Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā pilnsapulce

Nodaļas valdi apstiprina līdzšinējā sastāvā

Laikraksts Latvietis Nr. 566, 2019. g. 15. nov.
Ilga Niradija -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Ināra Sīkā apsveic DV priekšnieku Gunāru Spodri viņa 80. dzimšanas dienā. FOTO no Ināras Sīkās personīgā arhīva.

Pilnsapulce notika šogad, 2019. g 5. oktobrī, DV namā, Benkstaunā. Par sapulces vadītāju izraudzīja Juri Liepiņu, par protokolētāju Gundegu Zariņu. Iepriekšējo protokolu pieņēma bez grozījumiem. Valdes priekšsēde Ināra Sīkā sniedza plašu pārskatu par aizgājušā gada nodaļas darbību. Valde ir centusies iespēju robežās atzīmēt DV tradicionālās atceres dienas, kā arī turpināt sadraudzības pēcpusdienu katra mēneša pirmajā sestdienā, pasniedzot pusdienas. Katru piektdienas pēcpusdienu namā notiek novusa spēles. Neskatoties uz Sidnejas lielajiem attālumiem, ir apciemoti slimnieki un vecie ļaudis mājā, slimnīcā, veco ļaužu aprūpes namā. Šo grūto pienākumu ir uzņēmusies G. Zariņa. Ir izvesta gadskārtējā DV Austrālijas valdes ziedojumu akcija. Ņemot vērā, ka daļa no īpašuma ir izīrēta YACAH, Your Age Care At Home, arī otrā māja ir izremontēta. Galvenajā ēkā ir paveikti vairāki remonti un uzlabojumi.

Janvārī namā naktsmājas bija deviņiem viesiem no Latvijas – vīru kora Gaudeamus un deju kopas Rotaļa dalībniekiem. Regulāri to izmanto viens Rietumsidnejas Universitātes mācībspēks no Melburnas, dažreiz arī kāds mūsu tautietis, kam vajag naktsmāju. Februārī DV namā notika Baibas Haringtonas (Harrington) organizētā grāmatu pakošana sūtīšanai uz Latviju. DV Sidnejas nodaļa nosūtīja kā ziedojumu 42 kastes uz norādītām vietām. Kopā ar privātiem sūtījumiem 98 kastes tika pārvestas uz Adelaidi tālākam ceļam ar tilpni uz Latviju.

Latvijā finansiāli atbalstītas dažādas institūcijas: daudzbērnu/audžu ģimeņu biedrība, Vīriešu veselības centrs, Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nams, DV Latvijā Slokas ielas īpašuma remonta projekts, zāļu apgāde bijušajiem leģionāriem.

Austrālijā atbalsts sniegts Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas skolai, projektam Sveika, Latvija, Sidnejas jauniešiem Latvijas 100 gades ietvaros, Kultūras dienām Adelaidē.

Nobeigumā Valdes priekšsēde pateicās visiem DV Sidnejas nodaļas biedriem un labvēļiem, kas ar darbu, ziedojumiem vai citādi atbalstījuši DV organizācijas mērķus un pasākumus.

Kasieris Roms Senkēvičs norādīja, ka nodaļas finansiālie pārskati ir izsniegti visiem klātesošiem.

Galvenie ienākumi ir no noguldījumiem (%), īres maksas un CBA akciju augļiem (dividends). Nodaļas valde ir saimniekojusi budžeta ietvaros. $28 614 zaudējums segts no rezerves fonda.

Sapulces vadītājs nolasīja Toma Veidnera revīzijas ziņojumu par 2017./18. finansiālo gadu, apstiprinot, ka visi ieraksti atbilst attaisnojošiem dokumentiem. Dace Bogdanoviča sniedza revīzijas ziņojumu par gadskārtējās DVAV ziedojumu vākšanas akciju. Klātesošie visus ziņojumus pieņēma vienbalsīgi. Arī pret nākamā gada budžetu nebija iebildumi: ienākumi S 60 900, izdevumi $ 99 660 (ieskaitot $ 47 000 dažādi ziedojumi), iztrūkums $ 38 760 tiks segts no rezerves fonda.

Tā kā nebija iesniegts neviens pieteikums valdes amatiem, tad nodaļas valdi apstiprināja līdzšinējā sastāvā: valdes priekšsēde Ināra Sīkā, valdes locekļi: Gundega Zariņa, Roms Senkēvičs, revidents Toms Veidners. Šis dienas kārtas punkts izraisīja iebildumus no Riharda Puisēna, norādot, ka pēc noteikumiem nominācijas formas valdes amatiem bija jāiesniedz līdz š.g. 5. septembrim. Diemžēl viņš paziņojumu saņēmis tikai 8. septembrī. Jaunievēlētajai valdei jācenšas, lai turpmāk šādas kļūdas nenotiktu. R. Puisēns arī ierosināja, lai valde izstrādā plānu nama uzkopšanai un tālākai labiekārtošanai. Arī zāle jāatbrīvo no nevajadzīgām mantām. Viņš iesniegs valdei attiecīgu sarakstu.

Pilnsapulces tālākā gaitā valdes priekšsēde pasniedza DVAV Atzinības rakstu R. Senkēvičam par nopelniem organizācijas darbā. Atzinības raksts piešķirts arī Sidnejas latviešu sabiedriskai darbiniecei B. Harringtonai par izcilo darbu, organizējot grāmatu sūtīšanu uz Latviju.

Atbildot uz jautājumiem, Ināra sniedza tuvāku informāciju par ziedojumiem uz Latviju, par iespaidiem DV centrālās valdes sēdē Kanādā, tikšanos ar Latvijas Daugavas vanagiem Slokas ielas īpašumā Rīgā un iespēju personīgi apsveikt DV priekšnieku Gunāru Spodri viņa 80. dzimšanas dienā.

Pilnsapulci nobeidza ar DV himnu Še kopā mēs, biedri ar Andrēja Medņa klavieru pavadījumu. Sekoja tālākas pārrunas pie pusdienu galda un glāzes vīna.

Ilga Niradija
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com