Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


MLB 70 gadu atcere

Evas Brenneres uzruna MLB 70. gadadienas jubilejā

Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.
Eva Brennere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLB

Eva Brennere pēc uzrunas. FOTO Ilze Nāgela.

Nupat ar prieku un lepnumu noklausījāmies MLB (Melburnas Latviešu biedrības) valdes priekšsēdes Ivetas Laines uzrunu par MLB darbību 70 gados. Bībelē lasām, ka cilvēka mūžs ir 70 gadi. Cilvēces paaudzi mēra kā 30 gadus. Nu tad kopš MLB dibināšanas esam sasnieguši trešo paaudzi, un vēl pastāv un sekmīgi darbojas MLB, kā daļa no Austrālijas, īpaši – Melburnas latviešu sabiedrības, par ko tiešām varam būt lepni.

Saprotams, laika tecējumā lietas ir mainījušās.

MLB statūtu sastādītāji, tiešām, labi pārdomāja, kā tos veidot. Galvenais – jāsaglabā mūsu valoda un kultūra. Kaut arī cerējām, ka drīz varēsim atgriezties uz dzīvi mūsu dzimtajā zemē Latvijā, taču starplaikā būs jādzīvo jaunās mītnes zemes – Austrālijas apstākļos un prasībās. Austrālijas tā laika valdība pirmos baltiešu ieceļotājus apzīmēja kā The beautiful balts. Tajā laikā Austrālija uzņēma tikai ieceļotājus ar gaišu ādu un vēlams blondiem matiem un zilām acīm, un tur mēs labi iederējāmies.

Bet – no mums prasīja nekavējošu asimilāciju; mēs taču esot New Australians, nevis Australian Latvians.

Runāt latviski savā starpā, īpaši ar bērniem publiskā vietā, varēja sagādāt nepatikšanas, un nebija viegli tādos apstākļos bērnos ieaudzināt latvietību. Bet, ja vecāki savus bērnus attiecīgi iesaistīja MLB Daugavas skolā, skautu un gaidu kustībā un, pēc tā nodibināšanas, – bērnudārzā Daina, tad parasti izdevās tos izaudzināt par Austrālijas latviešiem, mūsu otro un trešo paaudzi mūsu latviešu sabiedrībā!

1951. gada martā MLB ierosinājumā tika dibināta Melburnas Latviešu organizāciju apvienība (MLOA). Bez MLB Melburnā arī pastāvēja citas latviešu organizācijas, un sabiedrība starp visām bija svarīga – īpaši nosakot datumus saviem sarīkojumiem, lai nesakristu vienā laikā, kam varētu būt negatīvs iespaids uz abām.

MLB ir izdevusi 2 grāmatas: pirmo par MLB 35 gadu darbību, ko sastādīja Hugo Misiņš un Mirdza Stilve; otro par MLB 50 gadu darbību (redakcijas kolēģija: Edgars Laķis, Sofija Eglīte, Mirdza Stilve un Dzintars Veide).

Tajās MLB darbība plaši aprakstīta. Informatīvie Piektdienas vakari, kur vadītāji mudināja apmeklētājus aktīvi iesaistīties īpaši MLB aktivitātēs, kā arī kā to apvienot ar pilnvērtīgu dzīvi Austrālijā.

Pēc neatkarības atgūšanas vairāk iepazināmies ar stāvokli un notikumiem Latvijā, un jautājums bija – vai pēc kādiem 40 Austrālijā nodzīvotiem gadiem būtu vēlams atgriezties uz dzīvi Latvijā. Galvenie ieteicēji – Eduards Silkalns, kas tagad ar ģimeni dzīvo Latvijā, un Valda Liepiņa – dzīvo Luksemburgā un tur strādā Latvijas labā.

1996. gadā Rīgā notika pirmā Pasaules Latviešu biedrību konference. Piedalījās latviešu biedrību pārstāvji no Eiropas valstīm, no Amerikas, Kanādas, Austrālijas, pat no Krievijas un Brazīlijas. Pārstāvēju MLB, un esam arī piedalījušies vairākās, kas sekoja. Esam izkaisīti pa visu pasauli, bet Latvija paliek mūsu dzimtā zeme, un latvietība jāturpina uzturēt.

Ko vēl MLB dara?

Nu jau kādus 25 gadus MLB Daugavas skola sniedz Mātes dienas sarīkojumu Latviešu ciemā, kur dažam labam skolas audzēknim dzīvo vecvecāki. Šo jauko tradīciju uzsāka tā laika skolas pārzinis Vilis Padoms.

Ciema ļaudīm tas sagādā ļoti lielu prieku – ir tiešām bauda vērot, kā skolēni dzied, deklamē, dejo, stāsta par sevi un savu ģimeni un skolas gaitām. Beigās māmiņām un vecmāmiņām pasniedz skaistus ziedus. Kam iznāk, ir arī prieks vērot MLB bērnudārza Daina jaunos bērniņus dziedam, dejojam, ejot rotaļās. Reizēm bērni jau tur un arī Daugavas skolā sadraudzējas un paliek draugi uz mūžu.

MLB bibliotēka ar milzīgo grāmatu krājumu, kur galvenais bibliotekārs bija Lilija Dunsdorfa, tad Olga Siliņa ar daudzajiem palīgiem. Savā laikā daudz grāmatu, īpaši dubulteksemplārus, nosūtīja uz Latviju – Misiņa bibliotēkai Rīgā un skolu bibliotēkām lauku pilsētiņās.

No sarīkojumiem, kas turpinās vēl šodien, noteikti jāpiemin Jāņi. Savā laikā bija tik daudz apmeklētāju, ka Latviešu nama Lielajā zālē bija jāliek galdi uz skatuves!

Priekšnesumus vīru ansamblis Kursa – Bruno Birznieka vadībā, nobeidza ar Čikāgas Piecīšu Jāņu dziesmu, kur pēdējo pantiņu atkārtoja, publikai dziedot līdzi:

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņugunis degs.
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.
Citu gadu gaidīsi,
Kad Jānītis atkal nāks,
Tā, lai mūsu bērnu bērni
Vienmēr līgo dziesmas māk.

Zāle bija skaisti izdekorēta, kaut Melburnā jūnija mēnesī nav viegli dabūt ozolu zarus ar zaļām lapām, bet tomēr zinām, kur var atrast; viena vieta ir Box Hill kapsēta, no kurienes vēl tagad tos dabūjam. Jāņugunis un citas dekorācijas parasti sagādāja Edgars Laķis; viņš arī gatavoja MLB sarīkojumu plakātus. Cik zinu, kopskaitā to bija 97; paldies Edgaram par lielo darbu biedrības labā!

MLB koris Rota vairs nedarbojas, bet tā vietā mums ir koris Daina, kas nupat atzīmēja 35 gadu darbību, un vīru koris Veseris, gan ne MLB paspārnē, bet darbojas!

Ja gribētu visu MLB darbību pieminēt, tad es te vēl stāvētu vairākas stundas. Ja interese ir, palasiet biedrības grāmatas; šeit namā, MLB bibliotēkā, varat tās aizņemties.

Sakari ar Latviju tagad ir ciešāki. Labs skaists Austrālijas latviešu piedalās Dziesmu un deju svētkos gan kā dalībnieki tautas dejās un koros, gan kā skatītāji. Savā laikā mūsu pašu MLB Rotas kora diriģents Viktors Bendrups piedalījās kā diriģents.

Cik zinu, MLB valdē ir locekļi no trim paaudzēm, un tas ir labi. Tas dod iespēju labāk izprast visas latviešu sabiedrības uzskatus un vajadzības. Paldies valdes priekšsēdei Ivetai Lainei un valdes locekļiem; paldies nozaru un sekciju vadītājiem, visiem palīgiem par lielo, paveikto darbu; paldies MLB biedriem un atbalstītājiem.

Tagadējās sabiedrības uzsaukums ir – Meklējiet savas saknes, uzziniet, kas jūs esat! Tas arī mums – īpaši jaunatnei, ir mudinājums iedziļināties savas ģimenes un senču vēsturē.

Kaut arī esam izkaisīti pa visu pasauli, tomēr paturēsim prātā, ka esam viena tauta ar vienādu mērķi – saglabāt un kopt mūsu latviešu valodu un kultūru.

MLB ir sekmīgi darbojusies 70 gadus. Tā ir būvēta uz drošiem pamatiem un, ja piestrādāsim, pastāvēs.

Pastāv taču iespēja, ka mūs nākošās paaudzes darbu turpinās un ar Dieva palīgu varēs atzīmēt MLB simtgadi. Lai izdodas!

Saules mūžu Latvijai un kā tās stariņam – Melburnas Latviešu biedrībai!

Paldies par uzmanību.

Eva Brennere
2019. gada 31. augustā,
Melburnas Latviešu namāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com