Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Cesvaines vidusskolai 100 (3)

Cesvaines vidusskolas direktori 1919–2019

Laikraksts Latvietis Nr. 558, 2019. g. 18. sept.
Daiga Matroze -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Cesvaines pils. FOTO Sanita Dāboliņa.

Skolotāju kolektīvs 1950. gadā; direktore – Marta Grīnberga. FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.

Skolotāju kolektīvs 70. gadu sākumā; direktors – Arturs Vičs.
1. rindā no kreisās: Aivars Indrikovs, Jūsma Linde, Anna Kušķe, Arturs Vičs, Māra Briede (Augule), Antoņina Lukste, XX, Erika Zimule;
2. rindā no kreisās: XX; Viktorija Sokolova, Velta Viča, Ruta Šēnberga, Ruta Rutka, Zenta Šulce, XX, Aina Vediga, XX, XX;
3. rindā no kreisās: Vitālijs Ancāns, Aina Ruņģe, Valija Grigorjeva (Ezeriņa), Valda Grigule, Leons Bauers, Štungerts Alams, XX, Vilfrīds Kanaviņš, Harijs Šulcs.
FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.

Skolotāju kolektīvs 1983. gadā; direktors – Vilfrīds Kanaviņš.
1. rindā no kreisās: Mirdza Bērziņa, Jūsma Linde, Lilija Kanaviņa, Vilfrīds Kanaviņš, Valija Vahere, Brigita Fjodorova;
2. rindā no kreisās: Inese Āre, Valija Poļaka (aiz muguras), Māra Vīcupe, Ārija Liepiņa, Velta Viča, Marija Mičule, Tāle Greine, Valda Sabule, Ilga Holste, Ingrīda Kozule;
3. rindā no kreisās: Jānis Stočka, Staņislavs Daugulis, Anna Kušķe, Māra Dzirkale, Silvija Rimša, Ausma Audže, Jānis Kārkliņš.
FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.

Cesvaines vidusskolu pirmajā pēckara periodā, 1945. gadā, ļoti īsu laiku vada direktors Kārlis Putniņš. Cesvaines vidusskolai ļoti grūts un pārbaudījumu pilns laiks, bet skola turpina pastāvēt.

Tālāk skolas vadību pārņem direktore Marta Grīnberga (1945 – 1950). Pēckara periods ir grūts, un viņa ir uzņēmīga, neatlaidīga cīnītāja. 1950. gadā skolēni Elmārs Kuba, Laimonis Bruģis, Tālivaldis Ukermarks, Jānis Vīgants pils tornī uzvelk sarkanbaltsarkano karogu, un direktore un vairāki skolotāji tiek atlaisti. Skolā tajā laikā strādā Georgs Kube, Hortenzija Kārkliņa, Velta Ruņģe, Aina Rudzroga, Vera Stimbāne u. c.

Marija Kronberga bija Cesvaines vidusskolas direktora vietas izpildītāja 1950. gadā, bet pirms tam, pēckara laikā, bija direktora vietniece mācību darbā. Ilgus gadus mācīja vēsturi; pedagoģe ar labu izglītību, zināšanām, kuras vienmēr papildināja. Labi pārzināja krievu, vācu, franču, angļu valodu. Aktīvi piedalījās teātra izrādēs gan kā aktrise, gan režisore.

Igors Danilāns bija Cesvaines vidusskolas direktors no 1950. gada līdz 1952. gadam. Mācīja ģeogrāfiju, vēlākajos gados bija Latvijas Universitātes profesors, habilitētais ģeoloģijas doktors (Dr. habil. geol.), Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.

Antons Zazerskis Cesvaines vidusskolu vada no 1952. gada līdz 1955. gadam. Antona Zazerska laikā skolā valda stingra disciplīna. Vidusskolā šajā laikā mācās vairāk nekā 400 skolēnu, darbojas arī vakarskola, skolai ir internāts. Šajā laikā skolā strādā Štungerts Alams, Ludmila Bane, Ruta Rutka, Harijs un Zenta Šulci, Arturs Vičs, Aina Rudzroga, Viktorija Sokolova, Jūsma Šēnberga, Venjamina Zazerska, Ērika Zimule, Marija Kronberga u. c. Ļoti aktīvi darbojas skolotājs Harijs Šulcs – viņa vadītie kori vienmēr ir augstā līmenī. Skolā darbojas dramatiskais kolektīvs, regulāri tiek iestudētas teātra izrādes, un aktieru pulkā ir gan direktors, gan skolotāji. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sportam, arī skolotājiem ir sava basketbola un volejbola komanda. Notiek fizkultūriešu vakari, vienmēr cieņā ir akrobātika, kur ar labi sagatavotām piramīdām īpaši izceļas zēni. Šajos gados arī pati skola (pils) tiek remontēta, cik nu iespējams. Tiek atjaunota zāles parketa grīda, remontēts lielais kamīns.

Direktors Vladimirs Balodis Cesvaines vidusskolu vada 1955. gadā. Viņš ir ļoti vienkāršs, sirsnīgs, iejūtīgs, cilvēcīgs, viņam piemīt izcilas organizatora spējas, viņš ļoti bieži cenšas iejusties skolēna lomā. Šajā laikā tiek iekārtots stadions. Talkā piedalās visi skolotāji, un galvenais talku iniciators ir pats direktors.

Georgs Kube vada Cesvaines vidusskolu 1955. – 1956. gadā. Iepriekš vairākus gadus strādājis par direktora vietnieku mācību darbā.

No 1956. gada līdz 1960. gadam Cesvaines vidusskolas direktors ir Antons Indāns. Skolā pastāv ne vien latviešu klases, bet arī klases ar krievu mācību valodu. Direktors lielu uzmanību pievērš sekmju un pedagoģiskā darba uzlabošanai un pilnveidošanai. Cesvaines vidusskolā mācās daudz skolēnu no apkārtējiem kaimiņu pagastiem, un ap 100 skolēnu tolaik dzīvo skolas internātā.

Ilgus gadus (1960 – 1974) Cesvaines vidusskolu vada direktors Arturs Vičs. Izcila, inteliģenta, zinoša personība, kas ikvienā cilvēkā izraisa tikai pozitīvas emocijas – uzticību, stabilitāti, nopietnību un cerību. „Skola – tas tik bija kaut kas! Tik ļoti liels lepnums pārņēma ikvienu, kas bija ar to saistīts. Atvērt lielās, smagās pils durvis – tas vien jau bija liels gods. Skolā valdīja liela kārtība, un visām lietām bija jānotiek pēc tās. Starpbrīdī klasē palika tikai dežurants, pārējie bērni lēnā solī pastaigājās pa lielo gaiteni, ejot pa apli dežurantu un dežūrskolotāju uzraudzībā. Pārkāpt noteikto kārtību bija neiespējami,“ stāsta Ingrīda Evardsone, atceroties to laiku skolā. Ļoti daudziem Cesvaines vidusskolas absolventiem atmiņā kā izcils skolotāja paraugs ir ķīmijas skolotāja Jūsma Linde. Izcila skolotāja, kura savās prasībās, uzvedībā un attieksmē pret skolēniem bija tik ļoti smalka, ka nevienam pat neienāca prātā, ka ķīmijā varētu ko nezināt. Viss skolotājas pedagoģiskā darba mūžs ir uzticīgi veltīts Cesvaines vidusskolai un tās skolēniem.

No 1975. gada līdz 1983. gadam Cesvaines vidusskolas direktors ir Jānis Kuciņš, kurš kolēģiem un skolēniem atmiņā palicis kā cilvēcisks, patiesi atsaucīgs, draudzīgs, pašos pamatos ļoti vienkāršs, bet vienlaikus stingrs un prasīgs.

1983./84. mācību gadā skolu vada Vilfrīds Kanaviņš, kurš kopš 1955. gada strādā Cesvaines vidusskolā par skolotāju. Atmiņās par savu mūža darbu Cesvaines vidusskolā Vilfrīds Kanaviņš raksta: „Laimīgākie, darbīgākie un skaistākie dzīves gadi atdoti Cesvainei, kurai pieder mana sirds un dvēsele. Tiku mācījis un audzinājis trīs cesvainiešu paaudzes, kā arī darbojies par pils gidu, mudinot apmeklētājus iemīlēt jauko Cesvaines dabu, tās vēsturi un darbīgos cesvainiešus.“

No 1984. gada līdz 1990. gadam Cesvaines vidusskolas direktors ir Jānis Stočka. Direktora Jāņa Stočkas laikā pilī tiek veikti vairāki remontdarbi, nomainīta daļa jumta. Tiek turpināta mācību kabinetu izveide un iekārtošana. Šajā laikā notiek arī pāreja uz piecu mācību dienu nedēļu un 40 minūšu ilgu mācību stundas laiku.

No 1990. gada līdz 2003. gadam Cesvaines vidusskolu enerģiski vada direktors Aloizs Spridzāns. Kopīgi ar savu skolotāju komandu viņš ļoti daudz enerģijas, rūpju un darba iegulda Cesvaines pils (vidusskolas) uzturēšanā un atjaunošanā, ievērojot vēl papildu atbildību par to, ka Cesvaines pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 2002. gada 5. decembra rītā ugunsgrēks Cesvaines pilī Cesvaines vidusskolai un tās 500 skolēniem un vienlīdz arī Cesvaines pašvaldībai un visai sabiedrībai atnāk ar ļoti smagu pārbaudījumu. Kā rīkoties tālāk un nodrošināt Cesvaines vidusskolas darbību? Tiek pieņemts lēmums par jaunas vidusskolas būvniecību.

Kopš 2003. gada Cesvaines vidusskolu vada Cesvaines vidusskolas absolvents Didzis Baunis. 2007. gadā 1. septembris tiek sagaidīts jaunajā, gaišajā, modernajā vidusskolas ēkā.

Arī Cesvaines pils lēnām atdzimst un noteikti nākotnē kalpos vēlējumam, ko 1919. gadā pauž Vilhelms Vulfs: lai šī ēka vienmēr kalpotu tikai kulturāliem mērķiem – izglītībai, mūzikai un mākslai.

Kur seši ceļi pakalnā tiekas, lai parunātos,
Kur pils torņi virs mākoņiem debešos kāpj,
Lai gaismu sveiktu,
Kur vizbuļi zili parku izrotā, bet pilskalns mierīgi snauž,
Tur – Cesvaine.
Senā un mūžīgi jaunā.

Tāle Greine,
bijusī Cesvaines vidusskolas skolotāja

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste

Rakstā izmantoti materiāli un fotogrāfijas no Cesvaines muzeja arhīvaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com