Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Bēgļu gaitās“

Rīgā atver izstādi un interaktīvu izlaušanās spēli*

Laikraksts Latvietis Nr. 546, 2019. g. 13. jūnijā
Arta Savdona -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Beglu_gaitas_1

Darbība. FOTO Didzis Grodzs.

Nākamā telpa. FOTO Didzis Grodzs.

LaPa-muzejs

Kāda noskaņa valdīja Rīgā 1944. gada oktobra pirmajās dienās? Kādu informāciju par esošo situāciju saņēma tās iedzīvotāji? Kas lika viņiem saiņot mantas, apģērbt bērnus un izdarīt grūto izvēli – doties prom no savām mājām svešumā un briesmās? Vai cerības attaisnojās? Vai cilvēkiem izdevās nonākt drošībā un brīvībā? Uz šiem jautājumiem Latvieši pasaulē muzejs ir centies atbildēt, plaši izmantojot savā krājumā esošos materiālus, dokumentus, priekšmetus un liecības, kas rūpīgi vāktas un krātas visus 12 muzeja pastāvēšanas gadus, veidojot izstādi un interaktīvu izlaušanās spēli par bēgļu gaitām Latvijā II Pasaules kara beigu posmā, kad no dzimtenes projām doties bija spiesti aptuveni 105 000 bēgļu.

Laikā, par kuru avīzē Tēvija P. Kovaļevskis raksta: „Latgales vairs nav. Vidzemes vairs nav. Zemgales tikpat kā vairs nav. Un nu nav vairs arī Rīgas – Latvijas sirds. Ir atlicis tikai viens mūsu zemes stūrītis – Kurzeme, visu bēgļu māte, mūsu pēdējā cerība un patvērums.“

Radošās komandas darbs, kas intensīvi ritējis gandrīz pusgadu, ir vainagojies ar spēli, kurā sekmīgi savienotas tradicionālās un mūsdienīgās muzeja metodes, rosinot apmeklētāju iztēli un aicinot uz līdzi darbošanos, kā arī piedāvājot vēsturisko informāciju uztvert aktīvi, pašiem iejūtoties bēgļu situācijā. Spēle piedāvā apmeklētājiem izdzīvot bēgļu gaitas, iedziļinoties individuālos lēmumos un izprotot emocionālās, fiziskās un praktiskās grūtības, ar ko ļaudis saskārās, cauri Kurzemei dodoties uz ostām, lai izceļotu uz Vāciju. Izstāde un spēle ar nolūku ir veidota kā viens veselums, lai izskaidrotu un dotu īstus, vēsturē balstītus piemērus tam, ko apmeklētāji izdzīvos izlaušanās spēles gaitā.

Pie šī apjomīgā projekta ir strādājuši entuziasti, katrs būdams profesionālis savā jomā: māksliniece un scenogrāfe Laura Ikerte, idejas autore un muzeja biroja vadītāja Marianna Auliciema, LaPas biedre Ilga Bērzkalna, muzejpedagoģe Danute Grīnfelde, datorgrafiķis un multimediālo risinājumu autors Jeremy Smedes, kā arī kolēģi un brīvprātīgie, kas pacietīgi darbojušies daudzas brīvdienas, lai kopā tīrītu, izbūvētu un veidotu telpas un vidi izstādes un spēles norisei. Projektā izmantota arī mākslinieces Zanes Oborenko smilšu animācija. Visus kopā ir aizrāvusi viena doma – censties padarīt muzeja krājumu un šo nozīmīgo vēstures posmu pēc iespējas pieejamu un saprotamu interesentiem, īpaši, jauniešiem un skolēniem, ko no jēdzieniem karš un bēgļu gaitas šķir trīs vai varbūt jau četras paaudzes, jo muzejs par vienu no savām misijām uzskata vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, jaunās paaudzes uzrunāšanu un mudināšanu domāt par pagātnē lēnām aizejošiem notikumiem, kas ietekmējuši gandrīz katras latviešu ģimenes likteni un gaitas, atstājot pēdas mūsu pieredzē, pasaules skatījumā un kultūras mantojumā.

Projekta norises vieta ar nolūku ir izraudzīta Rīgas centrā. Sadarbībā ar Free Riga biedrību radās iespēja to rīkot Kalēju ielā 57, Vecrīgā, kādas neapdzīvotas mājas 2. stāvā, kur ar jūnija sākumu var iepazīt un izdzīvot ikviens, kuru interesē šie mūsu vēstures notikumi un Latvieši pasaulē muzeja unikālais krājums. Muzejs īpaši gaida IIPasaules kara bēgļus un viņu radiniekus un pēctečus, kuri, apmeklējot izstādi un izlaušanās spēli, iespējams, redzēs savu ģimenes stāstu izstāstītu mūsdienīgā veidā. Tā būs iespēja veidot starppaaudžu sarunas par to, kas ir piedzīvots ģimenē, bēgot no Latvijas kara beigu posmā. Gaidīsim arī skolēnu grupas.

Projekta finansētāji: VKKF, PBLA (saistībā ar PBLA Kultūras fonda Pasaules latviešu kultūras konferenci š. g. 29. sept. – 1. okt., Cēsīs.)

Lai apmeklētu jauno izstādi un izlaušanās spēli, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr.: +371 2657 2789, vai rakstot uz: lapainfo@ gmail.com

Arta Savdona,
projekta vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

(Raksts pārpublicēts no muzeja „Latvieši pasaulē“ 2019. gada apkārtraksta)

* Escape Room ir izlaušanās spēle jeb šķēršļu gājiens, kas risinās slēgtās telpās. Dalībniekiem jārisina puzļi, mīklas, un stratēģiski uzdevumi, sekojot spēles saturiskajam sižetam, lai izkļūtu no telpas. Šo metodi izmanto daudzviet pasaulē, lai piesaistītu auditoriju, īpaši jauniešus, un liktu viņiem aktīvi darboties un interpretēt saņemto informāciju.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com