Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


2019. g. laureāti PBLA KF apbalvojumiem

Austrālija un Kanāda sevišķi minētas

Laikraksts Latvietis Nr. 567, 2019. g. 19. nov.
PBLA Kultūras fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
PBLA_KF

Laikraksts „Laiks“.

PBLA_2_Zobens

Lilija Zobens.

PBLA_3_AL57KD

PBLA_4_Berzins

Andis Bērziņš.

PBLA_5_Cecins

Jānis Čečiņš.

PBLA_6_Jaunberzina

Daina Jaunbērziņa.

PBLA_7_Klavins

Pēteris Kļaviņš.

PBLA_8_Nagels

Gunārs Nāgels.

PBLA_9_Nagela

Ilze Nāgela.

GODA BALVA

Laikraksta LAIKS izdevniecībai – par preses darba LAIKS turpināšanu, tā stiprinot, tuvinot un veicinot tautas apziņu ārzemēs kopš 1949. gada 8. decembra.

* * *

GODA DIPLOMS

Lilijai Zobens par mūža ieguldījumu latviešu kormūzikas tradīciju kopšanā Eiropā un spilgto Londonas latviešu kora 70 gadu jubilejas koncertu.

* * *

ATZINĪBAS RAKSTI

Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā rīcības komitejai – par sekmīgu 1. Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Dienvidamerikā.

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu rīcības komitejai – par sekmīgu Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu Adelaidē sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā.

Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komitejai – par sekmīgu 2. Eiropas latviešu kultūras svētku Dublinā, Īrijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā.

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā rīcības komitejai – par sekmīgu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanādā sarīkošanu un norisi Toronto un par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Kanādā.

Inesei Auziņai-Smitai – par mūža ieguldījumu Lielbritānijas latviešu arhīvu un bibliotēkas saglabāšanā, uzturēšanā un popularizēšanā Straumēnos.

Briseles latviešu teātra vadītājai un režisorei Andrai Baltmanei par ilggadēju ieguldījumu diasporas amatierteātru kustības veidošanā Beļģijā un Eiropā un Eiropas mēroga diasporas kultūras lielpasākumu spilgtu režiju.

Jānim Beloglāzovam – par ilggadēju darbu mūzikā Kanādā un par 2019. g. gada izrādes Lāčplēsis izveidošanu Toronto un Hamiltonā.

Andim Bērziņam – par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši pedagoģijas, jauniešu latviskās audzināšanas un kultūras dzīves uzturēšanā un attīstīšanā.

Jānim Čečiņam – par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši teātra nozarē, un par Sidnejas Latviešu teātra uzveduma Kabarē de Rīga viesturnejām Austrālijā un Latvijā 2019. gadā.

Sandrai Bondarevskai – par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un popularizēšanā, izstrādājot pētniecisko darbu un monogrāfiju Pētersoni Īrijā.

Inesei un Greg Fludēm – par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanādā.

Frankfurtes latviešiem – (Mārītes Kļaviņas vadībā) par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Vācijā, Latvijas valstiskuma simtgades norišu ietvaros radot koncertu Lettonia Centum.

Anitai un Ivaram Gaidēm par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanādā.

Dainai Jaunbērziņai – par pašaizliedzīgu darbu kora tradīcijas uzturēšanā Austrālijā, ilggadēji vadot Sidnejas Latviešu vīru kori.

Pēterim Kļaviņam – par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši izdodot Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetenu Ritums.

Lilitai Krūzei – par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un popularizēšanā, pateicoties jaunajai grāmatai Latvieši Gērnsijā.

Uldim Mākulim – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Šveicē un latviešu kormūzikas popularizēšanā, pateicoties iniciatīvai Terra Choralis [LV-CH].

Anetei Melecei (Šveicē) – par pasaules elpu Latvijas animācijas un ilustrāciju jomā, kas atzīmēts ar grāmatas Kiosks ilustrācijām piešķirto Baltvilka balvu bērnu literatūrā.

Dr. Gunāram Nāgelam – par pirmā pasaules elektroniskā latviešu laikraksta (laikraksts Latvietis, Austrālijā) dibināšanu, izdošanu, salikšanu un par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā.

Ilzei Nāgelai – par darbu kā žurnālistei un palīgredaktorei laikrakstam Latvietis, Austrālijā, kā arī par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā, it īpaši mākslas jomā.

Luksemburgas daiļamatnieku kopai Sāntāpslis – par ieguldījumu daiļamatniecības kustības veidošanā diasporā un tās sasaistē ar Latviju, jau trešo gadu pievienojoties Latvijas Nacionālā kultūras centra iniciatīvai Satiec savu meistaru.

Korporācijai Spīdola Toronto – par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanādā.

Vitai Timermanei (un komandai) – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā, sadarbībā ar Eiropas latviešu diasporas koriem no Beļģijas, Luksemburgas un Francijas, īstenojot kormūzikas koncertu Parīzes Orsē  mūzeja (Musée d'Orsay) izstādē par Baltijas simbolismu Âmes sauvages.

Kustībai Vakareiropas koklētāji – par Eiropas mēroga kustību un ieguldījumu Latvijas mūzikas tradīciju izkopšanā ārvalstīs vairākās paaudzēs un par jauno albumu Simtiem zvaigžņu debesīs.

Andrai Zommerei – par izcilo un ilggadējo darbu izglītībā ASV (Amerikas Latviešu apvienībā) un PBLA.

PBLA KF
2019. g. 18. novembrīAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com