Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kanberas latviešu saimes Lielā diena

Biedrībai – 70 un tautas deju kopai „Sprigulītis“ – 65

Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.
Skaidrīte Dariusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kanberas Latviešu biedrības un „Sprigulīšu“ svētku viesi. FOTO Pēteris Grigulis.

Tautas deju vadītāji svinībās. No kreisās: Maija Drēziņa – „Ritenītis“, Tomas Volšs (Walsh) – „Sprigulītis“, Naomi Vitersa (Withers) – „Piektais ritenis“, Iveta Rone un Sarma Strazda – „Jautrais pāris“. FOTO Pēteris Grigulis.

LAAJ valdes priekšsēdis Jānis Grauds pasniedz LAAJ Atzinības rakstu. No kreisās: LAAJ valdes priekšsēdis Jānis Grauds, „Sprigulīšu“ vadītājs Tomas Volšs (Walsh) un Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks Juris Jakovics. FOTO Pēteris Grigulis.

„Sprigulītis“ dejo. FOTO Pēteris Grigulis.

Dejotāju saime dejā. FOTO Pēteris Grigulis.

Šī gada 21. septembrī Austriešu kluba telpās Mosonā (Mawson) tika svinētas Kanberas Latviešu biedrības 70 gadu un Kanberas latviešu tautu dejas kopas Sprigulītis – 65 gadu darbības atceres.

Kanberas aktīvo latviešu skaits ir ļoti sarucis, bet tomēr bija ļoti liels prieks skatīt lielo apmeklētāju pulku (aptuveni 200) šajās svinībās. Viņu vidū bija biedrības garo gadu atbalstītāji, un Sprigulīšu saimes – nu jau trīs paaudžu bijušie dejotāji un atbalstītāji. Viesu pulkā bija arī draugi, dejotāji un atbalstītāji no Sidnejas un Melburnas.

Svētkus ievadīja svinību norises vadītāja Maruta Volša (Walsh), sveicot klātesošos.

KLB priekšnieks Juris Jakovics īsi pastāstīja biedrības vēsturi un pēdējos darbības gados rīkotās atceres – Latvijas Simtgadi un Baltijas ceļu.

Sprigulīšu vadītājs Tomas Volšs (Walsh) pateicās Sprigulīša dibinātāju saimei un viņu atbalstam vēl līdz šai dienai. Viņš pateicās Sidnejas deju kopai Jautrais pāris par draudzību un sadejošanos (kopš 1955. gada), kas vaiņagojās ar unikālo Saules jostu. Viņš pateicās Melburnas deju kopām Piektais ritenis un Ritenītis par viņu klātbūtni svētkos.

LAAJ priekšsēdis Jānis Grauds sveica un pasniedza abām – Kanberas Latviešu biedrībai (Juris Jakovics), un Kanberas latviešu tautas deju kopai Sprigulītis (Tomas Volšs) LAAJ Atzinības rakstus par darbošanos latvietībā.

Apsveicēju pulkā bija Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieks Jānis Čečiņš, sava laika bijušais KLB priekšnieks Andrejs Bobets, kā arī Kanberas DV nodaļas valdes un Kanberas latviešu ev.lut. draudzes vārdā – Inta Skrīvere.

Ar puķēm no dejotāju saimes Sprigulīšus un Sprigulīšu dibinātāju un bijušo vadītāju (60 gadus) Skaidrīti Dariusu sveica Iveta Rone un Sarma Strazda (Sidneja) un Naomi Vitersa (Withers) (Melburna), kā arī šodienas Sprigulīšu kopa, bet ar koka rungu, atmiņās no Saules jostas – Linda Graudiņa (Melburna).

Izsakot pateicību, ar ziediem Sprigulīši godināja savu dibinātāju saimi – Vitu Eversoni, Intu Skrīveri, Skaidrīti Dariusu, Tāli Burkevicu un Juri Skuju.

KLB ar ziediem pateicās Andrejam Grigulim par viņa 30 gadu darbošanos KLB valdē.

Rakstiski apsveikumi bija: Sprigulīšiem – Zinta Volša (Walsh), pieminot savu skaisto laiku Sprigulīša dejas solī; biedrībai – Iveta Laine, Melburnas latviešu biedrības priekšsēde, un Ināra Graudiņa – Latvijas Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā.

Nākamā vakara daļa piederēja tautas dejai.

Turpat stundu garā dejojumā piedalījās Sidnejas Jautrais pāris (vadītāja Iveta Rone), Melburnas Piektais ritenis – vadītāja Naomi Vitersa, Ritenītis – Maijas Drēziņas vadībā un Kanberas Sprigulītis – vadītājs Tomas Volšs.

Bija prieks skatoties dejas, vieglo soli un dejotāju prieku, deju dejojot. Jāpiemin arī mazie dejotāji, kas ļoti nopietni dejoja Tūdaliņ, Tāgadiņ.

Deju noslēgumā vakara vadība ar puķēm pateicās deju kopu vadītājiem par skaisto sniegumu.

Sekoja vakariņas. Dace un Peter De Dekker bija rotājuši vakariņu telpu – uz galdiem grezns puķu sakārtojums, bet telpas malās attēli no garo gadu darbības.

Noslēgumā – Danču vakars Tomasa Volša un jauniešu vadībā.

Mūziķu – Aija Dragūna, Maija Drēziņa, Ronans Larmanis, Kaspars Moore un Kaspars Švolmanis – raitā muzicēšana mudināja ikvienu, jaunu un vecu, mesties dejas solī. Un dancis pēc danča, gan Mugurdancis, gan Palēciena deja vijās ar citām. Dejas telpa bija pilna ar dejotājiem, maziem, jauniem un veciem.

Pienāca pusnakts, un Lielā diena bija beigusies. Kā var pāris vārdos pateikt tik garu gadu paveikto, sasniegto un sapņoto.

Vecie devās mājup atmiņās, bet jaunie ar priecīgi pavadītu dienu.

Atceres noskaņa bija skaisti attēlota Daces De Dekker zīmētajā un puķu rotājumā iespraustajā kartē: Kartes vienā pusē Latvijas kontūra, Rīgas panorāma, uz kartes otras puses – Latvijas kontūra un Sprigulīšu ķenguru pāris, dejodams ceļā uz Latviju.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com