Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Muzejs „Latvieši pasaulē“

Mēneša priekšmets – jūlijs 2020

Laikraksts Latvietis Nr. 605, 2020. g. 15. jūlijā
Marianna Auliciema -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa-muzejs

Kolektes kastīte, izmantota Džamaikapleinas (Jamaica Plain) Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā latviešu draudzē Bostonā, ASV, domājams, sākot no 19. gadsimta beigām. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Daugavas Vanagu Fonda Bradfordas nodaļas Vanadžu komiteja pie gadskārtējā loterijas galda 1958. gadā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Augusts Pušpurs izskaidro Monreālas latviešu centra finansiālo plānu, sniedzot pārskatu par plānotajiem izdevumiem un ienākumiem 1984. gadā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

2020. gadā ik mēnesi Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibila apmeklētāji var iepazīties ar vienu priekšmetu no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma. Katrs no izstādes priekšmetiem atspoguļo kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī tiek publicēts ik mēnesi presē. Izstādi „Mēneša priekšmets“ 2020. gadā atbalsta Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Latvietības uzturēšana ārpus Latvijas

Latviešu sabiedrības izveidošana un uzturēšana ārpus Latvijas ir izvēle, kurai ir vajadzīgi līdzekļi: nauda, lai sagādātu vietu, kur tikties, iegādātos materiālus, tērpus, skatuves dekorācijas, segtu ceļa, sarīkojumu izdevumus. Reti kura mītnes zeme valstiskā līmenī ir bijusi gatava piedāvāt līdzekļus latviešu kopienām, kuras mīt viņu teritorijā. Latviešu organizācijas pasaulē pašas ir gadu gadiem uzturējušas sevi – biedri ir ziedojuši ne tikai naudu, bet arī savu brīvo laiku un darba spēku, lai varētu darboties kopā: mācīties latviešu valodā, pirkt vai uzbūvēt savus namus un baznīcas, uzturēt bibliotēkas, korus, sporta un grāmatu klubus, tautas deju ansambļus un citus interešu pulciņus. Līdzekļu vākšanas akcijas ir bijušas dažādas: ja baznīcās pastāvēja kolektes trauka tradicionālā ceļošana dievkalpojuma laikā, tad latviešu namos ir bijušas populāras loterijas un citi asprātīgi līdzekļu vākšanas veidi. Latvijas valsts tikai salīdzinoši nesen ir sākusi finansiāli atbalstīt diasporas latviešu sabiedrības aktivitātes. Ziedošanas kultūra latviešu kopienās ārpus Latvijas turpinās joprojām – muzejs Latvieši pasaulē ir nevalstiska organizācija, kuras darbība lielākoties notiek, pateicoties ārzemju latviešu ziedojumiem.

Muzejs Latvieši pasaulē vāc un meklē priekšmetus, fotogrāfijas un stāstus par latviešu organizāciju līdzekļu vākšanas akcijām ārpus Latvijas.

Kolektes kastīte

Kolektes kastīte izmantota, lai vāktu ziedojumus no draudzes dievkalpojumu laikā. Šodien dēvētā Džamaikapleinas Trīsvienības evaņģēliski luteriskā latviešu draudze ir vecākā draudze Bostonā, kuru Bostonas Latviešu biedrības biedri ar Jēkabu Zībergu priekšgalā dibināja kā Bostonas latviešu evaņģēliski luterisko Trīsvienības draudzi jau 1891. gadā. Kaut arī latviešu draudzes Bostonā ir bijušas (un vēl ir) vairākas un katrai no tām ir sava notikumiem bagāta pastāvēšanas un sadarbības vēsture, visām draudzēm ir bijis svarīgi vākt ziedojumus, lai varētu ar tiem apmaksāt draudzes izdevumus un iesaistīties labdarībā, piemēram, atbalstot bāreņus un trūkumā nonākušos tautiešus Latvijā un ASV.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com