Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Vītolu fonda“ sadarbība

Ar ziedotājiem Austrālijā 2018. gadā

Laikraksts Latvietis Nr. 528, 2018. g. 21. dec.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No labās: Kristīne Saulīte kopā ar stipendiāti Ketlīnu Narkēviču. FOTO Vītolu fonds.

Andris un Dace Dārziņi (no labās) kopā ar stipendiātēm. FOTO Vītolu fonds.

Jaundibinātās Vijas Staugas stipendijas fotogrāfija. Redzama Vija Stauga. FOTO Vītolu fonds.

Priekšā centrā no labās Biruta Brūns un Ilga Vēvere kopā ar stipendiātiem. FOTO Vītolu fonds.

No labās: Biruta Brūns kopā ar stipendiāti Annu Belovu. FOTO Vītolu fonds.

Imants Kīns (centrā) kopā ar stipendiātēm. FOTO Vītolu fonds.

Decembris – laiks, kad pirms jaunā gada uzsākšanas, ar prieku atskatāmies uz padarīto. Īpaši mirklī – Latvijas simtgadē, kad novērtējam to, kas mums dots un sasniegts šo gadu laikā. Esam neizsakāmi pateicīgi par ziedotāju atsaucību no visas pasaules (Austrālijas, Amerikas, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Venecuēlas, Izraēlas un Latvijas). Fonda 16 darbības gados kopā esam palīdzējuši vairāk kā 3 000 jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Tā ir arī fonda veiksmes atslēga – savu Tēvzemi mīlošu cilvēku līdzdalība.

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē stipendijas no Austrālijas: Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vanadžu kopas, Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas, Adelaides Latviešu biedrības Benitas Vembris piemiņas, Andra un Daces Dārziņu, Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas, Beņķu-Rubeņu ģimenes, Elgas Rodzes-Ķīseles, Ernesta Freimaņa piemiņas, Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas, Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas, Jāņa Spirēna piemiņas, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas, Mairas Zālītes-Turaids piemiņas, Māras Saulītes piemiņas, Sidnejas Latviešu biedrības – Elvīras Palavas piemiņas, Vijas Staugas, Visvalža un Māras Sniedzes, Ginta Stīpnieka piemiņas, Asjas un Berndta Everts piemiņas un Gunāra Šterna piemiņas stipendijas. Pateicoties ziedotāju ieinteresētībai jauniešu likteņos un izglītības iegūšanā, šajā studiju gadā maksājām 710 stipendijas, no kurām 151 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas.

Kopā šogad stipendijās izmaksāts 1 181 895 EUR. Šī lielā summa ir daudzu gadu garumā sasniegts rezultāts, kuru šogad papildināja lielākais ziedojums fonda vēsturē – Gunāra Šterna vairāk nekā 3 milj. eiro testamentārais novēlējums. Paldies visiem ziedotājiem par izrādīto uzticību Vītolu fondam!

2018. gada 17. maijs ir diena, kuru visa Latvija atcerēsies uz mūžu, jo tika saņemts Gunāra Šterna testamentārais ziedojums. Jau pirms vairākiem gadiem Šternu ģimene dibināja Gunāra dzīvesbiedres Metas Šternas tēva, docenta Jāņa Fridrichsona, piemiņas stipendiju, kura tiek piešķirta Latvijas Universitātē studējošajiem jauniešiem. Tomēr ziņa par lielo ziedojumu likās neaptverama.

Vai tiešām iespējams savu zemi mīlēt tik ļoti, tik nesavtīgi, ka ieguldījums tās nākotnē ir kļuvis par pašu svarīgāko uzdevumu, šaisaulē dzīvojot? Šogad ar Gunāra Šterna piemiņas stipendijas atbalstu studijas uzsāka 63 pirmkursnieki. Stipendiāte Elīna Skopāne pateicības vēstulē raksta: „Vēlos pateikt ļoti mīļu paldies Jums, Meta Šternas kundze, par to, ko kopīgi ar vīru Gunāru darījāt visas Latvijas labā. Man tas tiešām nozīmē daudz, jo bez šādiem drosmīgiem un sirsnīgiem cilvēkiem kā jūs, mūsu Latvija šobrīd nebūtu tik lieliska, attīstīta un izglītota kā šobrīd. Kā arī esmu ļoti pateicīga par to, ka esmu ieguvusi jūsu dāvāto stipendiju, tā man atvieglos mācību procesu un motivēs. Stipendija, ko dāvājat jauniešiem, mums liek justies svarīgiem un atbalstītiem, jo zinām, ka uz pasaules ir kāds, kurš tic mums un mūsu spēkiem, ka varam darīt lielas lietas.“

Ar Asjas Everts 2013. gadā novēlēto testamentāro mantojumu izskoloti jau 79 jaunieši, bet 52 jaunieši ir vēl sava ceļa sākumā un aktīvi studē, lai piepulcētos šim lielajam Asjas un Berndta Evertu piemiņas stipendijas absolventu pulkam.

Dibinātā Vijas Staugas stipendija ir atbalsts pirmā kursa optometrijas studentei Sendijai Kleinbergai. Staugas kundzes testamenta kārtošanā lielu ieguldījumu veica advokāts Dāvids Dārziņš, kurš viesojoties Latvijā, vienmēr atrod laiku, lai apciemotu fondu.

Aizvadītajā gadā Rita Luters un Austra Mirdza Gajewicz dibināja savu vecāku Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendiju, kuras kārtošanā lielu ieguldījumu veica laikraksta Austrālijas Latvietis galvenā redaktore Ilze Ostrovska. Ar stipendijas atbalstu Matīss Dambītis studē Rīgas Tehniskās universitātes programmā Intelektuālo un robotizēto sistēmu speciālists. Šogad Matīss ir sasniedzis lielus panākumus starptautiskos konkursos un aktīvi popularizē robotiku savā dzimtajā Preiļu novadā, vadot robotikas pulciņus un pasniedzot informātiku.

Īpašas stipendijas ir arī Elgas Rodzes-Ķīseles piemiņas stipendija, kura dibināta pateicoties Raimondam Krauklim un Pēterim Strungam un Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija, kuru dibinājis Andris Zālītis savas māsas piemiņai. Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija atbalsta topošo mūzikas skolotāju Paulu Indru Žugu. Savukārt, Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas stipendijas saņēmēja Kitija Mikalaucka absolvēs studijas pavasarī. Savā pateicības vēstulē viņa raksta: „Šis pēdējais gads ir ļoti svarīgs manā dzīvē, jo pēc pusgada jau varēšu ar lepnumu jums parādīt savu sasniegumu – diplomu. Tas būs būtisks atspaids manā un manas ģimenes dzīvē un par to jāsaka jums sirsnīgu paldies!“

Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas stipendijas saņēmējs Alfrēds Mežulis pavasarī absolvēs Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. Īpašu ieguldījumu stipendijas dibināšanā veicis goda konsuls Valdis Tomanis, kurš bija Gunāra Eižēna Bērzzariņa draugs.

Ar Visvalža un Māras Sniedžu stipendiju studē četri jaunieši no Latgales un Kurzemes. Mārai Sniedzei aizejot mūžībā 2016. gadā, Visvaldis papildināja savu ģimenes stipendiju fondu, tā godinot sievas piemiņu. Šogad visi četri stipendiāti absolvēs savas izvēlētās studijas, tā piepulcējoties jau divpadsmit Visvalža un Māras Sniedžu stipendiātu absolventu pulkam.

Esam pagodināti, ka ziedotāju dibinātās stipendijas ir viesušas vēlmi atbalstīt fonda ideju arī citiem. Šādu iniciatīvu ik gadu veic Anita Ilze Andersone un Greims (Graham) Andersons, ziedojot prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai. Arī Draugu stipendija vieno vairāk kā 300 dažādus ziedotājus no visas pasaules un arī Austrālijas. Šogad ar Draugu stipendijām studē 21 jaunietis, kas ir divreiz vairāk kā aizvadītajā gadā.

Latvieši allaž ir mācējuši kopt savu tēvu zemi, arī atrodoties tālu prom no tās zemes robežām. Savu atbalstu jauniešu izglītību jau no fonda dibināšanas ir devušas dažādas Austrālijas latviešu organizācijas.

Sidnejas Latviešu biedrības – Elvīras Palavas piemiņas stipendija novēlēta topošajiem baltu filologiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Šis mācību gads būs pēdējais stipendiātei Jolantai Keišai, kura uzrādījusi augstus rezultātus studiju darbā un konkursos. Viņa atzīst: „Studijas ir mana pirmā patstāvīgā dzīves pieredze, kad esmu tik tālu prom no mājām Viļakā. Visus spēkus es veltu mācībām, lai nākotnē man būtu iespēja strādāt savā profesijā un palīdzēt kopt dzimto valodu!“ Sidnejas Latviešu biedrības pārstāvji Jānis un Linda Čečiņi viesojoties Latvijā, tiekas arī ar stipendiātiem un ar uzmanību seko viņu gaitām. Kopā izskoloti deviņi jaunieši.

Daugavas vanagu Melburnas nodaļa stipendiju veidā atbalsta divas medicīnu studējošas jaunietes – Beatrisi Šmidbergu un Renāte Ziemeli-Lācīti. Simtgadē atceramies par bijušā DV Melburnas priekšsēža Aivara Saulīša devumu šīs stipendijas īstenošanā un izsakām pateicību pašreizējā priekšsēža Jāņa Kārkliņa redzējumam par stipendijas nozīmību, ko viņš izteica savā vēstulē fondam: „Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas vārdā varu apstiprināt, ka noteikti turpināsim mūsu stipendijas nākošajam akadēmiskajam gadam. Šis ir viens no retiem veidiem, kā mēs šeit, ārpus Latvijas, varam atbalstīt jaunatni un izglītību, kas ir tik vajadzīga Latvijai un latviešiem. Vēlos arī pateikties „Vītolu fondam“ par lielo darbu, ko darāt mūsu jauniešu izglītības labā.“

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas vanagu un vanadžu kopa veido divas stipendijas, lai atbalstītu studenti, aktīvu zemessardzi Mārīti Svikli un topošo mājturības skolotāju Sigitu Solovjovu. Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu darbu, iecietība un atvērta sirds pret līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas mūs katru un visu Latviju dara stiprākus – tā ir arī mācība, kuru stipendijas saņēmējas gūs pateicoties DV Adelaides nodaļas valdei: Ilgai Vēverei, Regīnai Berķei, Guntai Rudzītei, Dainai Ezeriņai, Edgaram Ceplītim, Agrim Ezeriņam, Artūram Berķim, Pēterim Strazdam un pārējiem vanagiem un vanadzēm.

Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa jau otro gadu atbalsta topošo enerģētikas inženieri Raivi Mikalaucki. Šo sadarbību sekmē vadītāja Inta Skrīvere, nodaļas sekretārs Žanis Mediķis un Ilga Vēvere.

Savukārt, Adelaides Latviešu biedrības dibinātā stipendija ir devusi iespēju studentei Annijai Elizabetei Meijai šogad spert pirmo soli uz sapni par profesionālu mūziķes karjeru. Esam pateicīgi Adelaides Latviešu biedrības vadītājai Ilzei Radziņai un bijušajam priekšsēdim Bruno Krūmiņam, kurš aktīvi seko līdzi fonda jaunumiem un ik reizi mīļi sveic fondu svētkos.

Īpašs notikums šovasar, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku nedēļā, fondā viesojās Ilga Vēvere un Biruta Brūna no Austrālijas. Viņas tikās ar visu Austrālijas organizāciju stipendiātiem. Ilga Vēvere pārstāvēja DV organizāciju Adelaidē, ir Jāņa Spirēna stipendijas pārvaldītāja. Savukārt Biruta Brūna dibinājusi stipendiju sava tēva Ernesta Freimaņa piemiņai, lai atbalstītu topošo ainavu arhitekti. DV Adelaides nodaļas vanadžu kopas stipendijas saņēmēja Sigita Solovjova pēc tikšanās rakstīja: „Tikšanās ar Ilgu Vēveri un Birutu Brūnu bija jauka un iedvesmojoša. Abas ziedotājas ir pozitīvas un bija interesanti klausīties to, kā viņas aizsāka stipendiju dibināšanu un kā nonāca Austrālijā. Esmu topošā mājturības un vizuālās mākslas skolotāja un pateicoties stipendijai varu nopirkt kvalitatīvus materiālus priekš saviem studiju darbiem. Ļoti novērtēju atbalstu, un ja nākotnē es varēšu, tad arī ziedošu, lai palīdzētu citiem.“

Vispriecīgākie mirkļi fondā tik tiešām ir tad, kad kāds no ziedotājiem rod iespēju apciemot mūs klātienē un satikties ar saviem stipendiātiem.

27. jūnijā fonda birojā viesojās Ginta Stīpnieka testamenta izpildītājs Imants Kīns un tikās ar 12 stipendiātēm. Pēc tikšanās stipendiāte Arnita Jurdža rakstīja: „Šī diena man bija ļoti īpaša. Mēs pārrunājām gaidāmās vēlēšanas un to, cik svarīga ir ģimene. Kīna kungs arī parādīja ļoti interesantus meditāciju veidus, ko mēs varam pielietot eksāmenu laikā, lai atslābinātos. Žēl, ka šajā reizē Kīna kunga sieva Andra nebija kopā ar mums, bet mēs sūtām viņai vislabākos sveicienus!“

Augustā viesojās ziedotāji Andris un Dace Dārziņi no Austrālijas. Dārziņu ģimenei allaž ir rūpējis tas, kas notiek Latvijā, jo īpaši latvisko vērtību saglabāšana un jauniešu izglītība. Šovasar, pateicoties Dārziņu ģimenes atbalstam, divas stipendiātes Kristīne Jencīte un Elīna Sustenberga ir absolvējušas savas izvēlētās augstskolas. Viņu vietā stipendiju saņem Ernests Mednis un Līga Puzule no Alūksnes novada. Savukārt, ar Dārziņu ģimenes atbalstu studijas pēdējā kursā turpinās Dita Poševa un Olīvija Tuvi. Pēc tikšanās Ernests Mednis iespaidu vadīts veltīja saviem ziedotājiem paša sacerētu dzejoli:

„Un tomēr tas ir tik jauki –
Tā vienkārši sēdēt un parunāt.
Vārdos paveras kā pagātnes lauki,
Tā spējat ar tiem arī iedrošināt.
Spējat gan nopietnu padomu dot,
Kas pieredzes kārtā ir tapis.
Gan tā jauki un mīlīgi pajokot,
Gan gaidīt, ko citi rādīs.

Ir tik jauki, ka protat uzklausīt
Un vaicāt par nākotnes sapņiem.
Tas palīdz sarunā atraisīt

Ir tik jauki, ka protat uzklausīt
Un vaicāt par nākotnes sapņiem.
Tas palīdz sarunā atraisīt
Jauniešus ar smaidiem platiem.
Paldies Jums par lielisko brīdi,
Ko lemts bija baudīt un piedzīvot!
Vēl gads, kas mērāms ar sprīdi,
Lai šo jauko dienu varam atkārtot!“

Dārziņu ģimene lutināja savus stipendiātus ar pusdienām restorānā Čemodāns. Augustā uz īsu mirkli Latvijā pabija arī Natālija Neiburga, kura aicināja uz tikšanos restorānā Neiburgs. Ikkatra tikšanās ar Natāliju ir svētki, jo viņas dzīvesprieks un mākslinieciskums iedvesmo ne tikai stipendiātus, bet arī fonda kolektīvu. Natālija Neiburga atbalsta Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti Kristu Kolisti un Latvijas Universitātes optometrijas studenti Aneti Bērziņu ar dibināto Jāņa Neiburga un Natālijas Riteres-Neiburgas stipendiju.

Novembra sākumā ar savu stipendiāti Ketlīnu Narkēviču tikās Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte, kura kopā ar vīru Pēteri Saulīti dibinājusi Māras Saulītes piemiņas stipendiju. Ar Saulīšu ģimenes atbalstu Ketlīna apgūst vecmātes profesiju. Tikšanās notika PBLA pārstāvniecībā Rīgā. Stipendiāte pēc tikšanās rakstīja: „Saruna Kristīni Saulīti manī raisīja ļoti patriotiskas sajūtas, un arī Latvijas simtgades gadadienu sagaidīju ļoti pacilātās emocijās, atminoties viņas stāstus. Pēc tikšanās arvien vairāk apjautu to, cik ļoti daudz Saulīšu ģimene un organizācija Pasaules Brīvo latviešu apvienība ir devusi, kādu darbu tā ir paveikusi. Esmu pateicīga par iespēju tikties ar ziedotāju tik sirsnīgā atmosfērā, jo tas man bija svarīgi personīgi pateikties par to visu labo, ko man sniedz stipendija.“

Šis gads Vītolu fondā ir bijis gan pilns ar pārsteigumiem, gan arī dziļu skumju apvīts. Tik daudz svarīgu un mīļu cilvēku ir aizgājuši mūžības ceļos. Ar skumjām pieminam ziedotāju Regīnu Rubeni, kura lai gan pēdējos gados dzīvoja Latvijā, daļu mūžu pavadīja Austrālijā. Beņķu-Rubeņu ģimenē allaž augstu tika vērtēta izglītības loma cilvēka dzīvē. 2011. gadā tika dibināta Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija un šo gadu laikā atbalstīta medicīnas studentes Ieva Roģe un Anita Ilze Gulbe. Vēl tikai pavisam nesen fonds saņēma fotogrāfiju, kurā redzamas četras Beņķu-Rubeņu ģimenes paaudzes: mazmeita Lelde, meita Selga mazmazmeita Elīze, mazmeita Liāna un Regīna, kura fotogrāfijā velta tik sirsnīgu smaidu. Diemžēl 2018. gada 14. jūnijā Regīna devās mūžībā. Viņa allaž interesējās par visu Vītolu fondā notiekošo, kamēr spēja, apmeklēja fonda sarīkojumus un tikās ar savu stipendiāti. Mīļi viesi viņas dzīvoklī Kr. Valdemāra ielā bija arī fonda darbinieki – katra šī tikšanās bija gandarījuma pilna par iespēju kaut neilgu brīdi pavadīt kopā ar dzīvesgudru cilvēku. Meita Selga Beņķe turpina mammas dibināto stipendiju un šogad stipendiju saņem cēsiniece, Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Anita Ilze Gulbe.

Šai Latvijas simtgadē mūsu rokās ir Tēvzemes liktenis. Katram no mums ir kāds sapnis, kuru vēlamies piepildīt. Kādam to izdodas piepildīt pašam, taču kādam nepieciešama palīdzība, tāpēc laimīgi ir tie, kuri var teikt – lūk, mana Latvija, kuras uzplaukumā un attīstībā ir arī daļa mana darba un dzīves! Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com