Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.
Sanita Dāboliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Cesvaines vidusskolas aula sagaida svētku viesus. Priekšplānā Cesvaines pils un Valda Kaprāļa gleznotie „Saulieši“. FOTO Sanita Dāboliņa.

Ekskursija „Tikšanās ar Saulieti“ pirmoreiz norisinājās Cesvaines novada dienās 2019. gada jūlijā. Novadniece dzejniece Anda Līce (no kreisās) ieklausās ekskursijas izveidotājas un vadītājas Lilitas Ļavas stāstījumā. FOTO no Lilitas Ļavas personīgā arhīva.

Dace Zvirgzdiņa iepazīstina auditoriju ar rakstnieka dzīvi un darbiem. FOTO Sanita Dāboliņa.

Vai vienprātības komiteja spēs vienoties? Cesvaines teātra izrādē. FOTO Sanita Dāboliņa.

Viens no Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme“ audzēkņu un pedagogu darbiem. FOTO Sanita Dāboliņa.

Koncerts Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2019. gada 21. septembrī, svinot Cesvaines vidusskolas 100. gadskārtu. Madonas pūtēju orķestris, diriģents – Andrejs Cepītis. FOTO Daiga Matroze.

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme“ grupas „Mārītes“ bērni (4–5 g. v.) pozē uz lielajām kāpnēm aiz Cesvaines pils kā Saulieša laikos – mēģinot neskatīties uz fotogrāfu, it kā savstarpēji runājoties, kaut ko pētot. FOTO Lilita Ļava.

Augusts Saulietis (1869–1933) – viens no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem – dzimis Grašu pagasta Sauliešos (Kūrēnos) 1869. gada 22. decembrī. Saulietis darbojies visos literatūras veidos – dzejā, prozā, drāmā, publicistikā, arī tulkojis, atdzejojis, bijis starp grāmatu apgāda Zalktis izveidotājiem, nodibinājis apgādu Varavīksna, strādājis par latviešu valodas skolotāju Rīgā, Grašu pagasta skolā un Cesvaines vidusskolā, kurai 2019. gadā apritēja 100. gadskārta. Saulietis rosīgi piedalījās Cesvaines kultūras dzīvē: uzstājās ar priekšlasījumiem, bija Grašu bibliotēkas dibināšanas iniciators, vāca ziedojumus Doku Ata piemineklim, piedalījās teātra iestudējumos, arī režisēja tos. Izcilais sava laika literāts mūžībā aizgāja 1933. gada 27. janvārī dzimtajā pusē, apbedīts Ķinderu kapsētā, kur 1938. gadā atklāts tēlnieka Kārļa Jansona piemineklis.

2019. gadā Augustam Saulietim – 150. Novadā izsludinātais Augusta Saulieša gads bija iespēja aktualizēt rakstnieka literāro mantojumu; novada iedzīvotājus, īpaši skolēnus, informēt par Saulieša dzīves un darba gaitām novadā; valsts līmenī popularizēt rakstnieka un mūsu novada vārdu. Jubilejai veltītie pasākumi tādējādi netika koncentrēti ap rakstnieka dzimšanas dienas datumu, bet organizēti visa gada laikā, sasaistot ar novada kultūras un izglītības iestāžu darba ritmu un iespējām. Gads gan iesākās skumji – mūžībā aizgāja rakstnieka meita Ilze Plikause…

2018. gada nogalē aktīvie cesvainieši un Cesvaines kultūras un izglītības organizācijas izteica priekšlikumus, kā Saulieša vārdu darīt tuvāku novada iedzīvotājiem un viesiem. Lai gan ne visas ieceres ir īstenotas un daži darbi vēl priekšā, šobrīd varam atskatīties uz raženu veikumu.

Cesvaines bibliotēka noorganizēja Saulieša gada atklāšanas pasākumu 2018. gada decembrī, kā arī ikgadējā lasīšanas iniciatīvā Burtu spēles pieaugušajiem iekļāva Saulieša darbus. Lasītāji atzina, ka Saulieša darbos ir laba valoda – sena, ar garšu, skaisti dabas apraksti, interesanti atklāti cilvēku raksturi, padrūma noskaņa, izceltas latviskas vērtības, piemēram, krietnums, darbs, ģimene. Uz centrālo pasākumu 12. decembrī, apvienojot gan bibliotēkā, gan muzejā pieejamos materiālus, tika izveidota rakstnieka grāmatu izstāde Cesvaines vidusskolā.

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF), atsaucoties uz Sanitas Dāboliņas aicinājumu, martā sarīkoja LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēdi Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150. Tika nolasīti vairāk nekā 10 referāti un atklāta LU Bibliotēkas sagatavotā izstāde Augusts Saulietis un viņa literārais mantojums, kurā interesenti veselu mēnesi varēja iepazīt Saulieša grāmatu izdevumus, pievēršot uzmanību arī to vizuālajam noformējumam, unikālus materiālus – fotogrāfijas, rokrakstus (dzejas, stāstu un tulkojuma melnrakstus), vēstules. Šobrīd konferences kuratore LU profesore Ausma Cimdiņa referātus apkopo, lai taptu konferences rakstu krājums.

Cesvaines teātris režisores Aldas Albertes vadībā iestudēja Saulieša satīrisko komēdiju Vienprātības komiteja, kuras pirmizrāde, iesaistot skatītājus, patika visām paaudzēm un ļāva apjaust, ka cilvēka daba 100 gadu laikā nav mainījusies. Izrāde ir nospēlēta vairākkārt.

Mūsu novadniece, muzejniece Dace Zvirgzdiņa, vairākās auditorijās (pieaugušo, dažādu vecumu skolēnu) Cesvainē un Madonas muzejā vadīja izzinošas nodarbības par rakstnieka dzīvi, daiļradi kopumā, prozu īpaši. Laikrakstā Cesvaines Ziņas viņa publicēja vairākus rakstus par Saulieša dzīvi, ģimeni, darbiem. Dace sakārtoja Saulieša prozas izlasi, kuru apgāda Jumava vadītājs Juris Visockis prezentēja 12. decembra pasākumā. Izlasē ietverti septiņi 1913.–1930. gadā sarakstīti, pēc Otrā pasaules kara Latvijā nepublicēti, tāpēc lasītājam mazāk zināmi stāsti. Tajos iepazīstam Saulieša daiļradei raksturīgās darbības vietas, tēmas, tēlus, bet fonā – ikdienu un sadzīvi apmēram pirms 100 gadiem. Domājams, ka drīzumā iznāks prozas izlases II daļa.

Muzeja speciāliste Daiga Matroze sakopa un ikdienā turpina kopt rakstnieka vecāku atdusas vietu Ķinderu kapsētā. 21. septembrī, svinot Cesvaines vidusskolas simtgadību un vienlīdz pieminot skolas dibinātāju Albertu Vītolu un viņa līdzgaitnieku Augustu Saulieti, Daiga noorganizēja koncertu Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur arī bija izveidojusi nelielu ekspozīciju par Augustu Saulieti. To iepazina dievnama apmeklētāji, arī baznīcas 140 gadu jubilejas laikā.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas skolotājs Jolands Andževs sakomponēja dziesmu ar Saulieša tekstu Ziedu diena, tās pirmatskaņojums skolotāju un skolēnu ansambļa (oriģināli dziesma paredzēta divām solistēm) un komponista izpildījumā skanēja svētku pasākumā.

Cesvaines tūrisma centrs izveidoja ekskursiju pa Cesvaini Satikšanās ar Saulieti, kuru vadīja Lilita Ļava. Ekskursijas maršruts pielāgots arī bērndārzniekiem un pārbaudīts praksē. Sagatavojot maršruta aprakstu, tūrisma centrā ir izveidota apjomīga materiālu kopa par Saulieti, un jebkurš interesents ir aicināts to iepazīt. Saulieša putnu dzejoļus tūrisma centrs radoši izmantoja pasākumu ciklā Katram savi putni. Ir nodibināti kontakti ar Baldoni, kur Saulietis savulaik ārstējās.

Cesvaines pirmskolā Brīnumzeme viens no galvenajiem uzdevumiem šajā mācību gadā ir izzināt novadnieka, rakstnieka, skolotāja Augusta Saulieša dzīvi un daiļradi. Tika organizēts pārgājiens pa Saulieša ielu un pils parku, to organizēja Cesvaines tūrisma centrs, piedalījās grupa Bizmārīte (4–5 gadi), Taurenītis (5–6 gadi), Skudriņa (5–6, 6–7 gadi). Bērni labprāt iesaistījās sarunās, uzdeva jautājumus gidam. Katrā grupā bērni iemācījušies vienu Saulieša dzejoli, kurš tika vizualizēts radošajos darbos. Darbinieki tikās ar Sanitu Dāboliņu, kas pastāstīja par Saulieša darba gaitām un dalību kultūras dzīvē Cesvainē.

Cesvaines vidusskola katru gadu decembrī rīko piemiņas brīdi Ķinderu kapos. Vidusskolas klasēs pērn notika rakstniekam veltīta literatūras stunda, skolēni iepazina Saulieša dzeju un ar dzejas lasījumu uzstājās 12. decembrī. 10. klase lasīja rakstnieka stāstus. 6.a, 6.b un 4. klase mācījās dzejoļus, apmeklēja Madonas muzeju, tikās ar muzejnieci Daci Zvirgzdiņu, savukārt 8.a un 8.b klasei Dace Zvirgzdiņa Saulieša stundas vadīja vidusskolā. Skolotāja Selga Leimane ar 8. klasi sagatavoja stundu par rakstnieku 3. klasei. Šajā mācību gadā ir atjaunota Augusta Saulieša literārā prēmija: līdz pavasarim skolēni var rakstīt un iesniegt radošos darbus, maijā norisināsies prēmijas pasniegšana. Skolas darbinieki skolotājas Lilijas Kanaviņas vadībā veica organizatoriskos darbus, lai 12. decembrī Cesvaines vidusskolā varētu notikt pasākums Augustam Saulietim – 150. Tā programmā bija LU HZF akadēmiskie lasījumi Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150 (Sandra Ratniece, Viesturs Vecgrāvis, Sigita Kušnere); ieskats Augusta Saulieša dzīvē un daiļradē (Edmunds Skride, Dace Zvirgzdiņa, Sanita Dāboliņa), jaunajā prozas izlasē, kā arī satīriskās komēdijas Vienprātības komiteja izrāde. Pasākums vienlaikus bija pedagogu un bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespēja.

Sanita Dāboliņa veido Augusta Saulieša dzejas izlasi, ko izdos Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība. Grāmata tiks ilustrēta ar mākslinieces Ērikas Doganas gleznu fotoreprodukcijām, ko palīdzēja sagatavot arī fotogrāfs Jānis Dziļums. Komponists Jolands Andževs grāmatai atvēlējis dziesmas Ziedu diena nošu rakstu. Tiks publicēta Sanitas Dāboliņas apcere par Augusta Saulieša dzeju un Sandras Ratnieces apcere par jūgendstilu Saulieša dzejā. Grāmata iznāks 2020. gadā, pašlaik notiek maketēšana un līdzekļu piesaiste. Paldies pirmajām ziedotājām: Birutai Banderei, Ainai Šveicei un Solveigai Stafeckai! Prieku un vēlmi sadarboties izteicis Cesvaines vidusskolas absolvents Artis Dzirkalis, uzņēmuma SIA CMB vadītājs.

Lai rakstnieku Augustu Saulieti būtu iespēja iepazīt atraktīvākā veidā, Sanita Dāboliņa Rīgā piedāvā orientēšanās spēli Augusts Saulietis Rīgā. Spēlē var iesaistīties arī šogad. Ja, esot Rīgā, ir dažas stundas brīva laika, rakstiet (29432776)! Daudzus Saulieša dzejoļus var lasīt Sanitas kontā sociālajā tīklā Facebook, kur lasītāji izteikuši arī savas atziņas: skaista, ļoti tēlaina un dvēseliski smalka dzeja, saglabāti senvārdi, iemūžināti Latvijas lauki – ainavas, darbi, svētki, daba, dvēseles noskaņas. Vairāki jaunāko paaudžu lasītāji ir gan izbrīnīti par skaisto dzeju, gan pirmoreiz uzzina dzejnieka vārdu.

Latviešus tālumā ar Saulieša gada aktualitātēm iepazīstināja laikraksti Latvija Amerikā (Kanādā) un Latvietis (Austrālijā). Paldies redaktoriem par atsaucību!

Pateicos visiem iesaistītajiem – izzināt, uzzināt, izlasīt, izjust, izdarīt un piedzīvot kārajiem. Cerēsim, ka Saulieša gadā radītā interese par novadnieku neapsīks arī turpmāk.

Sanita Dāboliņa,
Saulieša gada iniciatore
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com