Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Drošības plāns tavai dzīvei

Svētruna

Laikraksts Latvietis Nr. 612, 2020. g. 2. sept.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: „Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!“ Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. (Ps 91:1–4)

Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Ceru, ka esat ievērojuši, ka gan pie baznīcas, gan pie draudzes nama durvīm ir plakāts, kas vēsta, ka draudzē tiek ievēroti valstī noteiktie Covid-19 drošības pasākumi. Tāpat droši vien redzat, ka daudz ko esam mainījuši dievkalpojuma kārtībā, lai mūsu darbība saskanētu gan ar noteikumiem, gan ar ieteikumiem. To visu darām tāpēc, lai mūs neskartu nopietnas kosekvences vīrusa ātrās izplatības dēļ.

Domājot par draudzes plānu korona vīrusa apturēšanai, man ienāca prātā doma, ka Dievs mums ir devis plānu dzīvei, kas mūs pasargā no visdrausmīgākā vīrusa, proti, grēka. Grēka vīruss mūs var mūžīgi pazudināt.

Mīlestībā Dievs ir devis mums savu Vārdu, kas rāda Viņa plānu mūsu dzīvei. Vispirms Dieva pestīšanas plānu – Jēzu Kristu, kas izlēja savas asinis pie krusta, lai mūs izglābtu no grēka un nāves varas. Kad ticam uz Jēzu Kristu, esam atpestīti, bet mums ir jādzīvo šinī pasaulē, līdz Dievs mūs paņems mājās.

Pasaule ir pilna ļaunuma, un, lai mūs pasargātu un palīdzētu pilnvērtīgi dzīvot, Dievs ir devis plānu. Jēzus to pateica divos vārdos: Seko man. Pāvils to pašu izteica mazliet savādāk, bet arī ar diviem vārdiem: Staigājiet garā. Sekojot Jēzum, staigājot garā, ir svētīga un droša dzīve.

Tas mums jādara pastāvīgi. Nepietiek tikai ar vienreizēju apņemšanos. Nepietiek tikai zināt – ir jādara. Draudzei nepietiek ar to, ka mums ir pieņemts plāns pret Covid-19 izplatīšanos un apliecinājums tam pie durvīm. Mums visu laiku tas plāns jāīsteno. Mums jāturpina ievērot 1,5 metru distance starp cilvēkiem, regulāri jāmazgā rokas, noteiktās vietās jālieto sejas aizsegs.

Kas dzīvo Tā Kunga patvērumā, tas ir drošībā. Ja neturamies pie Dieva, tad mums drošības nav. Psalmā minēts mēris – Viņš tevi pasargā no iznīcinātāja mēra. Kas ir šis mēris? Es ticu, ka tie ir meli. Meli ir tā inde, ko Dieva ienaidnieks – sātans – vienmēr lietojis, lai uzbruktu cilvēkiem.

Ar meliem satāns piemānīja Ievu Ēdenes dārzā. Ar meliem sātans turpina piemānīt cilvēkus un aptumšot viņu sirdis. Par sātanu Jēzus teica: „Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.“ (Jņ 8:44)

Jēzus nosauca velnu vai sātanu par melu tēvu. To saprotot, zinām, ka vairogs pret viņa meliem ir patiesība. Tavs vairogs būs Dieva patiesība. Ir tikai viena patiesība, un tā patiesība ir Dieva Vārds! Jēzus teica: „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ 14:6) Jēzus Kristus ir patiesība, tātad Viņš ir mūsu vairogs. Pāvils raksta: „Lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās.“ (Rm 13:14)

Kad mūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, tad esam droši un tiešām pasargāti no melu sērgas. Tā kā korona vīruss ir ļoti nopietna lieta, ir svarīgi darīt visu iespējamo, lai sevi un citus pasargātu; tāpat mūsu cīņa pret sātana meliem ir nopietna lieta.

Ir svarīgi katru dienu būt ar Jēzu Kristu. Ir svarīgi katru dienu turēties pie Dieva un sekot Viņa mums dotajam dzīves plānam. Svarīgi saprast, ja reiz esam Kristū, esam droši, – tad mūsu vieta debesīs uz visiem laikiem ir nodrošināta. Ja nepasargājam sevi no sātana sērgas, varam tikt smagi ievainoti un kļūt nederīgi Dievam. Mūsu ienaidnieks zina, ka viņš nevar mūs izraut no Dieva rokas, bet viņš arī zina, ka var mūs ievainot un padarīt nepilnvērtīgus Dievam, ja spēs mūs piemānīt. Mums visu laiku ir jābūt nomodā. „Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.” (1Pēt 5:6–9) Pēteris mudina mūs pazemoties zem Dieva varenās rokas. Tā ir recepte labai dzīvei. Tas ir labs plāns, pie kā turēties. Katru dienu sevi pazemot zem Dieva varenās rokas. Dieva roka ir mīlestības roka. Zem Dieva rokas ir dzīvība, ir miers, ir prieks.

„Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus.“ (Sak 3:5–8)

Paļaujies uz To Kungu no visas savas sirdis! Tas ir labs drošības plāns tavai dzīvei. Āmen.

Mācītājs Kolvins
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com