Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Gaisma mūsu brīvībai

„Pievieno savu gaismu!“

Laikraksts Latvietis Nr. 566, 2019. g. 15. nov.
Valdis Zatlers -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Gaisma

Izcelt un atvērt mūsu brīvības simbolu ar gaismu – šāda ideja ir vienojusi iniciatīvas grupu, kas pēc savas ierosmes uzsākusi darbu pie Brīvības pieminekļa izgaismošanas. Jā, Brīvības piemineklis ir mantojums, pie kura atgriezties ar jaunām domām un darbiem, aktualizējot tautai kopīgās nacionālās vērtības. Tas ir apliecinājums mums pašiem, ka šādas vērtības nav vēsturiski sastingušas, bet var attīstīties, lai ietu līdzi laikam un uzrunātu ikvienu no mums kopējo vērtību valodā.

Mūsdienās gaismu tehnoloģijas ir ievērojami pilnveidojušās un kļuvušas par patstāvīgu mākslinieciskās izteiksmes līdzekli. Gaisma var izcelt un atvērt latviešu tēlnieka Kārļa Zāles veidotajā Brīvības piemineklī ietvertās tēlnieciskās vērtības gan to kopumā, gan atsevišķos fragmentos, lai diennakts tumšajā laikā, kura Latvijā ir krietni daudz, izgaismotu vienu no Latvijas nacionālajiem simboliem. Turklāt primārais mērķis ir nevis radīt jaunu pieminekļa simbolisko slāni, bet ar gaismas palīdzību izcelt tā esošās kultūrvēsturiskās vērtības.

Lai īstenotu šo ieceri, 2018. gada rudenī tika dibināts Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds. Fonda misija – organizēt Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta izstrādi, saskaņošanu un īstenošanu.

Konceptuāli projektu paredzēts īstenot trīs līmeņos: ikdienas apgaismojums izgaismos pieminekli diennakts tumšajā laikā; svētku apgaismojums izgaismos pieminekli un tā laukumu valsts svētkos un citos svinīgos gadījumos, savukārt īpašais apgaismojums iecerēts kā gaismas mākslas darbs, ko īpašās svētku reizēs realizēs ar jaunākajām apgaismojuma tehnoloģijām.

Brīvības piemineklis atšķirībā no tādiem nacionāliem simboliem kā Latvijas karogs vai himna nav minēts Satversmē vai citos konstitucionāli nozīmīgos likumos. Vienlaikus nav šaubu, ka Brīvības piemineklis ir fundamentāls nacionālais simbols, kurš izšķirīgos vēstures posmos ir vienojis Latvijas tautu un atgādinājis par Latvijas valsts ideju.

Kopš šī gada aprīļa Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds ir uzsācis savu darbību publiski un vāc ziedojumus, lai īstenotu pieminekļa izgaismošanu. Lai atvieglotu ziedojumu vākšanu, fonds ir oficiāli ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nodrošinot iespēju ziedotājiem saņemt nodokļu atvieglojumus.

Vēsturiski Brīvības piemineklis ir bijis saistīts ar vairākām tautas ziedošanas akcijām. 1927. gadā tika uzsākta ziedojumu vākšana Brīvības pieminekļa izveidei, kuras ietvaros pavisam tika saziedoti apmēram 3 miljoni latu. 1998. gadā tika veikta ziedojumu vākšana Brīvības pieminekļa restaurācijai, bet tagad ar akciju Gaisma mūsu brīvībai tiek vākti ziedojumi pieminekļa izgaismošanai.

Katrs ziedojums ir arī personīga saikne ar mūsu Brīvības simbolu un apliecinājums tam, ka tautas kopīgās vērtības sakņojas ikviena ziedotāja personiskajās vērtībās. Ja iecere īstenota ar kopīgiem spēkiem, veidojas daudz personīgāka attieksme pret panākto rezultātu. Tā ir apjausma, ka sasniegtais nav nokritis no gaisa vai iegūts kā citu dota dāvana, bet radīts ar pašu spēkiem un pūliņiem.

Projekta īstenošanas nolūkos Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds ir noslēdzis trīspusēju sadarbības līgumu ar pieminekļa juridisko valdītāju – Rīgas pieminekļu aģentūru un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Rīgas pieminekļu aģentūrai ir uzticēts veikt būvdarbu realizāciju, bet Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei – vispārējo projekta uzraudzību kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.

Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta pirmā posma ietvaros pirmo reizi vēsturē jau ir veikta pieminekļa fotometriskā uzmērīšana un izveidots pieminekļa 3D modelis. Šī modeļa izveide ne tikai ir pamats turpmākajam darbam pie izgaismojuma ieceres izstrādes, bet arī nodrošina augstas precizitātes pieminekļa modeļa atveidi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas interesēs.

Izgaismojuma modeļa izstrādē ir iesaistīts starptautisku atzinību ieguvušais latviešu jaunais talants – arhitekts Austris Mailītis, gaismu mākslinieks un gaismu iekārtu inženieris Normunds Bļasāns, kā arī gaismu un videoprojekciju mākslinieks Māris Kalve. Fonda organizatorisko vadību ir uzņēmies Valdis Zatlers, Pēteris Cielavs un Sandis Bērtaitis, bet fonda uzraudzību īsteno Rūta Dimanta, Raimonds Graube un Kristīne Saulīte.

Fonda vadība un padome darbojas brīvprātīgi un tās galvenais uzdevums ir organizēt fonda ikdienas darbu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā brivibaspiemineklis.lv [1].

Savukārt Brīvības pieminekļa izgaismošanu ikviens aicināts atbalstīt ar ziedojumu bankas pārskaitījuma veidā (LV18HABA0551045933364, saņēmējs – Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds), Ziedot.lv mājaslapā, vai zvanot uz ziedojumu tālruni 9006 7006 (maksa par zvanu 1,42 euro).

Pievieno savu gaismu!

Valdis Zatlers,
Valsts prezidents no 2007. gada līdz 2011. gadam, ārsts traumatologs ortopēds. Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieris.
Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda valdes vadītājs

[1] http://brivibaspiemineklis.lvAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com