Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Garezera“ un Katskiļu 3x3 virtuālās nometnes

Labs skaits dalībnieku

Laikraksts Latvietis Nr. 612, 2020. g. 2. sept.
Anita Millere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
3x3_Garezers_Katskili

Laila Medne un Māra Linde.

Garezera 3x3 Lindas Treijas vadītajā mākslas ievirzē vērojam un zīmējam.

Garezera 3x3 Birmaņu (Mineapole) ģimenes bērni ar savām Garezera 3x3 2020. gada gadagrāmatām.

Daina Jauntirāne pēc Garezera 3x3 otrdienas Virtuves ievirzē norakstītas receptes jau sagatavojusi gurķīšus.

3x3_Garezers_5

Lindas Treijas Mākslas ievirzē Aijas Lazdas ar melleņu zaļo tēju zīmētie ziedi.

2020. gada 2.-10. augustā aizvadītas Gaŗezera un Katskiļu 3x3 virtuālās nometnes.

3x3 nometņu rīkotāju komandām teiciens Kal ratus ziemā ir pašsaprotama daļa no dzīves. Lai nākošajā vasarā sarīkotu veiksmīgas nometnes, vadība pie darba ķeras jau iepriekšējā oktobrī. Visu ziemu notiek garas vēstuļu apmaiņas ar nometņotājiem, kurš šogad būs ar mieru ziedot savu nometņošanas laiku un vadīt ievirzes, kurš varēs salikt avīzi, kurš pieskatīt bērnus, kurš salikt krēslus ugunskura vakaram?

Tādā pacietīgā sarakstē pagāja arī 2019. gada rudens, pienāca 2020. gada pavasaris, un sāka virmot Covid19 un arī neziņa. Vai būs atļauts tikties? Vai būs droši tikties? Vai dalībnieki gribēs braukt uz nometnēm? Bet laiks gāja uz priekšu, un maija vidū Garezera 3x3 izsūtīja aptauju, lai noskaidrotu potenciālo dalībnieku noskaņojumu. Daudzi bija gatavi braukt lūzt vai plīst, daudzi uztraucās par savu un citu drošību. Katskiļu nometnes vadība un dalībnieki nepacietīgi gaidīja, ko nolems Ņujorkas ev. lut. draudzes nometnes plānošanas komiteja sakarā ar Covid drošības noteikumiem. Redzot, ka Latvijas 3x3 nometnes bija atceltas, vasaras plāni nelikās spoži. Abu nometņu vadības maija vidū pieņēma sirdi plosošo lēmumu – atcelt šīs vasaras nometnes.

„Garezera 3x3“

Ap 300 ikgadējo dalībnieku palika bez sava vasaras centrālā notikuma. Noskaņojums bija drūms. Lai uzlabotu omu, Garezera 3x3 kopš maija tikās savos ik pārnedēļu nīkšanas (dziedāšanas) vakaros, lietojot Zoom, kur šī tehnoloģija parādīja sevi kā ērti lietojama visām paaudzēm. Ap Jāņiem dzima doma, ka varētu sarīkot virtuālu nometni, ar atklāšanu un nobeigumu, un vismaz vienu ievirzi dienā. 26. jūnijā Māra Linde uzrunāja plānotos 2020. gada nometnes ieviržu vadītājus, lai saprastu, vai šajā sarežģītajā laikā ieviržu vadītājiem ir spēks, gribēšana un varēšana noturēt virtuālas lekcijas. Nedēļas laikā izrādījās, ka ir gan un pat mazliet vairāk nekā vienai lekcijai dienā. Steidzīgi zvanījām Katskiļu 3x3, gan lai pastāstītu par plāniem, gan lai pārrunātu vieslektorus no Latvijas, un Katskiļu 3x3 komanda Lailas Mednes vadībā arī atlocīja piedurknes un ķērās pie darba. Par lielu pārsteigumu sapratām, ka abas nometnes bija iecerējušas sarunāt vienas un tās pašas divas lektores no Latvijas! Uzmanīgi novērtējām, kā vislabāk organizēt lekcijas tā, lai dalībnieks, kas vēlētos, varētu apmeklēt abu nometņu nodarbības. Atklāšanas diena katrai nometnei tika izvēlēta un uz priekšu! Un atkal e-pasti plūda, telefoni zvanīja, kalendārs pildījās, lektori un ieviržu vadītāji plānoja ievirzes, tikai šoreiz kameras priekšā, ņemot talkā PowerPoint, Youtube un Excel, nevis sudrabu, mālu vai papīru, kā ierasts. Kopīgi izdevās savienojami saplānot pusotru nedēļu ar dažādām nodarbībām. Neaprakstāmi liels satraukums, beidzot izsūtot gatavo nometnes plānu un pieteikšanās anketas 3x3 atbalstītājiem, un tad jau sākām gaidīt dalībnieku pieteikumus. Lai lieki netērētu brīvprātīgo lektoru laiku, bijām uzlikuši noteikumu, ka ievirzē jābūt vismaz 5 dalībniekiem, lai tā notiktu. Dažu dienu laikā varējām visiem lektoriem teikt, ka par viņu ievirzēm ir gana liela interese.

Pirmajā nedēļā Garezera 3x3 pieteicās ap 30 dalībnieku, un rīkotāju pulks bija gandarīts. Uz nometnes sākumu bija pieteikušies 107 dalībnieki, un vēl nometnes laikā dalībnieku skaits pieauga līdz 136 – 118 pieaugušie un 18 bērni. Garezera 3x3 izdevās sarīkot atklāšanu ar īsu iepazīstināšanu ar ieviržu vadītājiem; 7 praktiskas ievirzes, kurās sālījām gurķus, skaņojām kokles, taisījām pūķus, rakstījām, gleznojām un dancojām; 6 klausīšanās ievirzes, kurās dzirdējām par rotām, vēsturi, nemateriālo kultūras mantojumu, izglītību un literatūru un nobeigumu, kurā apskatījām padarīto un dziedājām ieviržu vadītajiem veltītās dziesmas. Divas no ievirzēm sarīkojām, abām nometnēm sadarbojoties.

Katskiļu 3x3

Uz 3x3 Katskiļu lekcijām pieteicās 97 dalībnieki. Drīz bija skaidrs, ka Katskiļu lekcijās piebiedrojās Garezera nometņotāji, un Katskiļu dalībnieki pievienojās Garezera lekcijām. Bijām kā viena liela 3x3 ģimene! Katru dienu Katskiļu nometne iesāka ar ļoti iecienīto kopējo rīta vingrošanu. Notika 3 kustību nodarbības – rīta vingrošana, virtuves un mākslas ievirze un 5 klausāmās lekcijas. Arī svecīšu dievkalpojums notika svētdienas vakarā. Nometnē piedalījās divi lektori no Amerikas, kā arī trīs no Latvijas. Mācījāmies, kā atrast savus radu rakstus un kā atšķirt latviskas rotas no cittautiešu. Dzirdējām stāstus par to, kā latvieši glābās no mēra, kā šopavasar Covid vīruss iespaidoja dzīvi Latvijā un kāds tur patlaban ir politiskais klimats. Pēdējās dienas lekcijā aizceļojām uz Latvijas Nacionālo biblioteku neklātienē apskatīt šobrīd aktuālo izstādi, Tautas dziesmu teicējas 1991.

Vēja spārniem aizskrēja vairāk nekā nedēļu garā nometne. Pēdējā vakarā daudzi vilcinājās aizvērt virtuālo lodziņu, kas 8 dienas bija ļāvis redzēties ar draugiem un piedalīties nodarbībās. Daži brīnījās: „Nu, ko es tagad darīšu? Bija tik jauki katru rītu iesākt ar kopēju vingrošanu!“

Mēs priecājāmies satikt visus nometņotājus un izmantosim šo iespēju arī pateikt paldies visiem, kuri pielika roku, lai mūsu virtuālās nometnes notiktu un izdotos.

Kā Egils Levits savā intervijā saka: „Taču katrai krīzei vienmēr seko izaugsme. Tas ir dabas likums. Latviešiem šī vēsturiskā pieredze ir iekodēta. Tādēļ latvieši ir ļoti sīksti, pragmatiski un vienmēr domā par nākotni.“ Ļoti ceram nākošvasar atkal tikties mūsu mīļajos Katskiļos un Garezerā!

Māra Linde un Laila Medne
Laikrakstam „Latvietis“

Dažu lekciju apraksti no „Garezera 3x3“

Atklāšana

Lai gan Garezera 3x3 nometnes Atklāšanā nevarējām apkampties kā ierasts, tomēr saredzēšanās prieks bija neviltots un sasaukties varējām tāpat kā vienmēr! Atklāšanu uzsāka Elga un Zinta Pones ar dziesmu Ko dziedāšu, ko runāšu, tai sekoja nometnes vadītājas Maijas Zaeskas uzruna un Līgas Rupertes uzmundrinošie vārdi. Vakaru vadīja nometnes līdzvadītājas Daiga Rūtiņa ar Māras Lindes tehnisko palīdzību. Mēs visi iepazināmies un tikāmies ar ieviržu vadītājiem, uzzinājām par ko šonedēļ dzirdēsim. Dzirdējām un katrs savās mājās līdzi dziedājām gan Māras Vārpas dziedātajai Es nenācu šai vietā, gan Daigas un Andra Rūtiņu dziedātajai Rīgā iešu es, māmiņa. Vakaru noslēdzām, kā pie mums 3x3 pieņemts, ar vakara dziesmu, pēc kuras turpinājās atmiņu stāsti par nometnes sākuma gadiem un attīstību.

Māra Linde

* * *

Bērnu nodarbība „Gatavosim pūķi“

Pirmdienu uzsākām ar bērnu nodarbību pieredzējušās ½x½ skolotājas Laimas Zvilnas vadībā. Laima nodarbību vadīja no savas mājas Jūrmalā, Latvijā palīgā ņemot ne tikai savu meitu, bet sarunājot arī mūsu nometnes dalībnieci Ingu Lagzdiņu ar dēliem. Nemaz nezinājām, ka Inga ir tik talantīga filmētāja! Skolotāja Laima visiem, gan taipus okeānam un ekrānam, gan šaipus, stāstīja, kā gatavot pūķi. Pat daži klātesošie pieaugušie uztaisīja savu pirmo pūķi. Ar kādu prieku mēs visi vērojām Kiras Birmanes bērnu pūķi, kuru Silvija cēla gaisā Mineapoles pagalmā.

Nodarbību visi pabeidzām ar gatavu pūķi un labi padarīta darba sajūtu! Paldies skolotājai Laimai un čaklajai komandai!

Māra Linde

* * *

Lilitas Spures lekcija

Uz Lilitas Spures lekciju bija pieteikušies 38 dalībnieki. Liels bija mūsu pārsteigums, kad apmeklētāji tikai nāca un nāca, līdz vienu brīdi bija jau 55! Šī bija īpaša lekcija, jo lekciju ierakstījām arhīvam un bijām lūguši Lilitai stāstīt visu, visu, cik nu stundā var izstāstīt. Bet kāda gan nozīme ir laikam? Ar visiem papildjautājumiem un jauko kompāniju gandrīz 2 stundas pagāja kā nemanot. Lilita bija sagatavojusi lielisku stāstījumu par savu pieredzi, iepazīstoties ar arheoloģisko rotu krājumiem un pašai mācoties tās darināt. Stāstījumam sekoja arī nebeidzami jautājumi.

Māra Linde

* * *

Mākslas ievirze „Māksla un vīns, un kafija un sula“

Pirmdienas pievakarē daudzās mājās Amerikā un Kanādā kūpēja katliņi, vārījās vīns un kafija, kādā mājā arī dažādu ogu ievārījumi, jo mākslas ievirzes dalībnieki gatavojās savai nodarbībai. Ievirzes vadītāja Linda Treija šoreiz solīja mācīt zīmēt/gleznot ar mājās pieejamajiem produktiem, un vārot to krāsas kļūstot intensīvākas. Ievirzes sākumā noskatījāmies un noklausījāmies ļoti interesantu stāstījumu, no kura ieguvām iedvesmu saviem mākslinieciskajiem darbiem. Izrādās, gleznojot ar kafiju vai vīnu ir vajadzīga vēl lielāka pacietība, nekā gleznojot ar akvareļkrāsām! Ja vajadzīgs tumšāks tonis, tad krāsa jāuzklāj vairākas reizes tikai ar to niansi, ka starp katrām krāsas uzklāšanas reizēm darbs jānožāvē... Pacietību, pacietību... Un tas maģiskais mirklis, kad visi dalībnieki ķērās pie otām... Skat, kādi brīnumi šoreiz radās!

Māra Linde

* * *

Koklēšanas ievirze

Ceturtdienas Koklēšanas ievirzē Daces Veinbergas (Toronto) vadībā 8 dalībnieki pārrunāja, kādos toņos skaņot un kā uzskaņot kokli. Trimdas kokles (pārsvarā 13 stīgas, E kokles) atšķiras no Latvijas koklēm (parasti 11 stīgas, C kokles), bet trimdas kokli var skaņot uz C kokles toņiem. Garākas, zemāko toņu stīgas var skaņot minorā vai mažorā, pēc vajadzības. Liela cīņa ir ar vecām koklēm, kad mēģina noteikt, kāda bija vecā stīga, kā to atvietot, lai meistara iecerēto skaņu atdarinātu. Kā mērīt bijušo stīgu un ko likt tajā vietā? Uzzinājām, ka tapiņas var izkustināt ar āmuru, notrīt ar smilšpapīru, vai iesmērēt ar krīta gabaliņu. Tagadējos laikos ar tehnoloģijas trīsdimensiju drukātāju var pagatavot tapiņu griežamo kloķi.

Runājam arī par nākotnes plāniem: Dziesmu svētkiem, „Trimdas kokles“ projektu, kokļu meistariem un pieredzi un nākotnes cerībām.

Larisa Roziņa

* * *

Danču ievirze „Par Dančiem“

Ēriks Zeps vadīja ievirzi par dančiem, tajā piedalījās 18 dalībnieku. Danču kustība sākusies ar folkloras grupu nodarbībām 80tajos gados. Ilga Reizniece, Skandinieki un folkloras festivāls Baltika atjaunoja rotaļās iešanu, tradicionālās tautas dejas un mācījās dančus no kaimiņu valstīm. Kāpēc? Danči noder, lai būtu iemesls iepazīties, ar prieku izkustēties, uzņemt un izlietot enerģiju. 3x3 un citur Latvijā ir populāri Danču vakari, Danču klubi un pat Danču naktis, kur visu nakti līdz rītam muzikanti spēlē un publika  danco.

Šajā nodarbībā bija vairākas iespējas izkustēties un padancot. Ēriks iepazīstināja ar tīmekļa lapu dancukratuve.lv, kur ir video ar danču ierakstiem, soļi un danču notis. Ievirze beidzās ar padomu kā apdomīgi sakārtot danču tūri, t.i. danču sarakstu. Tādu var sastādīt, izvēloties dančus pēc dažādiem parametriem – ģeogrāfiski (liekot dančus no kaimiņvalstīm), pēc dalībnieku skaita (vieninieku, pāru, trijatā vai visiem kopā dejojami), vai pēc citas tēmas. Nu tad – Danco, lāci!

Larisa Roziņa

* * *

Ievirze „Katrs pats savas laimes kalējs“

Ceturdienas vakara Spuru Ata vadītajā ievirzē katram vajadzēja ne tikai pārdomāt, bet arī iegrāmatot savu attieksmi pret kādu notikumu paša dzīvē no trim aspektiem – negatīvā, objektīva, pozitīva. Domāt – tas nav grūti, uzrakstīt – tas jau prasa iedziļināties.

Māra Lite

* * *

Ievirze „Latviskā izglītība ASV. Pārskats par nedēļas nogales skolām, vasaras skolām un nometnēm šobrīd“

Trešdienas vakara ievirzē Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Izglītības nozares vadītāja (arī ilggadēja Čikāgas Krišjāņa Barona skolas vadītāja un skolas pārzine, un arī bijusi Garezera Vasaras vidusskolas (GVV) vadītāja) Elisa Freimane stāstīja Zoom klātesošajiem par latvisko izglītību ASV un sniedza pārskatu par nedēļas nogales skolām ASV pilsētās, un par vasaras skolām un nometnēm.

Pēdējos gados ir bijušas dažas ievērojamas pārmaiņas, piemēram, ka nogales skolas vairs neseko tikai ALA vadlīnijām, bet arī diasporas skolu vadlīnijām, ko izdod Latvijas Kultūras un Izglītības Ministrija. Kursas Vasaras vidusskola un Garezera Vasaras vidusskola šovasar piedāvāja virtuālas programmas. Vairākas nogales skolas arī tādas piedāvāja pandēmijas laikā. ASV skolēnu un audzēkņu degsmi par sadarbību šajā pandēmijas laikā ir redzama 2 videoklipos, vienā kur dzied bērni un jaunieši no vairākām ASV skolām (Jauna dziesma, vārdi: Guntars Račs, mūzika: Lolita Ritmane) un otrā, kur uzstājas šīs vasaras GVV absolventi ar tautas deju.

Anita Millere

* * *

„Jauna dziesma“: https://www.youtube.com/watch?v=YefUPMwpgek

GVV IV klases „Spēka deja“ (2020): https://youtu.be/GSV99uYqDo4

Turpmāk vēlAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com