Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Prieks kopā mācīties,“ secina MLB Daugavas skolas pārzinis

Intervija ar Aldi Sveili – MLB Daugavas skolas pārzini

Laikraksts Latvietis Nr. 565, 2019. g. 7. nov.
Iveta Samule -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola_2v

Aldis Sveilis. FOTO Ingus Sveilis.

Melburnā varam būt lepni par Daugavas skolas darbību. Saprotu, ka skolu dibināja 1950. gadā un nākamajā gadā atzīmēsim 70 tās pastāvēšanas gadus. Arī saprotu, ka šī gada decembrī Tu, Aldi, izbeigsi darbību kā pārzinis, un ka skola meklē jaunu šī amata pildītāju.

Cik ilgi Tu esi bijis Daugavas skolā pārzinis?

Aldi Sveilis: Esmu bijis skolas pārzinis 3 gadus. Iesāku mācīt skolā 2013. gadā un 2017. gadā uzņemos arī pārziņa lomu.

Ko Tu vari pastāstīt par Daugavas skolu?

Aldi Sveilis: Skolas devīze ir Prieks kopā mācīties! Melburnas Latviešu biedrības (MLB) Daugavas skolu apmeklē 35 bērni. Jaunākie ir četrgadīgi, kuri ir bērnudārzā, vecākie ir trīspadsmit gadīgi, kuri apmeklē 8. klasi. Mācam bērniem latviešu valodu un arī vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru, ticības mācību, dziedāšanu un tautas dejas. Skola notiek sestdienās no plkst. 11.30 līdz plkst. 15.30.

Kas ir skolas darbības mērķis?

Aldi Sveilis: Daugavas skolas galvenais mērķis ir gādāt, lai bērniem ir iespēja attīstīt savas rakstiskās un mutiskās latviešu valodas prasmes. Skola arī sniedz iespējas uzzināt par savu latvisko mantojumu.

Līdzās attīstām bērniem latvisko identitāti un sajūtu, ka viņi ir daļa no latviešu saimes. Šo veicot, bērni spēj labāk latviski sarunāties ar saviem radiem, var piedalīties dažādos latviešu pasākumos, apmeklēt latviešu vidusskolu, ņemt dalību Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, piedalīties Sveika, Latvija, dejot latviešu tautas deju grupās, dziedāt koros, piedalīties teātrī un daudz ko citu. Skolā lepojamies, ka nodrošinām latviešu sabiedrības nākotni Austrālijā.

Kādas ir pārziņa atbildības?

Aldi Sveilis: Galvenā atbildība ir mācīšanas koordinācija, lai ir mācību viela, skolotāji, kas to pasniedz, un skolēniem ir jauka vide mācīties. Daudz palīdzību pārzinim sniedz skolotāji, kuri ir zinīgi, apbrīnojami un jauki. Tālāk, kaut pārzinim ir atbildība par skolotājiem un skolēnu mācīšanu, visu skolu vada skolas padome. Skolas padomē darbojās ne tikai skolēnu vecāki, bet arī skolotāju pārstāve, MLV pārstāvis un arī pārzinis. Padome čakli strādā un gadā par skolas finansēm, bērnu aprūpi un daudz ko citu, lai sekmīgi izpildītu skolas mērķus.

Kurš būtu piemērots pārziņu amatam?

Aldi Sveilis: Galvenais, pārzinim ir jābūt prieks strādāt ar bērniem un sadarboties ar skolas saimi. Ir arī jābūt sajūsminātam par latviešu valodas un kultūras apgūšanu. Nav pedagoga izglītības un profesionālās kvalifikācijas vajadzīgas. Galvenais, pieprasām sajūsmu un velmi veidot iespēju bērniem gūt latviešu valodas un kultūras bagātību!

Kā var pieteikties MLB Daugavas skolas pārziņa amatam?

Aldi Sveilis: Pieteikties ir ļoti vienkārši; ir tikai jāsazinās ar mani, zvanot pa tālr. 0428 347 401, vai rakstot: aldis@daugavasskola.com.au. Es izskaidrošu tuvāk, ko sagaida no pārziņa, kā arī varu atbildēt citus jautājumus.

Kāds atbalsts tiks sniegts jaunam pārzinim/ei ?

Aldi Sveilis: Sākumā es varēšu sniegt informāciju par to kas jādara. Atbalstu un palīdzību arī sniegs gan skolotāji, gan arī skolas padome. Pārzinim arī sastādīta rokas grāmata.

Kad skola iesāks 2020. mācības gadu?

Aldi Sveilis: Daugavas skola 2020. mācības gadu iesāks sestdien, 1. februārī. Pirms tam būs skolotāju sanāksme, kur sanāk kopā un sagatavojas mācību gadam.

Kā Tu novērtē laiku, kad biji Daugavas skolas pārzinis?

Aldi Sveilis: Esmu ļoti baudījis savu laiku Daugavas skolā. Katru skolas dienu esmu priecājies par skolotāju sajūsmu mācīt un novērot bērnu attīstību valodas prasmē un citās spējās. Kopsavilkumā varu apliecināt, ka ir tiešām bijis: Prieks kopā mācīties!

Iveta Samule
Sagatavoja interviju laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com