Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLB – 70

Melburnas Latviešu biedrības 70 darba gadu jubilejas sarīkojums

Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.
Daila Piksone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLB

No kreisās: Sofija Kirsanova, Konrads Olsevski (Konrad Olszewski) un Filips (Phillip) Guo. FOTO Markus Dragūns.

No kreisās: Eva Brennere, MLB priekšsēde Iveta Laine. FOTO Juris Ozols.

MLB priekšsēde Iveta Laine vada kopdziesmu „Daudz baltu dieniņu“. FOTO Jānis Roberts Dēliņš.

Šī gada 31. augustā, Melburnas Latviešu namā notika Melburnas Latviešu biedrības (MLB) 70 darba gadu jubilejas sarīkojums. To atklāja MLB priekšsēde Iveta Laine, sveicot sarīkojuma dalībniekus. Iveta īsi pastāstīja par MLB dibināšanu un galveno darbu.

Viņa stāstījumu sāka ar to, kā MLB tika dibināta: „Pirms 70 gadiem 12. jūnijā YMCA kuba telpās sanāca kopā 90 latviešu, lai dibinātu jaunu organizāciju Melburnā – Melburnas Latviešu Biedrību. Tas bija laiks, kad jauniebraukušajiem latviešiem Melburnā 2. Pasaules kara radīto bēgļu gaitu rezultātā bija degsme un vēlēšanas saglābāt savu latvisko būtību, savas tautas sen izkoptās tradīcijas un valodu. Latvijas nākotne nebija zināma un uz pasaulē izkaisīto latviešu pleciem gūlās atbildība neļaut komunismam izpostīt latvieša dvēseli, jo dzimtene tika atņemta.

Svešā vidē, svešos apstākļos bija jābūt īpaši apzinīgiem un saprātīgiem, lai veidojot savas organizācijas neietu pret jau pieņemtas dzīvesvietas, Austrālijas, likumiem un morālajiem uzskatiem. Tāpēc Melburnas Latviešu biedrības statūti tika īpaši uzmanīgi izstrādāti. Pirmie statūti noteica, ka biedrības mērķis ir pulcēt un vienot latviešus kulturālam, sabiedriskam un palīdzības darbam, uzturot dzīvas un izkopjot biedros mūsu latviešu kultūras vērtības un īpatnības, kā arī palīdzēt tuvāk izprast Austrāliju.“

Tālāk Iveta stāstīja, ka Biedrība iesaistīja jaunus biedrus, kuri veidoja dažādas nozares, pulciņus, skolas, bērnudārzu, kori, teātri, pat sporta kopu un tūristu kopu. Iveta stāstīja, ka tika rīkoti arī dažādi sarīkojumi – balles, lekcijas, Draudzīgā aicinājuma sarīkojums, Jāņu balle. Jāņu sarīkojums ir saglabājies pat līdz šodienai; nav gan vairs tik grandiozs, kā agrākos gados, kopā saistot vairākus simtus jāņubērnu, bet tomēr vēl notiek.

Interesants bija Ivetas stāstījums par MLB Piektdienas vakariem: „Šādā jubilejas reizē ir jāpiemin arī MLB rīkotie piektdienas vakari. Tie izvērtās par informatīviem vakariem, kuros tika izskatīti gan jautājumi, kā iekārtoties uz dzīvi Austrālijā, ar kādām grūtībām tautieši sastopas jaunajā zemē, tika runāts par to kas interesētu tautiešus, kā uzturēt latviešu valodu un kultūru, ka izklaidēties un izglītoties. Sarīkojumu apmeklētāju skaits sasniedza pāri par simts cilvēku, un jauki bija tas, ka tos apmeklēt bija iespēja ne tikai MLB biedriem, bet visiem tautiešiem, kuriem bija interese.

Tika runāts arī par citu nozaru dibināšanu, literatūru, gan jaunāko, gan arī publicēto, kas jauns mūzikas jomā vai zinātnes jomā.

Piektdienas vakari, kā tika atzīts, rakstot MLB 35 pastāvēšanas gadu grāmatā, bija vēsturiski visnozīmīgākie sarīkojumi MLB darbībā, jo tie ne tikai piesaistīja plašāku sabiedrību, bet bija ļoti vispusīgi un informatīvi.“

Noslēgumā Iveta pieminēja visus bijušos MLB vadītājus un pateicās visiem darbiniekiem par darbu, lai MLB varētu veiksmīgi pastāvēt visus šos gadus.

Tālāk bijusī MLB priekšsēde Eva Brennere pastāstīja par savu darbu MLB. Viņa sveica Melburnas Latviešu biedrību ar sasniegto 70 darba gados un novērtēja, ka MLB vēl veiksmīgi darbojas. Viņa turpinot teica, ka laika tecējumā ir daudz kas mainījies, bet biedrībai vēl ir liela nozīme Melburnas latviešu sabiedrības dzīvē. Noslēgumā Eva teica, ka Austrālijā pēdējā laikā ir dzirdēts teiciens vai aicinājums Meklējiet savas saknes, uzziniet, kas jūs esat, un viņa aicināja jauniešus meklēt un neaizmirst savas saknes, viņa vēlēja Saules mūžu Latvijai un viņas mazajam stariņam – Melburnas Latviešu biedrībai.

Tālāk MLB sekretārs pieteica apsveicējus un nolasīja visus rakstiskos apsveikumus. Liels paldies visiem apsveicējiem.

Sarīkojuma muzikālajā daļā uzstājās vijolniece Sofija Kirsanova, kopā ar pianistu Konradu Olsevski (Konrad Olszewski) un čellistu Filipu (Phillip) Guo. Priekšnesums bija ļoti pārdomāts un tehniski sarežģīts, bet izpildīts ar dziļām jūtām, mūzikas izpratni un vienreizēji skanīgi. Tika atskaņoti latviešu komponistu darbi, daži īpaši gatavoti MLB jubilejai. Muzikālā daļa skatītājus ļoti iepriecināja, un aplausi ilgi nerimās. Esam pateicīgi par tik skanīgu koncertu.

Noslēgumā, sekojot senai MLB tradīcijai sarīkojumu nobeigt ar kopdziesmu, Iveta aicināja visus nodziedāt dziesmu Šeit ir Latvija un tad pulcēties uz šampānieti un kliņģeri, kad kopīgi tika nodziedāta dziesma Daudz baltu dieniņu un vēlēts MLB vēl darboties ilgus gadus.

MLB valdes vārdā pateicamies visiem apmeklētājiem, laba vēlētājiem un māksliniekiem par jauko pēcpusdienu.

Daila Piksone
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com