Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLOA pilnsapulce un jaunā valde

Kopsapulcē pārstāvētas 11 organizācijas

Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.
Jānis Roberts Dēliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

MLOA jaunā valde. No kreisās: Lija Andersone, Linda Graudiņa, Jānis Dēliņš, priekšsēde Anita Andersone, Kalvis Švolmanis, Ivars Neiburgs.

Melburnas Latviešu Organizācijas Apvienības (MLOA) kopsapulce notika 2018. gada 27. oktobrī ,Melburnas Latviešu nama Hugo Misiņa zālē. Kopsapulcē piedalījās14 personas, pārstāvot 11 biedru organizācijas un MLOA valdi.

Par kopsapulces vadītāju ievēlēja MLOA priekšsēdi Anitu Andersoni, par kopsapulces sekretāru Jāni Dēliņu.

Priekšsēde Anita Andersone ziņoja, ka MLOA sastāvs beidzamajā gadā nav mainījies. Sastāv sekojošās 18 organizācijas: Austrālija Latviešu teātris ALT); Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa; Melburnas Jauktais koris Daina; Korporāciju kopa Melburnā; Latviešu Izglītības veicināšanas kooperatīvs Dzintari; Latviešu Jaunatnes apvienība Austrālijā Melburnas nodaļa; Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība (LSPB) – Latviešu Ciems; Melburnas Latviešu biedrība (MLB); MLB Daugavas skola; Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze; Melburnas Latviešu nama kooperatīvs; Melburnas Latviešu sports; Melburnas Latviešu vidusskola; Rīgas 1. Gaidu vienība; Rīgas 102. Skautu vienība; Slēpotāju klubs Zilās acis; Studenšu korporāciju kopa Melburnā un Tautas deju ansamblis Ritenītis.

Kopš pagājušās pilnsapulces MLOA rīkojusi: Latvijas Valsts svētku aktu, piedalījusies igauņu saimes Aizvesto piemiņas dienas akta rīkošanā un novadījusi LAAJ līdzekļu vākšanas akciju Viktorijā. Anita Andersone pateicās Jānim Kārkliņam par lielo darbu, ko viņš veica Aizvesto piemiņas dienas līdzrīkošanā un pārstāvēšanā aktā viņas prombūtnes laikā. MLOA valdes priekšsēde pateicās arī Ivaram Neiburgam par ļoti veiksmīgu LAAJ līdzekļu vākšanas akcijas norīkošanu.

Priekšsēde ziņoja, ka no 2017/2018. g. valdes locekļiem piekrituši atkal kandidē Jānis Kārkliņš, Jānis Dēliņš un Ivars Neiburgs. Ilggadējā MLOA valdes locekle Dzintra Latiša nevēlējās kandidēt valdē. Priekšsēdes pārvēlēšana paredzēta 2019. gadā. Kā kandidāti valdē tika proponēti Linda Graudiņa, Kalvis Švolmanis un Lija Andersone. Kopsapulce ievēlēja visus kandidātus vienbalsīgi. Priekšsēde pateicās Dzintrai Latišai par pašaizliedzīgo darbību un atbalstu, kuru viņa sniegusi MLOA daudzu gadu garumā.

Jānis Dēliņš
MLOA valdes loceklis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com