Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Valsts dibināšanas 101. gada atcere Adelaidē

Svin trīs dienu garumā

Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.
Bruno Krūmiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā 16. novembrī. FOTO Arnis Vējiņš.

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā 16. novembrī. Pūtēju orķestris „Adelaide Village Band“. FOTO Arnis Vējiņš.

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā 16. novembrī. Tēvs Pēteris (Agnis Rozītis). FOTO Pēteris Strazds.

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā 16. novembrī. FOTO Pēteris Strazds.

Karogu pacelšana „Tālavas“ dārzā 16. novembrī. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Skaidrīte Agulēviča, Reinis Dancis, Dagmāra Beitnere-Le Galla, FOTO Pēteris Strazds.

Karogi Latviešu namā. FOTO Pēteris Strazds.

Svētku akta dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Svētku runas teicēja Dagmāra Beitnere-Le Galla. FOTO Pēteris Strazds.

Apbalvotie. FOTO Pēteris Strazds.

Valdis Tomanis un Skaidrīte Agulēviča ar Dienvidaustrālijas valdības piešķirto Atzinības rakstu. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Latvijas konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis, Skaidrīte Agulēviča, svētku runātāja Dagmāra Beitnere-Le Galla, Adelaides Latviešu biedrības valdes priekšsēde Ilze Radziņa. FOTO Pēteris Strazds.

Adelaides Latviešu skolas audzēkņi. FOTO Pēteris Strazds.

Adelaides Latviešu skolas audzēkņi. FOTO Pēteris Strazds.

DV Adelaides vīru koris „Daugava“. Diriģente Astra Kronīte. FOTO Pēteris Strazds.

ALB koris „Dziesmu Laiva“. Diriģente Lilita Daenke. FOTO Pēteris Strazds.

Latvijas valsts dibināšanas atceres svētki sākās sestdien, 16. novembrī, plkst. 10.00 ar karoga uzvilkšanu Tālavas dārzā un ar katoļu mācītāja, tēva Pētera (Agnis Rozītis) teiktajiem dievvārdiem. Dziesmas pavadīja pūtēju orķestris. Runātāji pie karoga uzvilkšanas bija Adelaides latviešu skolas priekšnieks Reinis Dancis, DLOA valdes priekšsēde Skaidrīte Agoulevitcha un viesrunātāja no Latvijas – Dr. Dagmāra Beitnere-Le Galla. Šeit ir jāpiezīmē, ka Latvijas karogus uzvilka divos pašvaldību centros, proti, Burnsaidē un Unlejā, kā arī tieši 18. novembrī pie Daugavas Vanagu nama.

Atceres sarīkojuma akts sākās plkst.12.00 Tālavas Lielajā zālē, kas bija rotāta ar Latvijas karogu aleju. Pēc komandas karogiem piecelties, zālē iesoļoja karognesēji, reprezentējot Adelaides Latviešu biedrību, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļu, Adelaides Latviešu skolu un Adelaides skautus un gaidas. Adelaides Latviešu biedrības valdes priekšsēde Ilze Radziņa uzrunāja sapulcējušos un uzaicināja dziedāt Latvijas Valsts himnu. Sekoja Latvijas valsts prezidenta Egila Levita runas pārraide tautiešiem ārzemēs. Tālākā gaitā ALB valdes priekšsēde Ilze Radziņa iepazīstināja klausītājus ar svētku runātāju, politiķi Dr. Dagmāru Beitneri-Le Gallu. Viesrunātāja bagātīgi dalījās ar viņas pašas veiktajiem pētījumiem sociālā laukā, latviskās identitātes uzturēšanā. Runātāja citēja daudz interesantu piemēru, kas saistīja klausītāju prātus un sirdis.

Pēc svētku runas Latvijas konsuls Dienvidaustrālijā Dr. Valdis Tomanis nolasīja apsveikumu no Latvijas vēstnieces Austrālijā Daces Treijas-Massi un paziņoja, ka Dienvidaustrālijas valdība piešķīrusi Atzinības rakstu Skaidrītei Agulēvičai (Agoulevitch) par ilgu un intensīvu darbu latviešu sabiedrībā Adelaidē, jo sevišķi Radio stundas vadībā. DLOA priekšniece savukārt paziņoja pārējos Atzinības rakstu saņēmējus: Mārīti Rumpi no LAAJ par darbu skolā un Andi Bērziņu par darbu latviešu sabiedrībā Adelaidē. Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kultūras spodrināšanā un saglabāšanā visi Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu Rīcības komitejas darbinieki saņēma Latvijas Kultūras ministrijas Goda rakstus. Noslēdzot apbalvojumu pasniegšanu, Latviešu skautu vadītājs Austrālijā Arnis Vējiņš uzrunāja klātesošos un apbalvoja skautu Juri Skābi ar Pelēkā Vilka ordeni.

Otro sarīkojuma daļu iesāka Adelaides Latviešu skolas audzēkņi ar dziesmu virkni, veltītu Latvijai. Bija aizraujoši skatīties un klausīties mazos skolas bērnus tik labi dziedot un dejojot. Sekoja koklētāju ansamblis ar mazo solisti Kristiānu Rumpi. Ansamblis atskaņoja trīs dziesmas un izpelnījās skaļus aplausus.

Koncerta daļas turpinājumā DV Adelaides nodaļas vīru koris Daugava diriģentes Astras Kronītes vadībā dziedāja trīs dziesmas – t. dz. Seglo, māsiņ, kumeliņu Jāņa Cimzes apdarē, Bruno Skultes kompozīciju Aijā (Teodora Tomsona vārdi) un kā beidzamo dziesmu Jāzepa Mediņa komponēto ar Antona Birkerta vārdiem Krāc jūrmalas priedes, kas izskanēja spēcīgi un braši. Vīru korim sekoja ALB jauktais koris Dziesmu laiva ar diriģentiem Lilitu Daenki un Matīsu Reinhardu. Matīss debitēja dziesmā Barons (Ojāra Vācieša vārdi) un Ulda Stabulnieka kompozīcija. Jaunais diriģents saņēma daudz aplausu.

Lilita Daenke noslēdza koncerta daļu ar skanīgo dziesmu Lec, saulīte – Rasas Bugacičutes-Pēces vārdi un Raimonda Tiguļa mūzika; pie klavierēm bija Džūlija Folija (Julia Foley). Koncerta daļu nobeidzot, ALB valdes priekšsēde Ilze Radziņa visus laipni aicināja uz Mazo zāli, lai baudītu atspirdzinājumus un svētku torti. Tur priekšniecei bija izdevība pateikties sarīkojuma rīkotājiem un apmeklētājiem. Braši izskanēja dziesmas Nevis slinkojot un pūstot pēdējie vārdi Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki veseli. Uzdziedāsim, uzdziedāsim augstu laimi Latvijai!

Latvijas valsts dibināšanas atceres ciklā Adelaidē bija arī ieplānots dievkalpojums Sv. Pētera Latviešu luterāņu baznīcā 17. novembrī plkst.11.00. Šo dievkalpojumu apmeklēja kupls skaits dievlūdzēju. Liturģiju vadīja diakons Ivars Ozols un sprediķi teica prāvests Jānis Priedkalns. Kā pēdējo dziesmu, kājās pieceļoties, nodziedāja tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju!

Bruno Krūmiņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com