Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sietlā Valsts svētkus svin no visas sirds

Svētku goda viešņa – Nora Ikstena

Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.
Sarmīte Lunde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Apmeklētāji dzied himnu. FOTO Jānis Rogainis.

Jaunieši. No kreisās sēž: Zinta Lucāne, Konrads Leitis, Kristaps Kancāns. Stāv Andra Atvara un Diāna Atvara.

Atzinības rakstu saņēmēji. No kreisās: Daina Kusina, Vija Rauda, Iveta Felzenberga, Inta Vīste, Aina Uskurs un Juris Cilnis. FOTO Jānis Rogainis.

No kreisās: Inta Vīste, Susan (Žirskija) Zirschky, goda konsuls Stīvens Žirskijs (Stephen Zirschky), Sarmīte Dāvidsone.

Ir 2018. gada 18. novembris, svētdiena, brīnišķīga, skaidra, saulaina diena. Dievs bagātīgi svētījis šo brīdi. Mūsu mīļajai Latvijai 100 gadu jubileja. Laikā un telpā, visā pasaulē. Arī pie mums Sietlā, pasaules otrā malā, Klusā okeāna krastā. Neredzēti daudz tautiešu visapkārt gan tautas tērpos, gan svētku drānās ar mazo sarkanbaltsarkanā karoga zīmīti pie krūtīm. Svētrīts ieskanas ar Dr. Andra Āboliņa ērģeļu priekšspēli, latviešu sestdienas skoliņas bērnu dzidrajām balstiņām un prāvestes Dairas Cilnes vēlējumu šo īpašo dienu svinēt no visas sirds ar prieku un pateicību Dievam. Svētkiem veltītajā sprediķī prāveste runā par Latvijas valsts vēstures gaišajiem un tumšajiem brīžiem, kas cieši savijušies ar dziesmu svētku vēsturi, par dziesmu kā tādu, kas apliecina tautas piederības apziņu, par valsts himnu; viņa aicina atcerēties brīvības cīņu varoņus, saka Imanta Ziedoņa viedo lūgšanu Dievam un dievkalpojuma izskaņā, ērģeļu varenumā apliecinot šīs īpašās dienas vienreizību, novēl visiem GUDRU SIRDI.

Pēc dievkalpojuma Sietlas Latviešu namā tautieši ar plašu vērienu atzīmēja Latvijas valsts Simtgades svētkus. Svinīgajā daļā tautas tērpos rotājušies jaunieši ienesa ASV un Latvijas valsts karogus, viesi nodziedāja ASV un Latvijas valsts himnu, noklausījās Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu. Sekoja prāvestes Dairas Cilnes vadītais svētbrīdis un Latviešu biedrības Vašingtona štatā (LBVŠ) priekšsēdes Sarmītes Dāvidsones uzruna, tosts Latvijai un aicinājums uz pusdienām. Ļaužu pārpildītajā, svētkiem rotātajā zālē balti klātie galdi vai lūza no ēdienu un dzērienu pārbagātības. Pēc pusdienām sekoja goda viesu Latvijas goda konsula Stīvena Žirskija (Stephen Zirschky), Sietlas igauņu biedrības Kristi Urv, Sietlas Lietuviešu biedrības Ažuolas Dunaravich, Lietuvas goda konsula Viktora Lapatinskas un Vašingtonas Universitātes Skandināvu departamenta vadītāja prof. Andrjū (Andrew) Nestingen svētku apsveikumi.

Turpinājumā Maijas Riekstiņas vadībā viesi noklausījās koncertu kora Siguldas balsis izpildījumā. Skanēja tautā iemīļotās dziesmas Nāc Dieviņi, nāc Laimiņa (t.dz.) V. Dārziņa apdarē, Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme (Tirzmaliete) Maijas Riekstiņas apdarē, Tavas saknes tavā zemē (Vizma Beļševica) Pēteris Plakidis un trīs Mārtiņa Brauna dziesmas Lec saulīte (Rasa Bugavičute), Mīla ir kā uguns (Jānis Peters), Saule, Pērkons, Daugava (Jānis Rainis). Pēdējo dziesmu publika pieprasīja atkārtot un aizrautīgi dziedāja līdzi.

Pēc koncerta Inta Vīste (Wiest) paziņo, ka PBLA gada balva piešķirta latviešu sporta ārstam Visvaldim Nagobadam. Benita Jaundāldere pasniedz Latviešu fonda balvu Dr. Jurim Cilnim un Sarmīte Dāvidsone godina ar ALA atzinības rakstiem Ivetu Felzenbergu, Ainu Uskuri un Intu Vīsti, un ar LBVŠ atzinības rakstiem Dainu Kusinu, Viju Raudu un Ainu Uskuri. Andris Pružinskis, kuram pagājušajā vasarā, viesojoties Rīgā kopā ar savu un Edmunda Leiša ģimeni un radiem bija radusies retā iespēja ielūkoties Brīvības pieminekļa reprezentatīvajās iekštelpās un parakstīties Goda grāmatā, nodeva vērtīgu dāvanu – grāmatu Brīvības piemineklis – tautas celts un aprūpēts no Rīgas pieminekļu aģentūras Sietlas latviešu garīgajam un sabiedriskajam centram, kuru viņš pasniedza prāv. Dairai Cilnei un Sarmītei Dāvidsonei. Savukārt Imants Šmidchens interesantā stāstījumā dalījās par ceļojuma iespaidiem Latvijā ar studentu grupu Sveika, Latvija! un ieteica Latvijas apmeklētājiem nobaudīt šefpavāra Vilhelma slavenās pankūkas.

Un tad Inta Vīste iepazīstina tautiešus ar svētku goda viešņu, izcilo prozas meistari un esejisti Noru Ikstenu. Tautas tērpā, aplausu pavadīta, gaiša un smaidīga rakstniece vispirms pateicās par laipno uzņemšanu tālajā krastā Sietlā. Noras Ikstenas svētku runa, eseja Dzimtenes sajūtas bija īsa, emocionāli spraiga, trāpīga vietai un laikam, valodā lakoniska un tomēr eleganta, bet pārpilna mīlestībā pret savu Dzimteni Latviju. Tas bija stāsts par došanu vairāk nekā ņemšanu, par to, ka Dzimteni var mīlēt kā Imants Ziedonis – „viņš Latvijai ieskatījās acīs un bija viņai viss...“, kā Dzintars Sodums – „ir laimīgs, ka piedzimis Latvijā“, kā jebkurš, kas, ja mīl, tad mīl kādu tādu, kāds viņš ir – arī ar trūkumiem.

Pēc svētku runas tautieši izbaudīja divus simtgadei ceptus kliņģerus, tortes, kā arī igauņu un lietuviešu dāvātas kūkas, sarunājās, fotografējās un lūdza rakstnieces autogrāfu grāmatām.

LBVŠ pateicās Kreigam un Kristīnai Bartelson par garšīgajām pusdienām, Gunai un Vilnim Kleperiem, Dainai un Laurim Švarciem par lielisko ABBE vīna ziedojumu valsts svētkiem. Paldies Siguldas balsīm un visiem, kas palīdzēja sarīkot šos neaizmirstamos, skaistos svētkus! Kā novēlēja mūsu prāveste Daira Cilne – šo dienu svinējām no visas sirds! Sietlas latviešu sabiedrība sveic rakstnieci Noru Ikstenu par 28. novembrī saņemto 2018. gada Izcilības balvu kultūrā (romāna Mātes piens tulkošanas un izdošanas tiesības jau ar šo brīdi ir pārdotas 9 valstīm!). Vēlam vēl daudz jaunu, skaistu uzvaru literatūras laukā!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com