Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Trīsreiztrīs turpina augt!

Notiek gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde

Laikraksts Latvietis Nr. 584, 2020. g. 25. febr.
Līga Ruperte -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pirmā rindā no kreisās: Līga Ruperte, Ingrīda Jansone. Otrā rindā: Larisa Kaļiņa, Daiga Rūtiņa, Lilta Spure, Maira Bundža. Trešā rindā: Laila Medne, Maija Zaeska, Dace Veinberga. FOTO no 3x3 arhīva.

2019. gada 9. novembrī, Klīvlandē, notika gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde. Tajā piedalījās Garezera 3x3 vadītājas Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Katskiļu 3x3 vadītāja un padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Kanādas 3x3 vadītāja Dace Veinberga, padomes sekretāre un kasiere Maira Bundža un padomes locekles Lilita Spure, Laila Medne un Līga Ruperte. Uz brīdi sēdē piedalījās arī Garezera un Kanādas 3x3 dalībniece Anda Prātiņa un Kanādas 3x3 dalībniece Inga Grīna. Daļai no padomes loceklēm pirmssēdes vakarā bija izdevība apmeklēt Muktupāvelu koncertu Klīvlandē un baudīt vietējās sabiedrības viesmīlību.

Sēdes dalībnieces priecājās par to, ka šogad 3x3 kustībā nākušas klāt divas nometnes vai saieti. Norvēģijā 3x3 notika pirmo reiz. Kanādā nometnes notika 2002. un 2003. gadā un darbību atsāka šogad. Mēs augam – pasaulē pavisam kopā ir vienpadsmit 3x3. Šogad notika 10 nometnes/saieti – 2 Latvijā, 2 – ASV, 2 – UK un pa vienam Austrālijā, Īrijā, Norvēģijā un Kanādā. 3x3 Vācijā notika 2018. gadā un notiks atkal 2020. gadā.

Visiem 3x3 ir kopīgi mērķi un pamatīpašības. Galvenajos vilcienos visi 3x3 arī seko kopīgām darbības vadlīnijām. 1981. gadā Garezerā iesāktais turpinās. Sēdē nosprieda vadlīnijas rūpīgi izskatīt un pārstrādāt dažus punktus, lai tie elastīgāk atbilstu dažādām situācijām. 3x3 padomes darbojās Latvijā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, Lielbritānija un Īrijā. Katras padomes uzdevums ir gādāt par nometņu/saietu vadītāju apzināšanu un viņu darbības atbalstīšanu, saieta sekmju izvērtēšanu un secinājumu ievērošanu turpmākajā darbībā.

Ar lielu interesi un atzinību sēdes dalībnieces uzklausīja Daces Veinbergas ziņojumu par mini 3x3 Tērvetē. Nometne bija ļoti sekmīga. Tā ilga 3½ dienas un tajā piedalījās 100 dalībnieku. Vispopulārākā ievirze bija Dziedāšana, ko vadīja Zane Šmite, dziedātāja, etnomuzikoloģe un vokālā pedagoģe. Labi apmeklētas bija arī citas ievirzes – koklēšana, literatūra un dažādi rokdarbi. Bērnu nodarbības vadīja jaunieši, virtuves darbinieki bija brīvprātīgie no Tērvetes.

Par Garezera 3x3 ziņoja Maija Zaeska. Nometnē bija 159 dalībnieki, 34 no tiem bērni. Nometnes programmā bija deviņas amatnieku ievirzes un četras pārrunu ievirzes. No pēdējām loti populāra jau otro gadu pēc kārtas bija Latviskā dzīves ziņa dievturīgā un kristīgā skatījumā, kuru atkal vadīja Gundega Puidza, bet šogad mūžībā aizgājušo līdzvadītāju Richardu Spuri aizstāja Latvju dievturu sadraudzes vadone Ilze Kļaviņa un kā lektors piedalījās katoļu priesteris no Kurzemes – Andris Vasiļevskis. Bērnu nodarbības trīs vecuma grupās vadīja 4 audzinātāji ar 8 palīgiem. Garezera 3x3 cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk jauno ģimeņu veidojot interesantas un daudzpusīgas bērnu programmas. Bieži tiek gādātas nodarbības arī vakaros lai vecāki varētu piedalīties vakara programmās. Nometnes avīzi veidoja Sams Knochs ar palīgiem.

Ingrīda Jansone, Katskiļu 3x3 vadītāja, ziņoja, ka nometnē bija 92 dalībnieki, no tiem 2 bērni un 2 pusaudži. Programmā bija piecas pārrunu ievirzes un sešas amatnieku ievirzes, plus kalnā kāpšanas ievirze. Ļoti populāra bija Vēstures ievirze Ojāra Spārīša vadībā. Gundega Puidza piedalījās arī Katskiļu 3x3 vadīdama ievirzi Garīgums latviešu būtībai: sirdsbalsī, tradīcijā un kustībā. Nometnes avīzes redaktore bija Maira Bundža.

Līga Ruperte ziņoja par 3x3 ārpus Ziemeļamerikas. Garezera 3x3 2020. gadā svinēs 40 gadu pastāvēšanas jubileju, Latvijas 3x3 – 30 gadu. Pievienots pārskats par visiem 3x3 pasaulē. Liela pateicība pienākas LV Kultūras ministrijai, kura finansiāli atbalsta visus 3x3. Jaunais Kultūras ministrs Nauris Puntulis viesojoties Jaunpils 3x3 izteica atzinību 3x3 un solīja KM atbalstu arī turpmāk.

Līga Ruperte,
Ziemeļamerikas 3x3 padomes locekle,
3x3 globālā koordinatore
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com