Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Palīdzība pašu mājās“ programma

YACAH (Your Aged Care at Home)

Laikraksts Latvietis Nr. 603, 2020. g. 1. jūlijā
Kristaps Zariņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

YACAH valdes sēde YACAH birojā DV namā Sidnejā. No kreisās: valdes loceklis, Biznesa menedžeris un NDIS menedžeris Andris Drēziņš, Operāciju un IT menedžeris Izmirs Pūlū, valdes locekle Gundega Zariņa. Ar Skype starpniecību neklātienē piedalās valdes locekļi Kristaps Zariņš un Inārā Sīkā. FOTO Hetera Pūlū (Heather Pooloo).

YACAH_2

YACAH direktore Hetera Pūlū (Heather Pooloo). FOTO Gundega Zariņa.

Sidnejas Daugavas Vanagu nams, kurā atrodas YACAH birojs. FOTO Gundega Zariņa.

Sidnejas Daugavas Vanagu telpās Benkstaunā, blakus telpām pašu vajadzībām, atrodas birojs veco ļaužu atbalstu pasākumam YACAH (Home Care Package Provider – Your Aged Care at Home). Tā ir bijusī organizācija LAIMA, kura darbojās Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) pajumtē.

Kristaps Zariņš intervē YACAH direktori Heteru Pūlū (Heather Pooloo).

Hetera Pūlū (Heather Pooloo): YACAH dibināta 2014. gadā, kad Baiba Liepiņa, tā laika Laimas direktore, uzsāka pensijas gaitas, un Sidnejas Latviešu biedrība (SLB) nevēlējās turpināt atbildību par šīs organizācijas nodarbībām.

Laimas darbinieki nolēma turpināt atbalstu toreizējiem klientiem un ar SLB apstiprinājumu izpildīja vajadzīgos inkorporācijas dokumentus, apguva pavalstu prasības veco ļaužu aprūpes iestādes darbībā, kā arī vadībā, un piedāvāja bijušajiem Laimas darbiniekiem darba turpinājumu kā YACAH darbinieki.

2015. g. janvārī attiecīgais pavalsts departaments apstiprināja YACAH tiesības darboties veco ļaužu aprūpes laukā, un SLB mūsu ziņā nodeva visus attiecīgos klientu dokumentus. Mēs konsekventi varējām turpināt klientiem nepieciešamo aprūpi bez manāma pārtraukuma, un arī bez aprūpes maiņas.

Kopš tā laika esam piedzīvojuši lielas pārmaiņas ne tikai klientu skaitliskā daudzuma, bet arī viņu aprūpes prasībās. Tagad, līdz ar veco ļaužu klientiem, piedāvājam aprūpi arī vairāku iemeslu dēļ ierobežotiem kā fiziski, tā arī intelektuāli, un dzīvesvietās visas Sidnejas mērogā. Ar klientu pieaugumu nāk arī mūsu darbinieku pieaugums, un vēl tehnoloģijas attīstība un lietošana.

Kristaps Zariņš: Cik klientu saņēma aprūpes piedāvājumus, kad YACAH iesāka darbību, un cik – tagad?

Hetera Pūlū (Heather Pooloo): Sākumā piedāvājam aprūpi 25 klientiem, bet pašlaik – 2020. gada 4. jūnijā – aprūpi saņem 94. Skaitlis var mainīties vairāku apstākļu dēļ, bet, it sevišķi beidzamajā gadā, esam piedzīvojuši stipri manāmu pieaugumu. Esam arī gatavi un spējīgi piedāvāt mūsu servisu, cik vien plaši iespējams. Neesam sevišķi ierobežoti sakarā ar klientu dzīves vietu. Esam ļoti mobili pāri par visam Sidnejas pilsētas rajonam.

Jauns parādījums ir bijusi mūsu programma saistīta ar klientiem, kuri saņem atbalstu no Valsts Ierobežoto Apdrošināšanas Fondu (NDIS). Pašlaik piedāvājam atbalstu 20 klientiem no šīs programmas.

KZ: Un vai ar šādu ievērojamu pieaugumu ir ari plašāka klientu izcelsmes un dzīvs vietas parādība?

HP: Noteikti. Šodien mūsu 94 klientu izcelsme ir no 21 tautības, un viņi dzīvo pāri visam Sidnejas rajonam, bet blīvāk rietumu un dienvidu rietumos. Kur agrāk, kad apkalpojam tikai 25 klientus, latvieši bija lielākā grupa, kas saņēma aprūpes palīdzību, tad šodien ir 10 latvieši, 11% no mūsu klientiem, bet tomēr ir otra lielākā grupa. 27 austrālieši – 29% no mūsu klientiem ir lielākā grupa, bet vēl 9 itāļi (10%), 8 libānieši (9%) un 7 ēģiptieši (8%) ir skaitliski lielākās tautības, un kopsummā šīs piecas tautības sastāda 3/4 no mūsu klientiem.

KZ: Ar šādu klientu pieaugumu, gan jau Jūsu darbaspēks arī palielinājās. Cik darbinieku tagad strādā YACAH paspārnē?

HP: Ieskaitot neatalgotos valdes locekļus, mēs esam tagad 41, bet vēl pa laikam saimnieciski, bet ne klientu aprūpes darbos, izpalīdz daži brīvprātīgie. Kad LAIMA kļuva par YACAH, mums bija 10 strādnieki. Diezgan, lai sagādāt nepieciešamo aprūpi 25 klientiem. Grūti salīdzināt toreizējo klientu un darbinieku sastāvu ar šodienas klientu vajadzībām, viņu aprūpes sagādāšanu, un neizbēgamo valsts un pavalstu orgānu pārskatus prasības par mūsu budžeta un finanšu nodarbībām.

Mūsu valdē darbojās četri latvieši: Ināra Sīkais, Gundega Zariņa un Kristaps Zariņš – visi bez atalgojuma; Andris Drēziņš un Hetera Pūlū kā atalgoti YACAH direktori un darbības pārziņi. Administrācijas un tehnoloģijas attīstībā un papildināšanā piedalās 6 darbinieki, bet visi pārējie – 31 darbinieks nodarbojās tieši ar klientu aprūpi. Mūsu algu budžets šogad pārsniegs 2 miljonus dolāru.

KZ: Tātad, esat krietni pieauguši pēdējā laikā; lūdzu, pastāsti pa YACAH saimniecības vadību!

HP: YACAH ir reģistrēta labklājības organizācija, pavalsts apstiprināta veco ļaužu aprūpes un valsts apstiprināta ierobežoto ļaužu aprūpes piedāvātāja. Mūsu valde sanāk katru mēnesi pārskatīt padarīto, apstiprināt izdevumus, apliecināt turpmāko budžetu un pārrunāt nākotnes vajadzības. Pašlaik valdē 3 neatkarīgi un 2 atalgoti dalībnieki, bet sēdēs piedalās arī divi nodarbību vadītāji.

Ierēdņi un darbinieki arī sanāk kopā katru mēnesi. Sanāksmēs viņi pārrunā klientu aprūpes vajadzības un praksi, valsts un pavalstu aprūpes noteikumus un piedalās apmācībās, lai paaugstinātu mūsu piedāvājumus.

Katrus trīs gadus mūsu klientu darbību, dokumentāciju un pašvaldības stāvokli pārbauda neatkarīgas organizācijas, lai novērtētu mūsu akreditēšanas piemērotību. Pārbaudē ietilpst ne tikai dokumentu pārskats, bet arī tikšanās ar mūsu valdi, ierēdņiem un klientiem. Pārbaudes nolūks ir nodrošināt, lai mēs darbotos ar departamentu noteiktajiem standartiem. Mūsu beidzamā pārbaude notika 2019. g. maijā, un mūsu pārbaude ieguva visaugstāko atzinību.

KZ: Kādu palīdzību Jūs piedāvājat klientiem?

HP: Mēs piedāvājam mūsu klientiem vairākas programmas un palīdzību pēc viņu vajadzībām un prasībām. Mūsu reģistrētā medmāsa piedāvā veselības pārskatu un medikamentu apkopību, bet pārējie darbinieki izpalīdz klientiem ar mājas, dārzu un dzīvnieku apkopi, iepirkšanos, transportu, veļas mazgāšanu un ar vēl daudz ko citu. Bieži mūsu klātbūtne vien ir svarīga klientu labsajūtai, bet arī pavadām klientus izbraukumos un palīdzam ar vingrošanu un pastaigu programmām. Mēs arī palīdzam klientiem, kad ar vecumu vai kustību traucējumiem rodas prasības pēc dzīvokļa remontēšanas, lai klients varētu turpināt dzīvot savā mājā, bet ir vajadzīgas modifikācijas mājā. Piedāvājam arī unikālu terapiju programmu, mūsu sunīšu programmu, kad Raimonds Štubis ar viņu burvīgiem sunīšiem, Popī un Koko, apciemo mūsu klientus viņu mājās, un arī vairākās veco ļaužu mītnēs.

KZ: Vai klientiem jāmaksā par jūsu aprūpes programmām?

HP: Tas ir atkarīgs no klientu vajadzībām un vēlmēm. Ja klients iztiek tikai ar valsts veco ļaužu pensiju, tad ir iespējams, ka viņiem nebūs jāpiemaksā no paša līdzekļiem. Kad piesakās jauns klients, mēs pārrunājam viņa vajadzības un vēlmes, un tad kopā sastādām atbilstošu programmu un budžetu – programmas izpildīšanai.

Mūsu pakalpojumu cenas ir ļoti pieņemamas, salīdzinot ar citām organizācijām, jo mēs iztiekam bez lieliem pieskatāmiem izdevumiem, lielā mēra ar Daugavas Vanagu atbalstu. Visas cenas parādās mūsu mājas lapā: www.youragedcare.org

KZ: Kā publika var pieteikties jūsu programmai?

HP: Pirmkārt, jāpieprasa piemērotības novērtējumu. Tas notiek pašu mājās, un to izpilda Veco ļaužu aprūpes novērtēšanas grupa (My Aged Care – myagedcare.gov.au). Mēs esam gatavi palīdzēt ikkatru, kurš vēlas tuvāk iepazīties ar savu piemērotību, lai piedalītos šajā Palīdzība pašu mājās (Home Care Package) programmā. Piezvaniet un tad pārrunāsim iespējas.

Palīdzība pašu mājās programmas maksājumus piešķir tieši programmas dalībniekiem, ne programmas devējiem. YACAH piedāvā brīvu konsultāciju ik katram, kurš vēlās tuvāku informāciju sakarā ar šīm programmām un atbalsta iespējām.

KZ: YACAH dod priekšrocību latviešu izcelsmes pilsoņiem, un labprāt pārrunātu jūsu vajadzības. Piezvaniet Heterai (02) 8764 3669, biroja darba laikā. Var arī piezvanīt un parunāties ar Andri Drēziņu, kurš arī pieejams, zvanot uz (02) 8764 3669, biroja darba laikā. Ja esiet kādreiz Daugavas Vanagu telpās Benkstaunā, varbūt varēsiet turpat pārrunāt ar Heteru vai Andri YACAH piedāvājumu iespējas.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com