā jau katrā dzimšanas dienā pienākas, neizpalika bez dzimšanas dienas tortes, kura jau ir tradīcija Adelaides skolas bērniem. Ievadvārdus sacīja Reinis Dancis, Adelaides skolas valdes priekšsēdis. Savos ievadvārdos viņš izteica atzinību Adelaides Kaurna pirmajiem iedzīvotājiem, kā arī apsveica tautiešus svētkos. Savus apsveikuma vārdus sacīja Katrine Hiljardes kundze (Ēnu Ministre Daudzkultūru jautājumos). Savā uzrunā viņa sveica latviešu sabiedrību lielajos svētkos, atzīmējot nozīmīgo latviešu sabiedrības ieguldījumu Austrālijas daudzkultūru saimē. Savukārt Latvijas Republikas goda konsuls Dr. Valdis Tomanis savā uzrunā iepazīstināja klātesošos ar mūsu tautas vēsturi, kultūru, papildinot savu runu ar īsu video ierakstu par mūsu tautas lielākajiem svētkiem – Dziesmu un Deju svētkiem, kuri notika šogad Latvijā. Šis trīs minūšu pārskats uz lielā ekrāna pārsteidza daudzus viesus ar savu vērienīgumu un krāšņumu, bet mums, latviešiem, tas atkal un atkal atgādināja, cik svēta mums ir mūsu tautas kultūra.

Kā nākošā svētku uzrunu sacīja mūsu Premjera vietniece un Ģenerālprokurore Vikija Čepmanes kundze. Savā uzrunā viņa izteica neslēptu prieku un lepnumu par mūsu tautas un Adelaides sabiedrības sasniegumiem. Neslēptu prieku viņai sagādāja mūsu Adelaides skolas bērnu klātbūtne un sniegums, ko savā uzrunā viņa uzsvēra vairākkārt. Nobeigumā Vikija Čepmanes kundze svinīgi atklāja Latvijas 100 gadei veltīto plakātu izstādi.

Īsu apsveikumu latviešu valodā teica mūsu Dienvidaustrālijas Lietuvas kopienas priekšsēdis Aleksis Talanskis. Svinīgās pieņemšanas oficiālo daļu noslēdza Skaidrīte Aguļēviča (Agoulevichs), Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienības priekšsēde. Savā uzrunā viņa pateicās visiem klātesošajiem viesiem par siltajiem vārdiem, kuri izskanēja to uzrunās. Viņa pateicās visām organizācijām par atbalstu, tai skaitā Latvijas Republikas Ārlietu un Kultūras ministrijām. Pateicības vārdi tika izteikti arī visiem lielā darba darītājiem, bet viss sirsnīgākā pateicība tika izteikta Adelaides latviešu sabiedrībai. Savā uzrunā Skaidrīte Aguļēvičas (Agoulevitchs) kundze aicināja sabiedrību uzsākt jauno 100 gadi ar jaunām idejām un jaunu pieeju to īstenošanā.

Pieņemšanas norisi kuplināja Adelaides skolas bērni, jauktais koris Dziesmu Laiva, DV vīru koris Daugava un deju ansamblis Auseklītis. Pasākums noslēdzās ar atspirdzinājumiem no Lobethol Road Vines sagādātajiem vīniem, (Lobethol Roads Vines jau ilgus gadus ir šī pasākuma sponsori), kā arī uzkodām, kuras bija sagādājušas čaklās Daugavas Vanadzes.

Gribās piezīmēt, ka tāda svētku pacilātība Tālavā nebija piedzīvota sen. Gaisā valdīja gan prieks par mūsu Latviju, gan lepnums par tās tautu, gan ticība Latvijas gaišākai nākotnei. Likās, ka visas negatīvās negācijas ir izgaisušas, un tas bija burvīgs svētku noslēgums Adelaidē, šajos tik nozīmīgajos mums visiem svētkos.

Šī ir mūsu tēvu zeme,
Šī ir mūsu dēlu zeme,
Mūsu durkļu, mūsu arklu,
Mūsu mīlestības zeme.

Sirsnīgs sveiciens visiem Austrālijas tautiešiem šais svētkos!

Skaidrīte Aguļēviča (Agoulevitchs),
DLOA priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com